SCB om överdödligheten i Kalmar och Kronoberg: ”Dör fler än det borde”


Karin Modig, docent i epidemiologi vid Karolinska institutet, som SVT tidigare har pratat med menar att det finns en rad felkällor kring covid-19-dödsfallen som dagligen har förekommit i medierna under coronapandemin.

Hon hävdar därför att det både är enklare och mer tydligt att jämföra total dödlighet under perioden som smittan funnits i landet med samma period tidigare år.

Ska få bild av överdödligheten

SCB har nu tagit fram statistik över hur många som har dött i varje län under årets 22 första veckor för att ge en bild av utvecklingen under coronapandemin.

Dödstalen från 2020 jämförs med ett genomsnitt från perioden 2015-2019. På så sätt ska man kunna få en bild av överdödligheten i landet.

”Dör fler än det borde göra”

Under åren 2015-2019 dog i genomsnitt 807 personer under de 22 första veckorna på året i Kronoberg – i år är den siffran 857.

50 fler personer har alltså dött i Kronoberg i år jämfört med snittet. Det innebär alltså att överdödligheten i Kronoberg hittills har legat på drygt två personer per vecka. Men ser man till veckorna då coronaviruset härjat i Kronoberg är överdödligheten något högre.

– I antal är det inte jättemånga fler som dör än tidigare år. Men procentuellt är det betydligt fler och det håller i sig under en lång tid. Det gäller i synnerhet från maj och framåt. Det dör betydligt fler än vad det borde göra, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Tomas Johansson menar att siffrorna visar att Kronoberg drabbades ganska sent av coronapandemin. Till skillnad från exempelvis Stockholm som hade sitt stora utbrott i April har Kronoberg drabbats betydligt hårdare i maj.

De senaste veckorna har nämligen överdödligheten ökat, och vecka 22 dog faktiskt nästan dubbelt så många i Kronoberg jämfört med genomsnittet från perioden 2015-2019.

Kalmar har klarat sig bättre

I Kalmar är siffrorna desto ljusare. Hittills har två fler personer dött 2020 än jämfört med genomsnittet från perioden 2015-2019. Det ger en överdödlighet på ungefär en tiondels människa per vecka.

– Kalmar har också en överdödlighet, men den är inte lika stor som i Kronoberg. I de här två länen är det Kronoberg som hittills haft de riktigt höga talen, säger Tomas Johansson.

Men även i Kalmar blir överdödligheten högre under 2020 om man bara räknar de veckor som coronaviruset härjat i länet. Räknar man från vecka elva och framåt – då Kalmar fick sitt första bekräftade coronafall – har ungefär 40 fler personer dött än genomsnittet från perioden 2015-2019.

Närmar sig normala dödstal

Sett till riket som helhet var vecka 22 första gången som dödligheten var lägre än genomsnittet för 2015-2019 sedan coronautbrottet i Sverige. Det innebär att Sverige nu närmar sig dödstal som är normala för den här tiden på året.

– Det är inte enkelt att förutse vad som kommer att hända framåt. Trenden är att dödstalen närmar sig normalnivån, men det är svårt att säga om dödstalen kommer stiga eller sjunka, säger Tomas Johansson.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply