Så stoppades covid-19 på äldreboendet i Mjölby


Våren 2020. Alla pratade om coronavirus och covid-19.

– Det värsta var ovissheten, säger Malin Liew som jobbar som sjuksköterska på Slomarps vårdboende i Mjölby.

Där bor 92 multisjuka äldre. Som alla har en demenssjukdom. Det skulle vara en mardröm att få in smittan på boendet.

– Jag har en bit att åka till jobbet och på radion pratade de inte om annat. Och jag kände: Vi måste få rutiner! Vi måste veta hur vi ska jobba när det bryter ut!

”Rutinerna kom för sent”

Men det fanns inte så mycket information att få.

– De centrala rutinerna från myndigheterna kom sent kände jag. Det kom ju när smittan redan fanns på boendena i Stockholm. Det var för sent för oss. Vi hade velat ha dem tidigare.

På Slomarps vårdboende bestämde man sig därför för att ta fram ett eget utbildningsmaterial.

”All personal fick gå utbildningen”

– Jag satt hemma på helgen och utformade ett utbildningsmaterial på två timmar som innehöll hygienregler, rutiner och hur vi kunde jobba här.

All personal fick gå utbildningen, även timanställda och sommarvikarier.

– Det tror jag gjorde stor skillnad när vi väl fick in smittan. Att alla visste hur de skulle jobba, säger Malin Liew.

Samtidigt som oron växte på äldreboenden i landet var det stor brist på skyddsmaterial och på vissa ställen införde man därför ransonering.

”Vi bedriver ju också sjukvård!”

– Skyddsmaterialen gick ju till regionen och sjukhusen. Och det är klart de ska gå till sjukvården. Men vi bedriver ju också sjukvård här! Och vi ska skydda de allra sköraste: Våra äldre multisjuka.

Personalen på Slomarps vårdboende kontaktade ett lokalt företag i Mjölby som behövde ställa om sin verksamhet på grund av pandemin.

– De började tillverka skyddsutrustning till oss. Därför hade vi bra tillgång till det tidigt och behövde inte begränsa. Så fort någon visade minsta symptom på förkylning isolerade vi dem och använde skyddsutrustning, säger Malin Liew.

I videon visar och berättar sjuksköterskorna Malin Liew och Ann Albrektsson och verksamhetschefen Susanne Hallberg Brandt hur de lyckades begränsa smittan på vårdboendet.

Sjuksköterskan Malin Liew visar lådorna med skyddsutrustning och bildinstruktioner som fanns tidigt på varje avdelning på vårdboendet. ”Vi använde mer skyddsutrustning än vad man sa uppifrån, till exempel långärmad skyddsrock, för det tyckte vi kändes säkrare.” I videon berättar hon mer om vårdboendets långtgående rutiner för att skydda de äldre. Foto: Tina Enström, SVTSource link