”Sätt att spela bort korten”Statsminister Stefan Löfven (S) är frustrerad över att inte fler svenskar testas för covid-19. Enligt honom ska regionerna nu testa alla fyra priogrupper – men SKR hävdar att man bara har ansvar för de tre första. Nu svarar socialminister Lena Hallengren (S) till TT att det hela är ett missförstånd och “ett sätt att spela bort korten”.

Statsministern anser att fler borde testas för covid-19.

– Där känner jag en frustration. Det borde varit fler som testats vid det här laget, säger han i en intervju i SR Studio Ett.

Trots att Sverige har kapacitet att testa 100 000 personer i veckan testades förra veckan bara knappt 29 000 personer.

Läs mer: Coronaviruset ger förnybar energi ett uppsving: ”Kan dra lärdom”

En anledning till att inte fler testas kan vara otydlighet mellan staten och regionerna, enligt Löfven.

– Vi gick in tidigt med en testmiljard, vi har sagt till regionerna och kommunerna att det får aldrig fallera på pengarna. Vi tar de extra kostnaderna.

Tvist om grupp 4

Statsministern säger även att regionerna ska ta ansvar för att testa samtliga fyra prioritetsgrupper som Folkhälsomyndigheten pekat på i sin strategi för testning av covid-19.

– Vi har precis gjort upp med regionerna. Regionerna säger nu att de tänker testa alla de fyra kategorier som Folkhälsomyndigheten tagit upp, säger han.

Läs mer: Robotarna analyserar 5000 coronatester per dygn

Men det stämmer inte, enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

“Regionerna har tydliggjort att man nu tar ansvar för testning av priogrupperna 1–3. När det gäller grupp 4 har SKR och regionerna inte fått frågan. Om den skulle ställas, är det förstås något som får diskuteras och då skulle syfte och ekonomiska förutsättningar behöva klarläggas”, säger Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård på SKR, i ett pressmeddelande.

Enligt SKR bygger regionerna nu upp kapacitet för att provta priogrupperna 1–3, det vill säga patienter, vård- och omsorgspersonal samt personer i andra samhällsviktiga yrken. I grupp 4 ingår “övriga relevanta delar av samhället”.

Hallengren: Ett missförstånd

Socialminister Lena Hallengren (S) menar å sin sida att regionerna även ska ta ansvar för grupp 4 i takt med att testningskapaciteten byggs upp.

– Då utgår jag från att grupp 4 kommer att testas i samma struktur som de andra grupperna. Då är det självklart att regionerna då också ansvarar för grupp 4.

SKR hävdar att de inte har fått frågan om att testa grupp 4. Stämmer det?

– Regeringen ställer inga frågor till regioner. Det är ett missförstånd och det är ett sätt att spela bort korten tycker jag, säger Lena Hallengren och utvecklar:

– Det finns en teststrategi framtagen. Den beskriver ju hur prioritetsgrupperna ser ut, givet att i början och mitten av april när den här strategin togs fram, då fanns det inte en testkapacitet för alla och då var man tvungen att ha prioritering.

Resor diskuteras

Tillbaka till statsminister Stefan Löfven och en annan sak som han brottas med: frågan om resor. Flera länder har sagt att de funderar på att inte låta svenskar komma in i landet när de öppnar gränserna. Enligt statsministern förs samtal med de nordiska länderna kring detta.

– Om man tittar på dödstalen i Sverige så finns de allra flesta, eller i alla fall hälften, på äldreboenden. Det är ju inte de som finns på äldreboenden som rör sig ute i samhället, eller åker till Norge eller Danmark. Vi har en bra dialog och jag tror att vi kommer komma till en samfälld nordisk strategi hur vi ska göra, säger Löfven till Studio Ett.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply