Slumpen avgörande vid smittspridningar | SVT Nyheter


En övervägande majoritet av dem som har dött av covid-19 i Italien har en eller flera bakomliggande sjukdomar, där högt blodtryck och diabetes är de vanligaste åkommorna. Medelåldern bland de döda var 80 år, visar en ny undersökning.

I den aktuella studien, publicerad av Italiens hälsomyndighet ISS, utgick forskarna från 2 003 dödsfall varav 355 valdes ut för vidare analys. Det visade sig att i princip alla, 99 procent, hade bakomliggande sjukdomar där högt blodtryck (76 procent), diabetes (35 procent) och hjärtsjukdom (33 procent) var de vanligaste. Bara tre patienter, motsvarande 0,8 procent, hade inga bakomliggande sjukdomar över huvud taget.

I hela gruppen förekom fem dödsfall där patienterna inte var 40 år fyllda. Alla var män med allvarliga, bakomliggande, sjukdomar. I hela gruppen fanns fler män än kvinnor. Männen var dessutom i genomsnitt yngre när de avled (median 79,5 år) än kvinnorna (83,7 år).

Skenande dödlighet

Studien säger dock inte något om i vilken utsträckning de aktuella sjukdomarna antas ha bidragit till dödsfallen. Både högt blodtryck och diabetes är mycket vanliga tillstånd, framför allt bland äldre.

Italien är det land som har drabbats allra värst av coronaviruset i förhållande till folkmängden. På torsdagen hade 3 405 människor dött av viruset, vilket är fler än vad som har dött i Kina, samtidigt som nästan ofattbara 2 500 personer fick intensivvård, en ökning med 250 patienter jämfört med föregående dygn.

Men varför är viruset så dödligt just där? För Italien ligger inte bara högt i absoluta tal, i antal döda, utan också i förhållande till antalet bekräftade fall. Den så kallade mortaliteten för covid-19 i landet har beräknats till hela 6,6 procent. Att jämföra med ynka 0,2 procent i Tyskland.

Den enkla förklaringen är att Italien inte har lyckats skydda sina äldsta. Man hann inte, helt enkelt. Detta har dock inte så mycket att göra med senfärdighet från myndigheternas sida, som av slumpen. För hur en smitta slår mot en befolkning handlar till stor del om tur – eller otur.

I Sydkorea, till exempel, fick viruset till en början fäste i en religiös sekt som i hög grad utgjordes av unga människor, vilket gav myndigheterna tid att agera. I Italien, däremot, började viruset spridas inom sjuk- och åldringsvården. När myndigheterna väl fick upp ögonen för smittan var skadan till stor del redan skedd.

Olika dödlighet

Tyskland är ett land som, precis som Sverige, har många gamla. 29 procent av alla tyskar är 60 år eller äldre. Men i Tyskland har en övervägande majoritet – 84,5 procent – av de smittade hittills utgjorts av människor under 60 år. Det har resulterat i den låga covid-19-mortaliteten i Tyskland.

Skräckexemplet Italien har lett till att de svenska myndigheternas strategi är helt fokuserad på att hålla viruset borta från sjukvården, äldreomsorgen och alla andra svenskar som är 70 år eller äldre. Viruset ska inte ens komma i närheten av dem.

Det är också anledningen till att statsepidemiolog Anders Tegnell häromdagen kort konstaterade att om de svenska skolorna stängs, något han inte utesluter, så är syftet med denna åtgärd inte att skydda eleverna – utan de äldre. Att skydda dem är det enda sättet att undvika ett skenande dödstal, som i Italien.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply