Så ser besöksrestriktionerna ut – kommun för kommun


Socialstyrelsen lättade i förra veckan på restriktionerna vad gäller anhörigbesök på vård- och omsorgsboenden. Beslutet gäller personer som är symptomfria och har antikroppar, och innebär att de kan medges undantag från besöksförbudet.

I och med detta väljer vissa kommuner i länet att lätta på restriktionerna för dessa personer, andra väljer att fortsätta med besöksförbuden. Nedan kan du läsa om respektive kommuns restriktioner.

För mer information om hur besök ordnas och går till, hör av dig till respektive kommun.

I Askersund har man tagit del av Socialstyrelsens besked, men har inte ändrat på några restriktioner ännu.

– Det tas i veckan för att träda i kraft i början av nästa. Vi vill organisera det här på ett bra sätt, så att det blir bra både för brukare, besökare och personal, säger Birgitta Johansson, tillförordnad socialchef i Askersunds kommun.

Kommer inte att förändra sina riktlinjer. Det innebär att inga besök är tillåtna inomhus på boendena, men att besökare är välkomna utomhus och med avstånd emellan. Man anser fortfarande att läget är osäkert och de nuvarande restriktionerna kommer att gälla åtminstone fram till att staben kommer tillbaka i mitten av augusti.

I Hallsberg ändrar man nu sina riktlinjer och kommer tillåta besök med närstående om man har antikroppar mot coronaviruset.

Har fortsatt besöksförbud om det inte gäller någon som är svårt sjuk, då avgör verksamhetschefen om besök tillåts.

Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller antikroppstester hos anhöriga. Så länge de inte ändras kommer kommunen forstätta med gällande besöksförbud så att besök kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

– Vi vill inte göra något som kan riskera säkerheten. Men alla våra vårdboenden har besöksmöjligheter utomhus med plexiglas eller liknande, för att boende ska kunna träffa anhöriga, säger Maria Malmsten, områdeschef för alla vård- omsorgsboenden i kommunen.

Har kompletterat sina rutiner och i varje fall gör enhetschefen en individuell bedömning. Om man har antikroppar mot coronaviruset får man träffa sina anhöriga. I första hand utomhus, men även i den bemärkningen görs en bedömning från fall till fall och en riskbedömning görs.

I Laxå kommun har man valt att avvakta tills vidare. Man har kvar besöksförbudet och kommer inte släppa på det på grund av antikroppstest, men säger också att beslutet kan omprövas framöver.

Kommunen anser att kunskapen om immunitet inte är tillräckligt stor. Man har lyckats hålla smittan borta från stora vårdboenden i kommunen och man fortsätter med en hög säkerhet för att fortsatt hålla smittan borta. Säkra mötesplatser med plexiglas finns både inomhus och utomhus.

Besöksförbudet gäller, men kan man uppvisa ett antikroppstest så kan man göra besök utan problem. I varje enskilt fall är det enhetschefen på boendet som avgör om ett besök godkänns eller inte.

– Vi tar det från fall till fall och det beror ju på den boendes status också. Annars har vi mötesplatser utomhus på distans eller med plexiglas, säger Monika Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Lekebergs kommun.

Har kvar samma besöksförbud som tidigare och besök av anhöriga görs utomhus med plexiglas. Det fortsätter också ske individuella bedömningar där undantag kan göras i speciella fall.

En lättnad de gjort är att erbjuda anhöriga att gå kortare promenader med sin närstående. Då ska besökaren ha visir och brukaren erbjuds visir om den vill ha det.

Från och med 22 juli tillåter Ljusnarsbergs kommun besök på vård- och omsorgsboenden. Den som gör besöket ska kunna visa upp ett testresultat som visar på att personen har antikroppar mot coronaviruset och provresultatet får inte vara äldre än sex månader.

Det kommer vara tillåtet att besöka sin närstående även inomhus och det finns inga krav på fysiskt avstånd.

Kommunen listar på sin hemsida fler punkter med information och uppmaningar angående besöken och den informationen hittar du här.

I Nora har man möjlighet till att träffa anhöriga utomhus, utan avstånd eller plexiglas, om man kan uppvisa legitimation och ett positivt antikroppstest. Det är enhetschefen på boendet som avgör om ett besök tillåts eller inte. I övrigt råder samma besöksförbud som tidigare.

Från och med den 21 juli kan den som har antikroppar mot covid-19 besöka sina anhöriga på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden. Antikroppstestet får inte vara mer än sex månader gammalt, och det får inte vara ett självtest.

– Vi rekommenderar att besöken sker utomhus, men vid dåligt väder kan besöken förstås ske inomhus, säger Camilla Hofwander på vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer om Örebro kommuns riktlinjer här.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply