Så planerar regionerna inför svenska massvaccineringen mot covid-19Vaccinering i stora lokaler, på vårdcentraler, särskilda boenden eller i människors hem. Det är scenarier som regionerna planerar för när det gäller massvaccineringen mot covid-19.

Om drygt månad inleds steg ett i Sveriges vaccinering mot coronaviruset. Det omfattar vaccination av personer över 70 år samt vård- och omsorgspersonal. Folkhälsomyndigheten har beräknat att 2 640 000 människor ingår i den prioriteringsgruppen. Men även inom den finns planering för vem som ska få vaccin först.

Ålder är den största riskfaktorn för död i covid-19. Det är stor skillnad mellan en pigg 70-åring och med en skröplig 90-åring, konstaterar Anette Richardson, enhetschef för beredskap och krishantering på Folkhälsomyndigheten.

– Alla äldre, de i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal kommer prioriteras. Ålder är en viktig faktor och det i kombination med att man är i riskgrupp gör vaccinationen ännu mer angelägen. Men vi kan inte vaccinera de äldre-äldre om det inte är bra för dem, det hänger ju ihop med själva vaccinet också, säger hon.

Har förberett sig

Vaccinet kommer enligt den nationelle samordnaren Richard Bergström att levereras i flerdosförpackningar innehållande injektionsflaskor med normalt 5–10 doser per flaska. Kanyler, sprutor, och annan kringmateriel får regionerna stå för själva.

Läs mer: Vaccin mot covid-19: Vad innebär 90 procents effektivitet?

Här har regionerna redan hunnit långt och upphandlat volymer, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Region Stockholm har exempelvis hittills gjort beställning på sprutor och kanyler motsvarande 1 125 000 doser. Man arbetar även med att säkra tillgång till övrigt materiel.

– Regionerna har gjort prognoser för hur mycket engångsmateriel som behövs och gjort gemensamma upphandlingar när det behövts. Den frågan har man ganska tidigt jobbat med tillsammans, säger Emma Spak.

I Stockholm planerar regionen för att använda de över 400 vaccinatörer som ingår inom vårdvalet. Distributionssättet blir detsamma som vid influensavaccineringen och ingen ytterligare upphandling tros behövas, säger Magnus Thyberg, avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Man kommer också att använda samma it- och journalsystem.

Tanken är att om en person har en tid hos en vårdcentral för att exempelvis lägga om ett bensår så ska personen också kunna få en vaccinspruta samtidigt.

– Så har vi det ofta vad gäller säsongsinfluensan och då spar man ju ett vårdbesök. Det finns bra effektivitet i det, säger Magnus Thyberg.

“Stor fördel i Sverige”

Många regioner beskriver årets influensavaccinering som en generalrepetition inför vad som komma skall under nästa år. Även Folkhälsomyndigheten ser att de befintliga flöden som används under influensasäsongen med fördel kan nyttjas under covid-19-vaccineringen.

I Västra Götalandsregionens epidemiberedskapsplan lyfts lokaler som vårdcentraler, sjukhus, barn- och mödravårdscentraler, skolor, vaccinationsmottagningar, och företagshälsovård som tänkbara alternativ.

Läs mer: 12 vaccinkandidater – kan någon av dem stoppa coronapandemin?

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson berättade också på en presskonferens på tisdagen att möjligheten finns för regionerna att vaccinera människor i deras hem.

– Vi har en stor fördel i Sverige att vi har ett system för vaccinationer. Vi är inte beroende av praktiserande läkare utan vi har sköterskor som har kunskapen som ingår i stora system. I Tyskland till exempel är det ofta så att man måste gå till sin praktiserande läkare och de måste finnas tillgängliga om man går till idrottshallar eller så, säger Carlson.

Hyrt Campus Östersund

En smittsäker vaccination beskrivs vara av största vikt, vilket ställer krav på att det inte bildas långa köer utanför en vaccinationscentral. Drop in-tider är därför inte att föredra utan bokning via Vårdguiden 1177 eller andra digitala plattformar är någonting man planerar för, säger Anette Richardson.

Hon arbetade med vaccineringen i samband med svininfluensapandemin 2009 och påpekar att vissa saker kommer att bli annorlunda nu jämfört med då.

– Då stod man i kö och det vill vi ju inte, framför allt inte de sårbara grupperna, för då kan man bli sjuk om man är nära varandra.

Vissa regioner förbereder större, externa lokaler för vaccinering, däribland Region Jämtland Härjedalen som under influensavaccineringen hyrt Campus Östersund, rapporterar Dagens Medicin. I Region Örebro kommer vaccinationerna enligt vaccinsamordnaren Inger Nordin-Olsson att starta i extra rymliga lokaler med tidsbokning för att undvika smittrisker i väntrum.

Samtidigt undersöks hur kylkedjan ska hanteras för vaccin som kräver extremt låga temperaturer.

– Regionerna tittar på alla möjligheter parallellt nu utifrån de vaccin som kan bli aktuella. I första hand använda ordinarie aktörer, men också om man ska rigga vaccinering på sjukhusen där frysarna på minus 70 grader finns, och om man ska vaccinera i hemmet. Man vänder och vrider på det här, säger Emma Spak på SKR.

Scenarier för vaccination mot covid-19

Scenario 1 2
Målgrupp för vaccination Alla 18 år och äldre Alla 70 år och äldre, riskgrupper samt hälso- och sjukvårdspersonal
Antal individer (andel av befolkn.) 8.147.000 (79 %) 2.640.000 (24 %)
Antal doser 16.294.000 5.280.000
Kostnader för inköp (tkr) 2.444.100 792.000

 

Källa: Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsplan, delredovisning från augusti

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply