Röda Korset aktiverar sig – coronaepidemin har fått gamla och nya frivilliga att ställa upp | Åboland


I Åboland har Röda Korset inlett en krisoperation som en följd av coronaepidemin. Åbolands distrikts verksamhetsledare Annalena Sjöblom säger att det är fint att organisationen kan hjälpa till när det behövs.

– Vi håller kontakt med de olika avdelningarna med tanke på att behovet av våra tjänster kommer eventuellt att öka. Vi snabbutbildar också gamla och nya frivilliga, så vi har nog händerna fulla.

Röda Korset har färdigheter att hjälpa till med flera olika uppgifter i människors vardag.

– Det som vi har diskuterat mycket är hur de äldre och de som hör till riskgrupper får maten hem. Vi har redan inlett ett samarbete med Kimitoöns kommun som tar emot inköpslistor och vi går till butiken och handlar maten som sedan levereras till trappan.

Röda Korsets verksamhetsledare Annalena Sjöblom.
Annalena Sjöblom hoppas att frivilliga som vill ställa upp och hjälpa andra går med i en organisation.
Röda Korsets verksamhetsledare Annalena Sjöblom.
Bild: Yle/Niclas Lundqvist
Röda Korset,annalena sjöblom

Röda Korset kan också avlasta kommunerna med hjälptelefoner. Enligt Sjöblom handlar det inte om en tjänst där man erbjuder krishjälp eller hälsoråd utan mera om samtalsstöd.

Intresse finns att ställa upp som frivillig

Enligt Sjöblom har det inte varit svårt att aktivera frivilliga som redan är med i verksamheten. Också många nya frivilliga har kommit med i verksamheten.

Hon berömmer människors vilja att ställa upp för varandra överlag men hoppas att frivilligarbetet skulle göras via en organisation.

– Då får man korrekt information om hur man ska skydda sig själv i olika uppdrag och har också ett nätverk med avlastning. Den här strukturen har vi byggt upp på Röda Korset.

skylt med röda korset
skylt med röda korset
Bild: Yle/Jasmine Nedergård
Röda Korset,Finlands Röda Kors,röda korset i åbo

– Vi är måna om att vi inte skickar ut någon som är oförberedd på uppdrag. Sedan är det viktigt att ge specifika anvisningar för hur man minskar risken för att själv bli smittad.

På lördagen meddelade Röda Korset i Egentliga Finland att man koordinerar den frivillga hjälpverksamheten i landskapet.

”Det handlar om en lång operation”

Röda Korset har byggt upp en beredskap där man regelbundet övat för överraskande situationer, till exempel storolyckor. Men ändå är coronautbrottet en unik situation.

– Största skillnaden är att det handlar om en lång operation. Vi har inte nått toppen av epidemins framfart, vi är bara i början.

En sak som Sjöblom funderat på är hur de anställda och frivilliga ska orka i det långa loppet.

– Det är jätteviktigt att ta hand om sig själva och hålla sig funktionsduglig. Sedan är det förstås viktigt att alla håller sig till myndigheternas rekommendationer.

Viktigt med samarbete

Krisoperationen innbär också täta kontakter med kommuner och andra myndigheter. Ett samarbete som hittills fungerat bra, konstaterar Sjöblom.

– Åboland är så litet att jag känner personligen de flesta som jobbar i kommunerna och vi för en ständig dialog.

Ett tält byggs utanför ett sjukhus
Röda Korset bygger tält vid sjukhuset i Raseborg.
Ett tält byggs utanför ett sjukhus
Bild: Patrik Rosström / Yle
Raseborgs sjukhus,Raseborg,Ekenäs,Röda Korset,Triage,coronavirus,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Enligt Sjöblom är samarbetet med kommunerna särskilt tätt eftersom kommunerna fått dra ett tungt lass.

– Men det kan också hända att sjukvårdsdistriktet kan behöva vårt stöd i något skede. Ser man på hela landet så har ju Finlands Röda Kors börjat leverera tält till sjukhus.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply