Sjukhuspersonal tagna ur tjänst efter smittspårning – Nyheter (Ekot)


Ytterligare 21 personer i Region Stockholm har smittats av coronaviruset. Totalt är 101 personer smittade i regionen, den mest drabbade i landet.

Det finns ännu ingen samlad information om var de nya fallen kan ha smittats.

– Men det vi hittills har sett är att den här sportlovsveckan har satt avtryck. Man har varit i norra Italien och bedöms ha blivit smittad där. Av allting vi har hittat så finns det alltså en direkt koppling till en utlandsresa eller en indirekt koppling där någon individ har varit i närkontakt med någon som varit på en utlandsresa, säger Per Follin, smittskyddsläkare och avdelningschef vid Smittskydd Stockholm.

Enligt honom har symtomen för de nya fallen i regionen varit lindriga.

– Vi har inte fått kännedom om något svårt, intensivvårdskrävande fall, säger Follin.

Utrikesdepartementet avråder sedan i fredags från icke nödvändiga resor till en rad regioner i norra Italien, bland andra Lombardiet, Veneto och Toscana. Rekommendationen gäller även icke nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea.

UD avråder också från alla icke nödvändiga resor till Iran.

I torsdags kväll kom en person med ambulans till Danderyds sjukhus norr om Stockholm. Personen hade varit utomlands, men inte i något av de nu utpekade riskområdena, och visade sig vara smittad.

– Patienten fick under vårdförloppet ökande symptom, provtogs för coronaviruset och testades positivt. Personen vårdas nu på en infektionsklinik i regionen, säger sjukhus-vd:n Yvonne Haglund Åkerlind.

En smittspårning utförs nu av regionens smittskyddsenhet, som har identifierat cirka 15 medarbetare.

– En djupare analys görs just nu och vi inväntar riktlinjer från Smittskydd Stockholm.

I väntan på analysen, jobbar de här medarbetarna som vanligt?

– De är inte på sjukhuset, nej.

Även ytterligare tre personer i Region Skåne har smittats, och nu har regionen totalt 17 drabbade. För att undvika vidare spridning utförs smittspårning.

“De som vi på smittskydd bedömer har haft nära kontakt, och med det menar vi varit ansikte till ansikte med den smittade, blir personligen kontaktade av oss”, säger biträdande smittskyddsläkare Eva Gustavsson i ett pressmeddelande.

I Västra Götaland har 14 personer smittas och i region Värmland är antalet drabbade 13.

Åtta personer i Region Jönköping, fem personer i Region Uppsala, två personer i Region Gävleborg och en person från Region Örebro län har också konstaterats smittade.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply