Så slår coronakrisen mot svensk industri


LISTA. De svenska stora fordonstillverkarna stänger fabriker, permitterar och varslar anställda. Även i övrig tillverkningsindustrin börjar krisen bli kännbar.

LIVE: Följ Ny Tekniks direktrapport om coronakrisen och den svenska industrin.

Scanias fabrik i Oskarshamn. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Scania: Stänger europeisk produktion onsdagen den 26 mars

Lastbilstillverkaren Scania har meddelat att företaget stänger ner all produktion i Europa i två veckor med start på onsdag den 26 mars, förutom service- och reservdelsverksamhet som kör vidare. Berörda anläggningar finns i Södertälje, Luleå, Oskarshamn, Frankrike och Nederländerna. I Sverige permitteras i princip alla totalt 19 000 medarbetare på hel- eller deltid, enligt SR Ekot.

Samma dag meddelade företaget att kontrakten för samtliga cirka 1 300 konsulter kommer att omprövas. Utgångspunkten är att avsluta kontrakten för icke helt verksamhetskritiska konsulttjänster. De verksamhetskritiska anpassas till arbetstidsförkortningen.

Hur många konsulter som kommer att anses verksamhetskritiska är ännu för tidigt att säga, meddelar presschef Hans-Åke Danielsson till Ny Teknik.

“Företagsledningen och de fackliga organisationerna är överens om att det för närvarande råder stor osäkerhet kring utvecklingen av Corona-epidemin, underleverantörers produktionsförmåga, världsekonomins utveckling samt hur regelverket kring statsstödet för korttidsarbete kommer att utformas och tillämpas. Parterna kommer därför att noga följa utvecklingen och vid behov omgående återuppta förhandlingar om förändringar av det avtal som har träffats”, kunde de anställda läsa på intranätet onsdagen den 25 mars.

Samtidigt meddelades att flertalet pågående och planerade projekt och aktiviteter kommer att pausas.

Volvo Cars fabrik i Torslanda i Göteborg. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/T

 

Volvo Cars: Stoppar all produktion i Sverige, Belgien och USA

Personbilstillverkaren Volvo Cars ser stora utmaningar i Europa. Företaget stängde på onsdagen den 18 mars sin fabrik i belgiska Gent och meddelade på fredagen att även fabrikerna i USA och Sverige stängs. I Sverige finns Volvo Cars i Göteborg, Skövde och Olofström. 25 000 personer berörs i Sverige.

Nedstängningen i Sverige och i USA sker mellan 26 mars och 14 april. I Belgien håller fabrikerna stängt till den 5 april.

Den 26 mars kommer även alla svenska tjänstemän, ungefär 12 500 personer, att gå ner till 60 procents arbetstid och uppamanas att jobba hemifrån. Beslutet gäller tills vidare.

De konsultbolag som Volvo Cars anlitar kommer att påverkas, men presschef Stefan Elfström kunde på måndagen inte säga något generellt om hur.

– Vi har många olika konsultleverantörer och bemanningsföretag. Vi kommer att behöva dem även fortsättningsvis men självklart kommer de att påverkas. Det finns dock ingen entydig bild om hur, säger han.

Hur läget ser ut för de kommande månaderna kan företaget inte säga något om just nu.

– Vi har en ständig dialog med våra leverantörer och logistikpartners samtidigt som vi följer myndigheters riktlinjer – osäkerheten är dock för stor för att kunna sia om utvecklingen på längre sikt, säger Stefan Elfström.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga?

– Vi är mycket positiva till regeringens stödpaket – det ger företagen i Sverige liknande verktyg som man har i andra länder och möjligheter att mildra effekterna av coronasituationen, säger han.

 

Volvos fabrik i Tuve. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

AB Volvo: Permitterar 20 000 anställda

Lastbilstillverkaren AB Volvo permitterar från och med måndagen den 23 mars 20 000 anställda i Sverige. All svensk produktion stängs ner och det finns inget datum för när den återupptas, enligt Ekot.

Dessutom har koncernen stoppat produktionen för varumärkena Renault Trucks och Arquus i Frankrike. Även Gentfabriken i Belgien har stoppat sin produktion.

Företaget vågar inte säga något om situationen ett par månader framåt i tiden.

– Det är alldeles för tidigt att kunna svara på. Vi följer utvecklingen minut för minut och anpassar produktionen utifrån rådande läge, sa Claes Eliasson på Volvos presstjänst på torsdagen.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga?

– Systemet med korttidspermitteringar är mycket välkommet, vi vet av erfarenhet från 2008 att länder med liknande fungerande system kom både fortare och kraftigare ur problemen den gången, säger han.

Senare kom även beskedet att Volvo även säger upp 5 000 konsulter och bemanningsanställda, berättar Ekot.

– Detta gäller alla konsulttjänster, inklusive IT, bemanningsanställda och andra former av konsulter vi har inom koncernens svenska verksamhet. Vi går nu in i en period då väldigt litet verksamhet kommer att bedrivas, och där vi kommer att permittera i princip samtliga anställda för att undvika varsel. En konsekvens av detta blir att konsulttjänster också sägs upp, skriver Claes Eliasson till Ny Teknik.

 

Sinf: ”Så dramatiskt de sista dagarna”

Sanna Arnfjorden Wadström, vd för arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening Sinf, som representerar små och medelstora bolag inom främst industri men även tjänstesektorn, sa så här om läget torsdagen den 19 mars:

– Under förra veckan fanns ett det hopp inom industrin. De flesta sa att de klarar produktionen i ett par tre veckor till. De gladde sig åt att Kina kommit igång och att leveranserna fungerar. Många flyger in komponenter på grund av containerbristen. Men då räcker det bara precis för att hålla igång produktionen, säger hon.

– Förra veckan var det främst tjänsteföretag som hade panik. Eventbolag som mist flera månaders orderstock. Denna vecka har vi sett paniken även hos industriföretagen, bortsett från livsmedelsindustrin som går bra. Många underleverantörer till bilindustrin får inte leverera till storbolagen eftersom de har stängt produktionen. De har fortfarande sina kostnader kvar och har producerat varorna, men får inte betalt. Då blir det panik, säger hon.

Hon påpekar att många bolag lärt sig en viktiga läxa sedan finanskrisen 2008-2009 och nu står bättre rustade än då. De har väntat sig en avmattning i konjunkturen, men det som nu inträffar är en totalsmäll ingen väntat sig.

– Det har varit så dramatiskt de sista dagarna, det är förtvivlat, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga? Om inte, vad vill ni se för åtgärder?

– Flera av åtgärderna i krispaketet går in retroaktivt. Men krisen händer i dag så hur ska företagen klara sig ens i tre veckor till? Paketet skulle behöva tidigareläggas. Min bedömning är dessutom att detta inte är slut i maj, så det behöver även förlängas, säger hon.

– Dessutom önskar jag att stödinsatserna riktas lite mer mot småbolagen för att värna dem och de svenska affärerna i bolagen. Då blir det en payback till oss själva, fortsätter hon.

Bil Sweden: ”Vi ser att efterfrågan minskar snabbt”

Mattias Bergman, vd för branschorganisationen Bil Sweden som representerar svenska fordonstillverkare och importörer, sa så här torsdagen den 19 mars:

– Flertalet fordonstillverkare har eller planerar att stoppa produktionen i Europa på grund av kombinationer av brist på komponenter och nationella restriktioner. Samtidigt ser vi att produktionen nu har kommit igång igen i Kina. Vi ser att efterfrågan minskar snabbt både i Sverige och runt om, främst i Europa. Fokus är att behålla personal, men nyttja korttidsvecka och permittering, säger han.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga? Om inte, vad vill ni se för åtgärder?

– Vi för en mycket uppskattad dialog med regeringen som lyssnar på industrin. Stödåtgärderna är bra, men vissa behöver justeras vilket vi framför direkt till regeringen. Viktigt att redan nu förbereda insatser för att stimulera efterfrågan när den akuta krisen är över, säger han.

 

Tillverkning av lager vid SKF:s fabrik i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

SKF: Permitterar 1 500, stänger fabriker, minskar kostnader och varslar

Svenska SKF är världens största tillverkare av kullager och är beroende av utvecklingen inom fordonsbranschen. Ungefär 30 procent av försäljningen kommer från fordonsbranschen och resterande från övrig industri.

Under torsdagen den 19 mars meddelade företaget att den det finns risk för omfattande påverkan på intäkterna från slutet av mars. SKF genomför därför ett antal åtgärder. Bland annat stängs fabriker i Italien, Spanien och Frankrike, till att börja med i 7–10 dagar. Företaget kommer även säga upp personal och ”öka flexibiliteten” i arbetsstyrkan, men det framgår inte hur många som kan komma att sägas upp.

25 mars meddelar SKF att 1 500 tjänstemän permitteras i åtta veckor. Avtalet innebär att tjänstemän som arbetar i SKF-fabriken i Göteborg kommer att gå ned i arbetstid till 80 procent, skriver TT. Tjänstemän inom staben och inom andra funktioner på huvudkontoret kommer samtidigt att gå ned i arbetstid till 40 procent.

De som går ned i arbetstid till 40 procent kommer med hjälp av statligt stöd att få 92,5 procent av sin lön.

Kollektivanställda och de som arbetar med logistiktjänster i Göteborg, cirka 1 000 medarbetare, berörs inte av avtalet.

– Det har att göra med att orderbeläggningen i fabriken i Göteborg är fortsatt god. Det är klart att det är ett osäkert läge i marknaden och vi följer det väldigt noga, men just nu har vi inget behov att ta sådana initiativ för de kollektivanställda, säger Theo Kjellberg.
 

Sandvik Coromant i Gimo. Foto: Staffan Claesson

Sandvik: Inför arbetstidsförkortning och säger upp konsultavtal

26 mars meddelade Sandvik att ett sparpaket på 1,5 miljarder kronor drar igång med omedelbar verkan. Sparåtgärderna handlar i första hand om arbetstidsförkortning, samt att konsulter och personer med tillfällig anställning får sina avtal uppsagda.

Det är oklart hur många anställda som omfattas av förkortad arbetstid.
– Förhandlingar med facket tar vid nu, och vi har inte den detaljnivån än. Men det här kommer att påverka anställda på alla divisioner, säger Martin Blomgren.

Sandvik har 40 000 anställda globalt, varav 9 000 i Sverige. Av de anställda i Sverige är hälften tjänstemän.

Hur många konsulter det handlar om i Sverige och globalt är oklart, liksom om avtal redan har börjat sägas upp.

– Det är möjligt att en del redan har avslutats.

På lite längre sikt genomförs åtgärder som ska spara 0,9 miljarder kronor.

– Det kan vara personalreduceringar och strukturen generellt i koncernen. Det är ett helt unikt läge där osäkerheten om vad som sker de närmaste månaderna är stor, och därför har vi bestämt oss för att vara proaktiva, säger Martin Blomgren.

Sandvikkoncernen har till en början endast påverkats av krisen i begränsad omfattning.

– Alla våra tillverkningsenheter i Kina höll stängt en extra vecka i samband med det kinesiska nyåret, i likhet med andra bolag verksamma i landet, eftersom det var ett myndighetsbeslut. Men från den 10 februari påbörjades en gradvis öppning som har fortskridit bra. Exakt hur nära normalläge vi är ser lite olika ut i olika divisioner, säger Martin Blomgren, presschef på Sandvik.

Bolaget har verksamhet i Kina inom alla sina tre affärsområden Machining Solutions, Materials Technology och Mining and Rock Technology. Det betyder att kinesiska fabriker tillverkar verktyg för metallbearbetning, utrustning för gruvor samt rostfritt stål.

– Den kinesiska verksamheten är inte tillbaka helt i full drift men närmar sig normalläge, säger Martin Blomgren.

På kontorssidan jobbar personalen hemifrån i Italien. Kontoret i Milano har stängt. I produktionen har en del medarbetare svårt att ta sig till jobbet.

– Det är ganska restriktivt hur man får röra sig i Italien, så det kan vara svårt att ta sig till jobbet. Det finns en utmaning att ha tillräckligt med personal på plats och hålla produktionen igång som vanligt, säger Martin Blomgren, som inte vill avslöja hur många fabriker som berörs.

Electrolux i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT

 

Electrolux: Sänker produktionen i fabriker i Italien

– Initialt hade vi en stor påverkan från Kina, bland annat när det gäller komponenter och färdiga produkter som köps in. På den fronten börjar nivåerna återgå till det normala allt mer. Den största effekt vi ser just nu handlar i stället om våra fem fabriker i Italien, som från och med denna vecka har en lägre produktionstakt, säger Åsa Öhman, presschef hos Electrolux.

– I dagsläget har vi ett produktionsbortfall på cirka 30 procent i våra fabriker i Italien. Men läget kan förändras snabbt, och vi följer utvecklingen i regionen noggrant, fortsätter hon.

– Den lägre produktionstakten i Italien är en konsekvens av en lägre efterfrågan och ett förändrat konsumtionsmönster i svallvågorna efter coronautbrottet, säger Åsa Öhman.


Vad har ni infört för produktionsbegränsningar som följd av detta?

– I Italien har vi bland annat lagt om de anställdas arbetsscheman, och gått över till en skiftgång där alla jobbar sex timmar om dagen istället för åtta. Det absolut viktigaste för oss är att värna om anställdas säkerhet och hälsa. Electrolux har en nära dialog med lokala myndigheter. De ändrade skiften ger också en begränsning på hur många personer som vistas i grupp, till exempel i kantinen. På våra andra anläggningar världen rullar verksamheten på i dagsläget.

Essitys pappersbruk i Lilla Edet. Foto: Essity

 

Essity: ”En ökad efterfrågan – men det finns inga vinnare just nu”

– I dagsläget har vi inga störningar i produktion eller leverans, men bevakar givetvis utvecklingen noga. På våra kontor är det många som jobbar hemifrån, beroende på läget och lokala åtgärder i respektive land, säger Per Lorentz, presschef på Essity, en av världens största tillverkare av mjukpappersprodukter.

Han fortsätter:

– Som hygien- och hälsobolag ser vi en ökad efterfrågan för vissa av våra produkter, även om den efterfrågan inte kommer av ökad förbrukning utan av att folk tillfälligt handlar mer. Vi har högt kapacitetsutnyttjande i alla delar av världen för att möta behovet. Samtidigt är det högst rimligt att anta att efterfrågan framöver kommer att minska från till exempel restauranger, hotell och flygplatser, som är ett stort kundsegment för vårt varumärke Tork.


Kommer ni kunna hålla igång verksamheten under de närmaste månaderna?

– Det är svårt att ge några längre prognoser. Våra tre övergripande prioriteringar, som vi jobbar för fullt med i hela bolaget, är: våra medarbetares säkerhet, att verksamheten är i drift, och att vi som bolag tar vårt samhällsansvar genom att tillgängliggöra expertis och produkter.


Är den svenska regeringens stödåtgärder tillräckliga?

– Vi uppskattar den dialog regeringen för med näringslivet, och som vi är en del av. När det gäller stödåtgärder följer vi utvecklingen noga, men har i dagsläget inga behov, säger Per Lorentz.


Just Essity pekas ut som något av en ”vinnare” i krisen, på grund av toalettpapperstillverkningen. Kan ni säkerställa att ni har tillräckligt med personal som kan jobba samt får tillräckliga leveranser för att möta en ökad efterfråga?

– Det finns inga vinnare i det som händer nu. Vi vidtog tidigt omfattande åtgärder för att säkerställa att vi kan driva våra fabriker med medarbetares hälsa och säkerhet som främsta prioritet. Till exempel genom att separera och isolera olika skift, öka rengöring och sanering, samt att vi har kraftiga restriktioner när det gäller externa besökare.

Ericsson: Ser bara ”begränsad påverkan”

Ericsson vidtog tidigt åtgärder i kampen mot den pågående pandemin. Ericsson var ett av de första bolagen som ställde in sin planerade medverkan på Mobile World Congress. Sedan den 11 mars har Ericsson ställt in eller flyttat fram alla evenemang. Det gäller i nuläget fram till 11 juni.

Arbetet i Ericsson produktionsanläggningar i Kina återupptogs 11 februari.Hur påverkas ni av virusutbrottet?

– De effekter vi hittills globalt har sett på vår leveranskedja kommer ha begränsad eller ingen påverkan på våra kunder. Vi har även i vanliga fall goda möjligheter att arbeta hemifrån och har god förhoppning om att påverkan ska vara begränsad, säger Mikaela Idermark, vid företagets pressavdelning.Har ni infört, eller planerar ni att införa, begränsningar eller neddragningar av produktion?

– Vi har inga sådana planer i nuläget.

Hur ser prognosen ut för er de närmaste månaderna med att hålla verksamheten igång?

– Vi följer utvecklingen noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder.

 

Saabs Electronic Attack Jammer Pod. Foto: Saab

Saab: Vill inte säga hur företaget påverkas

Försvarsmaterialtillverkaren Saab är förteget om hur de påverkas av coronasmittan. Onsdagen den 18 mars meddelade företaget att ett antal försiktighetsåtgärder vidtagits inför bolagsstämman den 1 april. Serveringen har bland annat ställts in.

Men när det kommer till hur verksamheten påverkas vill presschef Ann Wolgers inte säga någonting.

– Vi vill inte kommentera våra affärer, det gör vi i kvartalsrapporter, sa Ann Wolgers till Ny Teknik den 19 mars.

ABB: Går inte att kvantifiera påverkan än

Kraft- och automationsjätten ABB:s fabriker i Kina höll stängt en vecka i början av februari på grund av lokala myndigheters förlängning av nyårsledigheten.

– Men alla våra fabriker i Kina har sedan dess återupptagit verksamheten, säger Eike Christian Meuter, talesperson på ABB-koncernen.

Hur det ser ut för koncernen framöver är osäkert.

– Generellt sett kommer utbrottet av covid -19 troligen att påverka vår verksamhet men det går inte kvantifiera den påverkan än, säger Eike Christian Meuter.

SSAB ska spara en miljard

Ståljätten SSAB meddelar den 1 april att flera besparingsåtgärder vidtas för att motverka effekterna av coronautbrottet. Totalt beräknas besparingarna överstiga en miljard kronor på årsbasis.

I Sverige handlar det om ett ramavtal om korttidsarbete. Även i Finland har förhandlingar inletts med fackliga organisationer.

Medlemmarna i SSAB:s ledning har bestämt att minska sina egna löner med tio procent från och med den 1 april.

Produktionen ska anpassas efter efterfrågan. Anläggningarna i Borlänge och Hämeenlinna planeras att stängas under en vecka i månaden åtminstone i april och maj. Masugnsproduktionen kommer att minska i linje med efterfrågan.

Den 25 mars meddelade SSAB att styrelsen vill sänka utdelningen till aktieägarna. Från det tidigare förslaget om 1,50 kronor per aktie blir det i stället ett förslag om 0,75 kronor per aktie som läggs fram på årsstämman. Ändringen beror på den osäkerheten i samhället på grund av spridningen av covid -19.

SSAB hade tidigare ett stopp i produktionen i Kina, där bolaget har knappt 100 anställda.

– Men där har verksamheten sakta börjat återvända, säger presschef Mia Widell.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga?

– Regeringens åtgärder är bra och det är även bra att de kom på plats snabbt. Sedan behöver man noga följa situationen och överväga fler och längre åtgärder om så behövs framöver, säger Mia Widell.

Preem: ”Vi ser ingen förändrad efterfrågan”

Drivmedelsbolaget Preem rapporterar liten påverkan på sin verksamhet.

– Just nu fungerar produktionen precis som vanligt. Vi ser än så länge ingen förändrad efterfrågan på våra produkter, vår verksamhet fungerar väl och tillgången på drivmedel har heller inte förändrats. Vi arbetar kontinuerligt med våra beredskapsplaner för att minimera risken för eventuella störningar – i vår produktion och ute på våra stationer, säger Dani Backteg, presschef på Preem.

Prevas vill inte svara på hur smittan påverkar dem

Konsultbolaget Prevas största kunder var 2018 Saab, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och det tyska medicinteknikbolaget Orgentc Diagnostika. Prevas hade samma år närmare 600 anställda.

När Ny Teknik den 23 mars ställer frågor kring hur de påverkas av coronoviruset vill de inte ge några svar över huvud taget.

– Prevas är ett börsnoterat bolag och följer de direktiv som finns, som bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, Stockholmsbörsens regelverk samt svensk kod för bolagsstyrning (koden). Det innebär att jag inte kan ge dig svar på nedanstående frågor då den informationen klassas som känslig information, skriver Helena Lundin, kommunikationschef, i ett mejl.

Alla 4 200 WSP-anställda ska kunna jobba på distans

Sveriges tredje största teknikkonsultbolag, WSP, rapporterar att inga nedskärningar planeras med anledning av coronaviruset.

– I det korta perspektivet ser vi ingen stor påverkan på vår verksamhet, men vi befinner oss i en exceptionell situation och det är svårt att svara på hur det kommer att påverka oss på längre sikt. Vi har aktiverat vår krisledningsgrupp sedan en tid tillbaka och har också gott stöd i vår globala organisation. Samtidigt går utvecklingen otroligt snabbt, vi tittar på alla tänkbara möjligheter och utesluter ingenting, säger Håkan Danielsson, Sverige-vd på WSP.

Hur ser prognosen ut de närmaste månaderna för att hålla verksamheten igång?

– Vi följer naturligtvis utvecklingen noga men vi ser nu inga hinder för att vi även fortsättningsvis ska kunna hålla igång. Vi har säkrat vår it-kapacitet så att vi kan arbeta på som vanligt även om alla 4 200 medarbetare skulle behöva arbeta på distans om situationen så kräver. Genom vår globala styrka har vi en god tillgång till digitala verktyg, vilket förberetts under lång tid även om det direkta krisläget fått skynda på utvecklingen något.

Vilka åtgärder vidtas för att säkra verksamheten på lång sikt, in i nästa år?

– Vi arbetar för att identifiera och prioritera våra samhällskritiska kunder och projekt för att kunna styra våra resurser dit om det skulle behövas. Det handlar till exempel om viktiga infrastrukturprojekt som har stor påverkan på samhället.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga?

– Vi välkomnar regeringens stödpaket och insatser för att hålla näringslivet igång, men jag tror inte att de är tillräckliga. Fler åtgärder behövs, så som till exempel slopad arbetsgivararbetsgift samt ytterligare statliga garantier och investeringar, säger Håkan Danielsson.

Semcon: Diversifiering lindrar effekterna

Produktutvecklingskonsulten Semcon har cirka 2 200 medarbetare och är verksamma inom bland annat fordon, energi, telekom och life-science. Kommunikationschefen Per Nilsson säger den 23 mars att den “större majoriteten” av verksamheten fortlöper enligt plan.

– Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med att hjälpa varandra och våra kunder genom de här extraordinära tiderna. Tack vare att vi är verksamma inom fler olika branscher än tidigare så har vi bättre möjligheter att fördela våra resurser.

Har ni eller planerar ni att inför begränsningar, neddragningar (eller uppskaling) av verksamheten?

– Vi följer utvecklingen noga marknad per marknad och anpassar våra insatser därefter. Exempelvis inför vi nu korttidspermitteringar i Sverige vid behov, medan i Kina börjar det att bli business as usual igen. Generellt så har vi en verksamhet som är väl anpassad för digitala arbetssätt.

– Hur många som påverkas är svårt att säga just nu, men korttidspermitteringen gäller för både administrativ personal och konsulter där det är relevant.

Hur ser prognosen ut för er de närmaste månaderna med att hålla verksamheten igång?

– Vi har nära dialog med våra kunder och anställda för att kunna anpassa oss snabbt och effektiv efter behov, exempelvis med korttidspermitteringar. Den större majoriteten av våra uppdrag runt om i världen fortlöper dock enligt plan.

Vidtar ni några åtgärder finansiellt, med personal eller strategi för nya avtal på längre sikt?
– Vi går in i den här situationen med en stark finansiell ställning och god likviditet. Samt en väsentligt större branschmix än tidigare. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och arbetar med att minska våra kostnader och söker nya samarbeten, inte minst digitalt.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga? Om inte, vad vill de se för åtgärder?

– Vi är positiva till alla åtgärder som erbjuds, ju fler verktyg desto större chans att vi tar oss igenom den här situationen på bästa möjliga sätt och kan snabbare återgå till ett normalläge. Vi för diskussioner i vår branschorganisation om ytterligare åtgärder som förmedlas till regeringen.

Ramboll har pausat all rekrytering

Teknikkonsulten Ramboll har cirka 2 000 svenska medarbetare verksamma inom byggnader, transporter, miljö och hälsa, vatten, energi, projektledning och som managementkonsulter. Ännu så länge har företaget oförändrad debiteringsgrad, det vill säga lika mycket pågående jobb som vanligt, meddelar Sverige-vd:n Niklas Sörensen måndagen den 23 mars.

– Det är viktigt att de uppdrag vi jobbar med inte stannar av samtidigt som vi också tar vårt ansvar för att begränsa spridningen av smittan. Alla som har möjlighet uppmanas att jobba hemifrån, vilket många kan, men vi behöver också vara på plats vid en del projekt och där vidta försiktighet. Det finns också jobb som är kritiska just nu, till exempel planering av fler vårdplatser på kort sikt och drift av serverhallar, säger han.

Har ni eller planerar ni att inför begränsningar, neddragningar (eller uppskaling) av verksamheten?

– Jag tror att alla bolag just nu jobbar med olika scenarier. Vi har än så länge oförändrad debiteringsgrad men vi behöver vara ödmjuka inför att det kan förändras ju längre situationen pågår. En fördel för oss som är stora är att vi kan flytta resurser mellan olika delar av verksamheten.

Hur ser prognosen ut för er de närmaste månaderna med att hålla verksamheten igång?

– Det finns en stor fördel i att vara ett globalt bolag med den trygghet det innebär. Kan vi alla hjälpas åt att platta till smittokurvan genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har medarbetare, företag och resten av samhället större chanser att klara oss ur den här perioden oskadda.

Vidtar ni några åtgärder finansiellt, med personal eller strategi för nya avtal på längre sikt?

– Ramboll ägs av en stiftelse och drivs inte av kortsiktiga vinster. De pengar vi tjänar går tillbaka till samhället, både i form av bidrag och genom att vi som bolag kan skapa mer samhällsnytta. Det innebär att vi alltid använder våra finanser med tanke på invånarna. Just nu pågår diskussioner om hur vi med hjälp av stiftelsen på ytterligare sätt kan bidra till att öka tryggheten i samhället.

– När det gäller personalen har vi just nu pausat all rekrytering och förbereder för åtgärder i olika steg om de blir nödvändiga, som exempelvis att lätta på reglerna kring kompledighet.

Är regeringens stödåtgärder tillräckliga? Om inte, vad vill de se för åtgärder?

– Regeringens åtgärder har stort politiskt stöd, vilket är en stor fördel. Vi tycker att de är bra och att de kom snabbt, men att det behövs mer tydlighet för företagen om vad som gäller. Vi följer också Almegas och Innovationsföretagens linje att det i vissa fall skulle vara berättigat med utökade möjligheter till korttidspermitteringar. Reglerna behöver anpassas så att de också passar tjänstesektorn bättre.

Afry permitterar 1 000 konsulter

Sveriges största teknikkonsultbolag, Afry, korttidspermitterar cirka 1 000 konsulter till följd av nedgången i fordonsindustrin i coronakrisen.

De flesta av de 1 000 berörda konsulterna på Afry arbetar inom fordonsindustrin. Men även en del administrativ personal kommer att omfattas av korttidspermitteringar, meddelar Afry den 31 mars.

Afry ska också vidta besparingsåtgärder, men avslöjar inte närmare vad det handlar om.

Sedan tidigare har bolaget beslutat att dra tillbaka sin planerade aktieutdelning om fem kronor per aktie.

Afry hette tidigare ÅF och slogs samman med det finska företaget Pöyry förra året.

Sweco: ”Många projekt måste göras oavsett konjunktur”

Sveriges näst största teknikkonsultbolag, Sweco, har cirka 6 000 anställda inom landets gränser. Bolaget svarar fåordigt på Ny Tekniks frågor:

– Vi har fullt fokus på att leverera i våra kundprojekt och att hjälpa våra kunder så gott vi kan i denna svåra stund. Och precis som alla andra följer vi förstås utvecklingen noga. Många av våra projekt är av den typen att de måste göras, oavsett konjunktur. En stor del av vår verksamhet är också digital och kan bedrivas på distans. Vi är ett börsnoterat bolag, om situationen förändras väsentligt kommer vi att kommunicera det, säger Bessie Wedholm, tillförordnad pressansvarig på Sweco.

 

Reportrar: Johan Kristensson, Linda Nohrstedt, Kalle Wiklund, Peter OttsjöSource link

Be the first to comment

Leave a Reply