SFP talar vårdreform på partidag i Vanda – Anna-Maja Henriksson vände sig till finska väljare i tvåspråkigt tal | Inrikes


Svenska Folkpartiets partidag har inletts i Vanda. Coronaviruset gör att de flesta delegaterna deltar på distans. Pandemin fyllde också partiordförandens linjetal.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson koncentrerade sig på de undantagsförhållanden som råder sedan coronaviruset slog till.

– Inte ens i undantagsförhållanden får regeringen missbruka sin makt. Att göra inskränkningar i människors grundläggande friheter och rättigheter är inget som får ske lättvindigt, sa partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Kristider på gott och ont

I kristider är det de svagaste som drabbas mest. Anna-Maja Henriksson nämnde äldre personer och funktionshindrade som inte har fått träffa sina nära och kära under coronakrisen.

Men alla, oberoende av ålder, har sin självbestämmanderätt och alla har rätt att leva ett värdigt liv, sa partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Hon pekade också på positiva sidor av viruset; ett stort digitalt utvecklingskliv med distansundervisning och möten till och med på toppnivå i FN.

Distansarbetet har också gett oss bättre möjligheter att bo och leva runt om i Finland, sa Anna-Maja Henriksson

“Ensamhet i regeringen kring vårdreformen”

Vårdreformen fick kritik av partiordförande Anna-Maja Henriksson. Hon sa sig känna sig ensam i regeringen, med en stor oro för vårdens finansiering.

– SFP kommer inte att kunna godta den finansieringsmodell som nu har varit på remissbehandling, som den ser ut idag, meddelade Henriksson.

Personer sitter vid bord på SFP:s partidag i Vanda den 26 september 2020.
Deltagarna på plats i Vanda använder munskydd, men långt över hälften av de 209 delegaterna deltar i partikongressen hemifrån.
Personer sitter vid bord på SFP:s partidag i Vanda den 26 september 2020.
Bild: Bengt Östling / Yle
Svenska folkpartiet i Finland,Vanda

Finansieringen får inte straffa regioner som har satsat och skött sin hälsovård bra och som därför har en friskare befolkning. De borde tvärtom belönas, sa Henriksson.

Partiordföranden trodde att en lösning ska nås, precis som särlösningen för Helsingfors och Nyland, med tryggandet av de språkliga rättigheterna i vårdreformen.

Lokala avtal och satsning på barnvänligaste landet

Anna-Maja Henriksson framhävde vikten av nya lösningar för ett förbättrat sysselsättningsläge. Hon ville ha ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland.

SFP håller fast vid att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Då är det också viktigt att sköta statsekonomin, betonade Anna-Maja Henriksson.

Partiordförandens tal var uppseendeväckande tvåspråkigt. Hon hoppades att alla finländare ser det som naturligt att rösta på ett parti som väljer internationalism i stället för instängdhet.

-Det finns nu plats i politikens mittfält för ett äkta liberalt parti, sa Anna-Maja Henriksson. Hon betonade den demokratiska rättsstaten, med jämlikhet och jämställdhet.

Munskydd på förkortad partidag

Svenska folkpartiet partidag i Vanda ordnas med stränga coronaföreskrifter. Deltagarna på plats i Vanda använder munskydd, men långt över hälften av de 209 delegaterna deltar i partikongressen hemifrån.

Partidagen hålls som ett endagsmöte med kortare tidtabell för behandling av ärendena, och utan traditionell partidagssupé.

Partiet ska göra en stadgeändring som gäller en femte krets i partiet utanför Svenskfinland. Ett femtiotal motioner har inlämnats av partimedlemmarna.

Valet av partiledning sker efter lunch. Anna-Maja Henriksson väntas bli enhälligt återvald som partiordförande. Det väntas heller ingen kamp om de tre viceordförandeposterna.

Artikeln uppdateras.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply