Skolverket ser behov att lätta upp coronaregler – Nyheter (Ekot)


– Ett generellt problem är att lärarna inte bara ska bedriva undervisning, de ska inte bara lära eleverna någonting nu, utan de ska också se vad eleverna kan, och hur gör man det när man har distansundervisning? Ja det går att lösa på olika sätt. Men kanske också att man skulle behöva öppna upp skolorna så att de kan komma och göra prov, och redovisa muntligt och skriftligt sina kunskaper, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Skolverket har gjort nu följt upp hur en veckas distansundervisning har fungerat. Det handlar om en enkät riktad till 15 skolhuvudmän,  en annan enkät riktad till 100 kommuner och skolor, och telefonintervjuer med 12 rektorer. Frågor har ställts om hur olika problem hanteras, och vilket behov av stöd som de har.

 Skolverkets signaler är det ser olika ut, men i huvudsak fungerar det bra med distansundervisningen. Men det finns problem. Det handlar bland annat om elever som har en svår social situation, och som har särskilda behov i skolan. Här skulle Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vilja att regeringen lättar på förordningen, så att skolorna inte är helt stängda för dem.

– Nu står det ju i förordningen att skolan skall vara stängd, men samtidigt ser vi att det kunde vara bra för enskilda elever och grupper av elever att ha tillgång till skolan. För att få lite handledning, och få det där stödet de behöver, säger han.

Ett annat problem gäller alltså avgångseleverna som ska få gymnasieexamen i vår. Det är enligt Skolverkets generaldirektör viktigt att lärarna kan få möjlighet att bedöma vad eleverna har lärt sig, och därför vill han om det är möjligt från smittskydd-synpunkt öppna skolan för att prov skall kunna genomföras.

På praktiska program, där många har praktik, uppstår också problem när vissa arbetsplatser nu stänger på grund av Coronaviruset, och praktiken inte kan fullföljas. Hur detta ska lösas kan Skolverket dock inte svar på idag.

Utbildningsminister Anna Ekström,  kan i dagsläget inte säga om det är aktuellt att lätta på regelverket så att gymnasie-elever i vissa fall kan få komma till skolan.
– Den här förordningen har ju tagits fram under rekordsnabb tid, och vi samlar förstås på oss erfarenheter, och är beredd att göra de justeringar som kan behövas. Men vi kommer att prioritera de justeringar som har till syfte att motverka spridningen av smitta, säger hon.Source link