Sibbobarn i karantän efter kontakt med coronasmittad – Östnyländska kommuner höjer beredskapen i skolor och daghem | ÖstnylandSöndagen den 1 mars försattes bland annat fyra skolklasser på totalt 100 elever i karantän i Helsingfors. I samma vända fick Sibbo sitt första karantänfall.

– Myndigheterna har beslutat att barnet måste vara i karantän. Det är allt vi kan berätta, säger Sibbos bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Karantänen omfattar ändå bara ett barn i Sibbo.

– Den har inte påverkat andra elever eller skolor.

Beredskapen på skolorna och daghemmen i Sibbo beskriver Pietinen också som bra.

– Vi får information från utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer den exakt och gör allt det vi måste.

Bildningssektorn är också beredd på mera omfattande karantänsituationer.

– Vi har en väldigt god situation. Om fler sitter i karantän gäller det bara att organisera deras undervisning via nätet. Alla barn har rätt till undervisning varje dag, oavsett hälsosituation.

För att uppfylla kriterierna för att man kan ha utsatts för coronavirus behöver man uppfylla vissa kriterier. Det här är de kriterierna enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:

  • Personen har vistats i Fastlandskina (gäller inte områdena Hongkong, Macao eller Taiwan), Sydkorea, Iran eller i områdena Lombardiet, Veneto, Piemonte och Emilia-Romagna i Italien inom de senaste 14 dygnen före symptomen har förekommit.
  • Man har varit i närkontakt med en person som har smittats av corona inom 14 dygn före symptomen har börjat.

Med närkontakt med en coronasmittad avses att man har vistats ansikte mot ansikte eller i samma rum som den smittade i över 15 minuter. Till sådana personer räknas exempelvis:

  • Personer som bor i samma hushåll eller personer som har varit på besök
  • Den smittades resesällskap
  • Arbets- och skolkamrater
  • De som har tagit hand om den smittade
  • De personer som har suttit inom två raders avstånd på samma flyg som den smittade
  • Kabinpersonalen ombord på flyget som har serverat i det området som den smittade satt
  • Om den smittade har haft märkbara symptom eller rört sig mycket i flyget kan också de som har suttit eller arbetat längre bort räknas som närkontakter
  • Sjukvårdspersonal och laboratoriepersonal, men för dem gäller mera specifika regler

Källa: THL (på finska bakom länken)

Bildningssektorn i Borgå betonar förebyggande beredskap

Även på Borgås skolor och daghem har coronaberedskapen höjts.

– Den är rätt så god. Den förebyggande delen har vi diskuterat sedan i slutet av januari, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Och det är just den förebyggande beredskapen som bildningssektorn kan ägna sig åt, konstaterar han.

– Vi följer utbildningsstyrelsens och THL:s direktiv – och det intima samarbetet med hälsovården tycker jag att fungerar bra.

Alla föräldrar har också informerats via Wilma.

– Det gäller närmast handtvätten, att se till att den fungerar.

En karantänsituation är Borgås bildningssektor i viss mån beredd på.

– Vi har tankar om hur vi ordnar undervisningen också under karantän. Men förstås har vi inte erfarenhet av en karantän i samma omfattning som den i Helsingfors.

Lovisa beredd att ordna med datorer i fall av karantän

Beredskapen i Lovisa följer samma mönster som i Sibbo och Borgå.

– Vi har skickat ut lappar till daghemsbarnens föräldrar. Skolelevernas föräldrar får direktiv via Wilmasystemet, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Dyker det upp misstanke om smitta är det grundtryggheten och hälsocentralen som reder ut behov av karantän.

– Skulle en sådan situation bli aktuell informeras förstås berörda barns föräldrar omedelbart om vilken grupp det gäller och hurdan karantän som skulle verkställas.

Vanligtvis är karantänen två veckor lång. Under den perioden skulle undervisningen ske på distans.

– Då sköts den alltså via dator. Vi vet att de flesta har tillgång till dator och nätuppkoppling. Ifall det finns sådana som inte har det kommer staden i mån av möjlighet att ordna med datorer hemma.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply