Risk att avtalsrörelsen skjuts på framtiden – Läkartidningen


Forskare JO-anmäler två regioner för »gräddfiler«


Regioner som sluter avtal med vårdgivare som prioriterar försäkringspatienter före offentligt finansierade patienter bryter mot hälso- och sjukvårdslagen. Det anser John Lapidus, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, som nu gjort en JO-anmälan.

Socialstyrelsen ska samordna intensivvården

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna svenska intensivvården


Regeringen kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en nationell samordningsfunktion för intensivvård. Tanken är stödja regionerna i arbetet med att öka antalet intensivvårdsplatser.

Läkare anklagad för antisemitism får tillbaka jobbet

Läkare anklagad för antisemitism tillbaka på jobbet på Karolinska


Den överläkare på Karolinska universitetssjukhuset som omplacerades efter anklagelser om trakasserier på antisemitisk grund är nu tillbaka i tjänst. Det rapporterar SVT Nyheter.

Patienter med ätstörning särskild riskgrupp under pandemin

Patienter med ätstörning särskild riskgrupp under pandemin


Patienter med ätstörningar utgör en särskild riskgrupp under pågående pandemi. Kollegor inom medicin, psykiatri och specialistsjukvård bör vara uppmärksamma på de psykologiska och medicinska behoven hos denna patientgrupp, skriver David Clinton och medförfattare.

Militären bygger ett fältsjukhus


Försvarsmakten kommer att upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala. Det uppger överbefälhavare Micael Bydén.

Läkarförbundet skriver under krisavtal med arbetsgivarparterna


Nu har även Läkarförbundet skrivit under krislägesavtalet med Sveriges Kommuner och regioner och Sobona. Avtalet ger bland annat arbetsgivaren större möjlighet att omfördela resurser mellan regionerna.

Risk att nytt avtal skjuts på framtiden

Risk att avtalsrörelsen skjuts på framtiden


Avtalsrörelsen kan komma att skjutas upp på grund av coronakrisen. Arbetsmarknadens parter inom industrin diskuterar möjligheten att i stället förlänga nuvarande avtal.

Kvotering är bättre än nedskrivna lån för att få läkare till landsbygden

Kvotering trumfar nedskrivna lån för att få läkare till landsbygden


Politiska reformer bör utgå från forskning och prioritera de åtgärder som kan ha störst effekt. När det gäller förslaget om nedskrivning av studieskulder för personer med högre utbildning som är eller blir verksamma i landsbygdskommuner bör Kommunutredningen få bakläxa, skriver Viktoria Lindén.

Ny vårdrutin kan minska risken för upprepade frakturer

Ny vårdrutin minskar risken för upprepade frakturer


Vid användande av frakturkedjor får fler patienter med frakturer bentäthetsmätning och behandling med osteoporosläkemedel, och risken för upprepad fraktur minskar med 18 procent.

Blekinge backar – alla med symtom ska stanna hemma

Blekinge backar – all personal med symtom ska stanna hemma


Vårdpersonal i Blekinge uppmanades att jobba trots lindriga förkylningssymtom. Men nu har regionens smittskyddsläkare ändrat sig – regionen ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. (Uppdaterad)

Ingen anledning för ifrågasättande av hypertoniterapi vid covid-19-infektion

Ingen anledning ifrågasätta hypertonibehandling vid covid-19


En rad vetenskapliga organisationer har uttalat sig i frågan om huruvida det finns evidens för att hypertoni eller behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare skulle öka riskerna vid covid-19-infektion. På basen av den evidens som finns i dag bör inte insatt hypertonibehandling ändras hos svenska patienter. Det skriver professor Peter M Nilsson.

Läkarstudenter vill hjälpa vården


Läkarstudenter över hela landet anmäler sig nu frivilligt för att vid behov förstärka sjukvården med anledning av situationen med det nya coronaviruset. Det rapporterar Sveriges Radio.

DLF håller digitalt fullmäktigemöte

DLF byter till digitalt fullmäktige


Distriktsläkarföreningen går samma väg som Sjukhusläkarna och väljer att hålla sitt fullmäktigemöte digitalt med anledning av situationen med det nya coronaviruset.

Högskolor uppmanas bedriva sina utbildningar på distans


Gymnasieskolor, högskolor och andra utbildningar på samma nivå rekommenderas att gå över till distansutbildning. Detta för att minska spridningen av sars-cov-2.

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet


En studie av 2 084 554 besök av 816 832 patienter på sex akutmottagningar i Region Stockholm under åren 2012–2016 viar att sjukvårdssystem under perioden kunde hantera en relativt hög beläggningsgrad utan att risken för mortalitet ökade.

Myomläkemedel återkallas i EU


Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskar återigen myomläkemedlet Esmya, efter en ny rapport om en leverskada som slutat i transplantation. Under granskningen återkallas läkemedlet i hela EU.

Läkarstudenter: Ge oss möjligheter att bli behöriga för arbete

Ge oss möjligheter att bli behöriga för arbete i vården


Det finns nu stor risk för att läkarstudenter inte blir godkända på sin kurs eller termin på grund av situationen med covid-19. Sveriges läkarstudenter vill att samtliga universitet med läkarutbildning tar fram en plan för hur studenter kan ta igen missade obligatoriska moment.

Folkhälsomyndigheten: Nu råder en samhällsspridning i Sverige


Folkhälsomyndigheten konstaterar nu att det finns en samhällsspridning av det nya coronaviruset i Sverige. Samtidigt råder myndigheten alla Stockholmare som kan jobba hemifrån att göra det.

Fyra smittade inom vården i Region Jämtland Härjedalen

Fyra smittade inom vården i Region Jämtland Härjedalen


Fyra personer som arbetar inom vården i Region Jämtland Härjedalen ska vara smittade med coronaviruset. Det skriver Dagens Medicin.

Gamla overhead-blad används som visir

Gamla overhead-blad används som visir i Västerås


Läkare på infektionskliniken i Västerås kom på att overhead-blad kan användas som ansiktsskydd. Det rapporterar SVT Nyheter.

Läkare som misstänks för grovt barnpornografibrott arbetar i Norge

Läkare som misstänks för grovt barnpornografibrott arbetar i Norge


En läkare som är misstänkt för grovt barnpornografibrott arbetar i Norge, trots att åtal väntar och trots att Inspektionen för vård och omsorg yrkat på att läkarens legitimation ska återkallas.

Ytterligare fyra smittade har dött


Under det senaste dygnet har tre äldre patienter inom Region Stockholm avlidit som konstaterats varit smittade av covid-19. Det uppger Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande. Dessutom har en person avlidit i Region Sörmland.

Facket fick gehör och ett slutdatum för omtvistat arbetslag

Facket fick gehör och slutdatum för omtvistat arbetslag i Ystad


Dålig arbetsmiljö och underläkare som bäddar sängar gjorde att facket begärde förhandling. Nu har Östra Skånes läkarförening fått igenom sina krav och spikat slutdatum för ett sjuksköterskelöst arbetslag på Lasarettet i Ystad.

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer


I en svensk-dansk studie undersöktes risken för kolorektal cancer och död i kolorektal cancer bland 47 000 patienter med Crohns sjukdom. Resultatet visade på 40 procent ökad risk för insjuknande och 74 procent ökad dödlighet.

SLF måste redovisa sin syn på läkaretik

SLF måste kraftfullt redovisa sin syn på etik


Kan man vara med i Läkarförbundet om man bryter mot det läkaretiska regelverket? Hur tänker Läkarförbundets styrelse agera mot läkare som bryter mot SLF:s regelverk? Det undrar Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården.

Digital coronamottagning ska hjälpa både patient och personal

Digital coronamottagning ska hjälpa både patient och personal


Många fler patienter söker digital vård på grund av coronaepidemin. Nu inrättas digitala snabbspår och coronamottagningar. Tekniken gör att fler patienter kan tas emot och att sjuka läkare kan jobba hemifrån.

Avrådan från utrikes resor


Ytterligare ett dödsfall med koppling till covid-19 har inträffat i Sverige. Utrikesdepartementet avråder från resor till alla länder. Detta är några av de händelser med koppling till covid-19 som rapporterats under helgen.

Johan Styrud: »Väldigt ansträngt läge i Stockholm«

Johan Styrud: »Väldigt ansträngt läge i Stockholm«


Utbrottet av det nya coronaviruset har satt sjukvården i Stockholm under stor press. Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, ser också med stor oro på bristen av skyddsutrustning.

Regeringen inför nödåtgärder


Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att arbeta förebyggande mot läkemedelsbrist som kan uppstå på grund av det nya coronaviruset. Denna och ytterligare ett antal åtgärder presenterade regeringen i dag, fredag den 13 mars.

Smittskyddsläkare: »Vårt läge i norr kan vara en fördel«

Smittskyddsläkare: »Vårt läge i norr kan vara en fördel«


Region Västernorrland fick sina första bekräftade fall av covid-19 i början av veckan. Smittskyddsläkaren Hans Boman tror att regionen haft viss fördel av att kunna förbereda sig när andra regioner handlagt tidiga fall.

Man kan aldrig vara för försiktig inför en ny epidemi

Man kan aldrig vara för försiktig inför en ny epidemi


Jag upplevde sarsepidemin på plats i Kina 2003. Patienter behövde hjälp, vårdpersonal smittades och många människor dog. Jag vill inte uppleva något liknande igen. Därför valde jag att bli epidemiolog, skriver Lingjing Chen, postdok i epidemiologi vid KI.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply