Så är smittspridningen på länets grundskolor


Askersund

Då eleverna är åter i skolorna efter sportlovsledigt idag har vi ingen för tillfället tillgänglig uppdaterad information om dagsläget i Askersunds kommuns skolor. Samtal fördes i torsdags med Regionens smittskyddsläkare om situationen inför skolstarten efter lovet och då tillgänglig statistik. Där konstaterades en svag ökning inom högstadieåldrarna samt gymnasieåldrarna där fallen är spridda över flera orter och på flera skolor i regionen. Det epidemiologiska läget i Askersunds kommun föranleder inte i nuläget någon särskild åtgärd.

Idag (1 mars) finns ingen kännedom eller uppgift om att det finns smitta på någon av våra skolor.

Skolorna arbetar sedan länge aktivt med exempelvis att bedriva exempelvis idrottsundervisning utomhus, motverka trängsel, att i möjligaste mån inte blanda klasser, att påminna om rekommendationer såsom handhygien, att stanna hemma vid minsta symptom samt uppmaning att provta sig. Nu planeras för att åtgärderna ska hålla terminen ut.

Degerfors

Vi har i dagsläget ingen smittspridning på våra skolor så vitt vi känner till.

Vi tillämpar de riktlinjer och rekommendationer som tagits fram av Skolverket och framför allt Folkhälsomyndigheten. Några exempel på vad vi gör:

  • Vi tillämpar fjärrundervisning enligt ett rullande schema på högstadieskolan för att minska trängsel.
  • På låg- och mellanstadieskolorna uppmanas vårdnadshavare att vänta utanför kapprum för att inte trängsel ska uppstå.
  • Symptomfria elever med covidsjuka familjemedlemmar stannar hemma.
  • Elever ska stanna hemma från skolan även med lindriga symptom.
  • Vi uppmanar eleverna att tänka på sin hygien och till exempel tvätta händerna ofta.

Hallsberg

Har inte besvarat frågorna.

Hällefors

Smittspridningen har varit väldigt låg. Vi har två grundskolor, en f-åk6 i Grythyttans tätort och en f- åk9 i Hällefors tätort, med ett fåtal konstaterade fall under hela pågående pandemin tillsammans på våra skolor.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, regeringens beslut och Skolverkets råd.

Karlskoga

Ingen smitta bland personal och ingen känd smitta bland elever. Inga skolor är drabbade i nuläget.

7-9 skolorna har distansundervisning denna vecka. I övrigt många försiktighetsåtgärder och rekommenderade åtgärder.

Kumla

Vi har i dagsläget ingen större smittspridning, då vi har ett par personer med konstaterad covid-19. I dagsläget har vi konstaterad smitta på 2 skolor.

Vi följer de råd och rekommendationer som finns både på Folkhälsomyndighetens sida och skolverkets råd som att t.ex. lägga om scheman för att minska trängseln i verksamheterna.

Laxå

I dagsläget har vi 2 elever med konstaterad covid-19 på en skola.

Förutom de informationsbrev som skickats ut till vårdnadshavare och medarbetare, går vi ut med regelbunden information via intranätet, hemsidan och Facebook för att informera om smitta, men vi uppmuntrar också till att man ska följa restriktionerna.

Lekeberg

En skola har smitta där en i personalen testats positiv. Personen är hemma från skolan. För att minska smittspridningen följer man Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Lindesberg

Vi har inte några uppgifter om någon smittspridning på våra skolor. Vid genomgång nu på morgonen (1 mars) fanns inga uppgifter om konstaterad smitta på någon skola.

Vi följer FHM:s rekommendationer, vilket handlar om alltifrån handhygien till att försöka att inte blanda klasser till att hålla avstånd.

Ljusnarsberg

Låg smittspridning, ingen skola är drabbad.

Vi har haft fjärrundervisning men har återgått till närundervisning. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Nora

Smitta på flera skolor, oklart hur många som är frånvarande på grund av coronaviruset. Nya fall på Ås skola, Järntorgsskolan, Gyttorpsskolan och Lärkesskolan de senaste två veckorna.

I Nora ser man att det är en samhällssmitta och man vidtar flera åtgärder för minska spridningen. Karlsängsskolan har distansundervisning under vecka 9 för att minska ytterligare spridning. Därefter kommer sjuorna och åttorna få vara i skolan tillsammans med niorna växelvis.

På Ås skola har man vidtagit flera olika åtgärder, bland annat fler aktiviteter ute och längre pauser mellan lunchgrupperna. Åtgärderna vidtas för att minska risken att behöva stänga skolor.

Örebro

Förvaltningen registrerar inte antal covidsmittade elever/personal. Vi kan se att det finns fall på de flesta håll men smittspridningen är inte av den grad så att vi inte kan bedriva undervisning. Vid ett tillfälle under vecka 44 så fick en årskurs 8 ha distansundervisning. Det beslutet fattades efter rekommendation av regionens smittskydd då det fanns risk för en ökad smittspridning.

Vi egistrerar inte uppgifter av denna karaktär. Vi tror dock att de flesta skolor har haft något fall med konstaterad smitta.

På förvaltningsnivå arbetar vi med att stödja rektorerna i att följa alla rekommendationer och restriktioner som kommer från Folkhälsomyndigheten och regionens smittskydd. Rektorerna tillsammans med sin personal gör regelbundet riskbedömningar för att hitta situationer i arbetsmiljön som kan riskera smittspridning och utifrån den bedömningen planerar för åtgärder. Viktigt att varje skola gör sin egen då det är lokala förutsättningar som påverkar. Återkommande åtgärder bland skolorna är att arbeta för att inte blanda grupper, sprida ut tider i matsal, minska trängsel i korridorer, ändra schematider, undvika personalmöten, låta personal arbeta hemma i arbetsuppgifter där det kan fungera. Andra åtgärder kan vara att använda skyddsutrustning vid behov. I sista hand övergå till distans i skolan om det är hög smittspridning eller låg bemanning utifrån de möjligheter vi har enligt förordning.

Vi ser vikten av att upprepa och påminna när det gäller stanna hemma vid symptom, provtagning, och hålla avstånd. Här påminner vi både rektorer, personal, elever och vårdnadshavare regelbundet.
 

Enkäten skickades ut under måndagen 1/3.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply