Risken har ökat för nya coronafall i Sverige


Risken för nya fall i Sverige som smittats utomlands är hög, vilket innebär den näst högsta nivån på en femgradig skala.

Folkhälsomyndigheten baserar sin nya bedömning på en analys av virusets spridning i världen, främst genom uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).

– Att vi kommer att få ytterligare ströfall, den risken är uppenbart högre nu, givet utvecklingen i Italien, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, till TT.

Risken för en allmän spridning i landet är dock låg, som innebär den näst lägsta nivån på den femgradiga skalan, skriver Folkhälsomyndigheten.

– Visserligen höjer vi den bedömningen från mycket låg till låg, men vi gör ändå bedömningen att den risken är liten, säger Tegnell.

Hittills har bara en person konstaterats smittad av viruset i Sverige. Fallet har inte inneburit någon smittspridning.

Vaga symtom i början

Det pågår en omfattande provtagning både i Sverige och i Europa för att tidigt kunna hitta misstänkta fall och förhindra smittspridning, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det är det viktigaste vi i Sverige kan göra just nu, att hitta de här fallen så tidigt som möjligt, säger Anders Tegnell.

Vilka är de första symtomen?

– De är ofta ganska vaga, men består av feber och någon form av luftvägsbesvär. Om man har luftvägssymtom och har varit i de här länderna eller regionerna ska man vara ganska generös och kontakta sjukvården så tidigt som möjligt. Men man ska inte sätta sig på akuten, utan ringa.

Hittills, säger han, finns det bara en pågående smittspridning av det nya coronaviruset på ett ställe i världen, och det är Kina.

– Vi vet inte riktigt vad som krävs för att viruset ska etableras på fler ställen.

Handfull superspridare

Men Italien då, är det inte en smittspridning där?

– Nej, det krävs ganska mycket mer för att den ska vara etablerad där med en allmän smittspridning ute i samhället. Men vi får se vad som händer de närmaste dagarna där. Utvecklingen där, och såväl som i Iran som haft ganska många dödsfall, men där vi vet betydligt mindre om spridningen, kommer att ha stor betydelse.

Det kluriga med detta virus är, enligt Tegnell, är att det tycks ha en varierande smittsamhet.

– Vi har haft ett par hundra fall utanför Kina som inte har smittat någon alls. Men så har vi en handfull fall som har smittat väldigt många. Det verkar som om vissa personer under vissa omständigheter kan bli så kallade superspridare.

Varför då?

– Det är säkert en kombination av hur mycket virus de har och att de vistas i en omgivning som gynnar smittspridning, kanske i en lokal med många människor eller liknande.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply