Se direkt: Coronavaccinen kan få försäljningslov kring jul eller nyår – 550 nya coronafall i dag | Inrikes


Institutet för hälsa och välfärd THL berättar om nuläget vad gäller coronaviruset och coronavaccinet.

Marjo-Riitta Helle, tf direktör vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea pratar om processen att få försäljningslov för vaccinen.

Det behövs utredningar som konkret beskriver preparatet som används, dess konsistens och tillverkningsprocess. Utredningar som visar hur länge vaccinet kan förvaras behövs också, säger Helle.

Efter den här processen görs kliniska tester på människor. Med dessa vill man försäkra sig om vaccinets verkan på människor.

Sedan gör man en bedömning av vaccinet och om det godkänns eller godkänns inte.

När man beviljat försäljningslov går vaccinet vidare till tillverkningsprocessen. I det här fallet behövs stor kapacitet för produktion av vaccinet.

Fyra utvärderingsprocesser av vaccin är för tillfället i gång. Oftast tar processen ett år, men för coronavaccinen har man skapat en specialprocess. Slutresultatet kan då fås på några månader.

Behandlingstiderna är korta och vaccin kan få försäljningslov redan kring jul eller nyår.

Men säkerheten följs upp också efter att vaccinen fått försäljningslov, för att se om nya bieffekter upptäckts.

Tre olika vaccin på kommande

Överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd säger att alla väntar på att vaccinen ska vara klart.

Utvecklingen av vaccinet delas in i olika faser. För tillfället har dessa faser skett delvis samtidigt, och nu väntar alla på att vaccinet ska få försäljningslov.

nRNA och DNA-vaccin har aldrig fått föräsljningslov förut. Man vill ha in olika slags vaccin för att öka möjligheten att alla ska kunna få vaccinet.

Det vi vet om de vaccinet som utvecklats längst är att det har 95 % effektivitet. och de fungerar även bra på äldre personer, säger Nohynek.

Två doser av vaccinet behövs. Man vet ändå inte hur länge skyddet håller. För tillfället vet vi inte heller hur väl vaccinet skyddar mot smittospridning.

Företaget har meddelat att de i USA ansökt om försäljningslov där.

Företaget Modernas vaccin har 94,1 procents effektivitet. Det har bra skydd i olika etniska grupper, olika åldergrupper och för båda könen, säger Nohynek.

Astra Zeneca har utvecklat ett vaccin med 70 procents effektivitet.

550 nya fall idag

Projektchef Anna Katz från THL säger att epidemin framskrider främst i Europa och USA. Antalet fall har ökat under hösten.

Situationen i Ryssland är också dålig. Men i Europa har pandemiläget förbättrats något under de senaste veckorna, de hårda restriktionerna har hjälp och läget ser lite bättre ut.

I Finland har vi nu haft 25 493 fall hittills och idag rapporteras 550 nya fall. Incidensen har stigit på nästan alla områden i Finland och fall av coronavirus har upptäckts i nästan alla kommuner i landet.

Största delen av dödsfallen skett inom bashälsovården eller i en annan enhet inom socialvården.

I medeltal har vi 300-400 fall per dag. Ungefär 2,7 procent av testen är positiva. Antalet personer som behöver sjukhusvård har också ökat.

Största delen av fallen konstateras hos unga vuxna. Men också äldre personer har fått smittan och risken är hög att allt fler äldre personer blir smittade.

En fjärdedel av alla som blir smittade pratar inte svenska, finska eller samiska. Orsaken till att de oftare blir smittade är mångfacetterade, säger Katz. Snabba åtgärder behövs nu. En insatsstyrka har grundats för att snabbt nå till dessa grupper.

Läget är allvarligt

Situationen är oroväckande och antalet fall ökar hela tiden. 5 områden befinner sig i fasen för samhällsspridning, 10 i accelerationsfasen och några områden på basnivån.

Den här veckan är antalet smittofall på samma nivå som förra veckan. Jämfört med andra EU länder är situationen i Finland bra, men situationen kan snabbt förvärras.

Vintern är risksäsong då människor samlas inomhus nära varndra. Katz påminner om att coronaviruset snabbt sprids från en annan person till en annnan i närkontakt. Hon uppmanar alla därför att undvika närkontakt.

De som deltar i presskonferensen är

  • projektchef Anna Katz från THL
  • Hanna Nohynek, överläkare vid THL
  • Sari Ekholm, överläkare vid social- och hälsovårdsministeriet
  • Marjo-Riitta Helle, tf direktör vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet FimeaSource link

Be the first to comment

Leave a Reply