Riksdagspartierna ser positivt på kommande kommunalval trots coronaläget – majoriteten tror på ökad mängd kandidater | Inrikes


Svenska Yle har gjort en kartläggning över hur riksdagspartierna lägger upp strategin för kommande kommunalvalet år 2021. Undersökningen gäller såväl värvandet av kandidater som kampanjandet i coronatider.

Sju av nio riksdagspartier svarade på Svenska Yles undersökning om strategier inför kommande kommunalval.

De flesta av de svarande partierna ser positivt på kommunalvalet och tror att de kommer att lyckas värva fler kandidater än för fyra år sen.

Telefonsamtal är det vanligaste sättet att rekrytera kandidater

Majoriteten av partierna uppger att de försöker värva kandidater som vanligt.

Men bland annat Samlingspartiet och Kristdemokraterna uppger att de inför detta val kommer att lägga mer fokus på metoder som inte kräver fysiska möten.

– Värvandet av kandidater sker lika intensivt som förut. I coronatider, när det är färre fysiska möten, lägger vi större vikt på andra rekryteringsmetoder som e-post, textmeddelanden, WhatsApp- och Messenger-meddelanden och framför allt telefonsamtal, säger Kristdemokraternas organisationschef Mikko Rekimies.

SDP, Sannfinländarna, De gröna och SFP uppger att metoderna inte skiljer sig från det normala eftersom de också tidigare i huvudsak kontaktat och värvat kandidater via telefon.

Centern uppger att deras värvningsstrategi bygger på personlig kontakt och menar att den påverkats förvånansvärt lite av coronaläget.

Målet för majoriteten: värva fler kandidater än år 2017

De flesta partiernas mål är att värva fler kandidater än för fyra år sen och många påstår att de är på god väg, även om det i det här skedet är svårt att säga hur det kommer att gå.

Centern uppger att de i det här skedet har fler kandidater än vid motsvarande tid för fyra år sen.

De gröna uppger att intresset att kandidera för dem verkar större än tidigare år.

Valreklam ute på gata i Helsingfors.




De flesta partier tror de kommer ha fler kandidater än vid kommunalvalet 2017.
Valreklam ute på gata i Helsingfors.
Bild: Marianne Sundholm / Yle
Kommunalvalet 2017,Kommunalval,Helsingfors,valreklam

Sannfinländarna svarar att de redan nu har fler kandidater på dussintals orter än vad som fanns på de slutliga listorna under det senaste valet och tror att de kommer att ha betydligt fler kandidater än för fyra år sen.

SDP uppger att värvandet av kandidater framskrider ungefär i samma takt som tidigare år.

Samlingspartiet har som mål att öka mängden kandidater jämfört med förra valet och tror att de kommer att lyckas.

SFP ser inte att antalet kommunalvalskandidater skulle minska och menar att om så skulle vara fallet, beror det inte på coronapandemin.

Kampanjer virtuellt, men också utomhus

Samtliga svarande partier har börjat förbereda sig för vårens kampanjer och kommer att anpassa sig efter rådande coronaläge.

Merparten av partierna hoppas kunna föra kampanj som förut, men flera partier ser också över nya lösningar och kommer att göra kampanjerna mer digitala.

Matilda af Hällström, politisk sekreterare vid Samlingspartiet berättar att de är förberedda på att föra kampanj under alla omständigheter.

– Under hösten har vi ordnat flera lyckade virtuella evenemang och vi har lärt oss mycket av våren. I samlingspartiets fysiska möten utgår vi från deltagarnas säkerhet och följer myndigheternas instruktioner.

Kristdemokraterna är inne på samma linje och uppger att kampanjerna, även utan ett spökande coronavirus, nuförtiden går mer online och sociala medier.

SDP, Sannfinländarna och De gröna uppger att de i nuläget planerar att föra kampanj utomhus.



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply