Sjöbevakare i Hangö håller koll på båttrafiken över gränsen till Egentliga Finland – hittills har alla båtar fått passera | Västnyland


Sjöbevakarnas sommarsäsong fick en oväntad rivstart då Nylands gränser stängdes.

Trots att det fortfarande är glest mellan båtarna ute till havs har coronaviruset fått fart åtminstone på sjöbevakarna.

På Hangö sjöbevakningsstation är det verksamhet dygnet runt och förstärkning har tillkallats från centralstationen i Porkala.

När Nylands gränser stängdes infördes också övervakning dygnet runt vid sjögränsen mellan Nyland och Egentliga Finland.

Gränsen är lång och sträcker sig från Bromarv söderut till Hangö. På andra sidan möts man av Skärgårdshavet.

Sjöbevakningen erbjuder polisen tjänstehjälp i samband med stängningen av gränsen.

– Rätt så lugnt har det varit och bra så! säger översjöbevakare Mikael Rehn.

Fritidsbåtar avvaktar

På onsdagen (1.4) vid middagstid hade 17 båtar passerat sedan landskapsgränsen stängde. Alla hade giltiga skäl att korsa gränsen.

Bland dem som haft behov att korsa gränsen finns lotsar, fiskare och en och annan företagare eller arbetstagare.

– Vi har patruller i Hangö och Hitis. Teknisk övervakning gör det lättare att övervaka den långa gränsen, berättar Rehn.

Solnedgång och sjöbevakningsbåt.
Patrullbåtar används i gränsövervakningen.
Solnedgång och sjöbevakningsbåt.
Bild: Mikael Rehn
Västnyland,hangö sjöbevakningsstation

Med hjälp av radar kan båtar upptäckas på många kilometers avstånd. Patrulleringen sköts i stort sett på samma sätt som vid normal gränsövervakning.

– Vi stannar båten och frågar orsaken till varför den vill korsa gränsen. Tills vidare har alla haft en giltig orsak, berättar Rehn.

Båtförare är insatta och medvetna

Han berömmer sjöfararna för att de är väl insatta och känner till vad som krävs av dem.

– Alla har hittills varit väl medvetna om situationen.

Ett skriftligt dokument gör proceduren vid gränsen enklare men det går också bra att meddela sin orsak muntligt.

Eftersom sjöbevakningen ger tjänstehjälp är det inte den som fattar beslut om vem som får passera. Det gör polisen.

– Via vår ledningscentral kontaktar vi polisen som fattar det slutgiltiga beslutet om personen i fråga får korsa gränsen, säger Rehn.

“Hålls hemma om du kan”

För tillfället räcker sjöbevakningens resurserna bra till också för detta ändamål, bedömer Rehn.

– Än så länge är det lugnt på havet och vi hoppas att det fortsätter så. Det bästa är om all onödig trafik lämnas bort och folk hålls hemma, säger han.

Solnedgång fotad från sjöbevakningsbåt.
Den här bilden tog Mikael Rehn i måndags när han deltog i patrulleringen i skärgården utanför Hangö.
Solnedgång fotad från sjöbevakningsbåt.
Bild: Mikael Rehn
Västnyland,Hangö,hangö sjöbevakning

Han betonar också att räddningsuppdrag alltid prioriteras och försäkrar att den uppgiften inte blir lidande på grund av övervakningen.

Han hoppas att folk förstår läget också senare när vädret blir bättre och fler båtfarare rör sig ute till havs.

– Håll er helst hemma om ni inte har någon absolut orsak att åka ut på havet. Det är för allas bästa, också för oss sjöbevakare, säger översjöbevakare Mikael Rehn.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply