Smittspridningen ökar – FHM planerar för strängare restriktionerSmittspridningen av coronaviruset ökar och Folkhälsomyndigheten planerar nu för strängare restriktioner. Det kan bli aktuellt att begränsa kollektivtrafiken till halvfulla fordon och även en nationell reseavrådan för inrikesresor, om utvecklingen går åt fel håll.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram olika scenarier för hur utvecklingen kan komma att bli framöver. Det allvarligaste scenariot, som utgår från att det blir ökad kontakt mellan människor, visar att den tredje vågen kan bli dubbelt så hög som den andra, i julas.

Vaccinationerna kommer lyckligtvis att leda till att dödstalen inte går upp på samma sätt som tidigare, säger Tegnell, som dock påpekar att smittan fortfarande kan spridas på hög nivå.

– Vaccinerar vi har det inte jättestor effekt (på smittspridningen), men den har däremot jättestor betydelse för vad som händer på vårdavdelningarna, säger han.

Tredje våg

Om smittan ökar som i de scenarier Folkhälsomyndigheten presenterat kan det bli nödvändigt med ytterligare begränsningar och stängning av verksamheter. Vilka åtgärder som blir aktuella beror på var smittspridningen sker och vilka åtgärder som bedöms vara lämpligast. Till exempel föreslås lokal kollektivtrafik endast få köra hälften så många resenärer som det egentligen finns plats för. En regel som redan gäller för långdistansresor.

Läs mer: Twitter ska ta itu med lögner om coronaviruset

Myndigheten diskuterar också begränsningar av barns fritidsaktiviteter och en nationell reseavrådan “i likhet med den avrådan som fanns under våren 2020”. Efter en inrikesresa kan det också krävas både självisolering och testning som vid utlandsresor, enligt förslaget.

– Vad vi gör nu under de närmaste veckorna kommer att spela väldigt stor roll för hur den här våren utvecklas, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också redan nu utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser, att personer som varit i nära kontakt med en kollega som bekräftats smittad också ska testas, även om de inte uppvisar symtom.

– Vår provtagning är så pass bra nu att det kan vara värt att göra det, säger Anders Tegnell.

“Sjukvården hårt belastad”

I Sverige syns en ökning av antalet smittofall för tredje veckan i rad. Ökningen per vecka för nya fall ligger på ungefär 10 procent, vilket bland annat märks på landets intensivvårdsavdelningar.

– Sjukvården är hårt belastad. Att stå inför hanteringen av det här stora vårdbehovet som kan uppstå om det värsta scenariot inträffar är en extremt tuff utmaning för en hälso- och sjukvårdssektor som kämpat under en väldigt lång tid, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply