Smittspridningen störst i Stockholm – Nyheter (Ekot)


Resultaten visar att det är stor skillnad mellan åldersgrupper. Bland personer äldre än 65 år är andelen smittade mindre än i gruppen 20—64 år.

– Det är ett tecken på att den gruppen är ganska bra på att hålla sig isolerad och skydda sig själva. Trots dödsfallen på äldreboenden så visar det att den stora gruppen äldre har lyckats hålla sig så pass isolerade att de inte har blivit lika sjuka som de andra, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vi ser också att barngruppen har mindre sjukdom än 20-64-gruppen. Återigen är det ett facit på det vi har pekat på; att det inte är där man ser stor spridning, tillägger han.

Stockholm har väsentligt högre andel smittade än övriga Sverige.

– En första koll av resultaten visar att de ungefär verkar stödja våra bedömningar.

Vetenskapsradion frågar Anders Tegnell hur många tester som har genomförts i de serologiska antikroppstesterna.

– 1 100 om jag minns rätt.

Hur kan det då vara ett representativt urval och hur kan man dra slutsatser på regionnivå?

– Nu har vi bara tagit de stora regionerna, så det är mellan 200—300 tester per region. Våra statistiker bedömer att de kan vara hyfsat säkra, men konfidensintervallen är ju stora, säger Anders Tegnell.

Testerna ska nu göras kontinuerligt varje vecka. Det finns dock ett problem med representativiteten, säger Tegnell.

– Det är blodprover som kommer från öppenvården. Vi tittar på hur representativa de kan anses vara. Därför har vi också en dialog med andra som gör stora serologiska tester, för att få en bättre helhetsbild av immuniteten i befolkningen.

Det är fortfarande en allvarlig pandemi som vi kommer behöva leva med länge, understryker Andert Tegnell.

I Sverige fortsätter kurvan över antalet avlidna att mycket sakta och hackigt gå nedåt.

– Det är jätteviktigt att vi fortsätter följa rekommendationerna, så kurvan inte börjar gå uppåt igen, säger Anders Tegnell.

Även kurvan över antalet patienter som får intensivvård visar en nedåtgående trend.

– Det är jätteviktigt att vi inte gör något som bryter de här kurvorna, så vi i alla fall inte får väldigt många nya patienter, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Totalt har nu 3 831 personer avlidit i covid-19 i Sverige. Medelvärdet ligger på 68 döda per dag de senaste tio dagarna, säger Tegnell.

De uppdaterade siffrorna visar även att totalt 31 523 har bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige; 724 nya fall har registrerats det senaste dygnet.

Ulrika Björkstén på Vetenskapsradion säger att resultaten av studien är viktiga för att man ska kunna modellera hur smittspridningen har sett ut och hur långt vi har kommit i pandemin.

– Även om det fortfarande är osäkra siffror pekar mycket på att det hamnar i det lägre spannet va vad Folkhälsomyndigheten har beräknat.

– Tegnell sa på presskonferensen att han räknar med att uppemot 20 % av Stockholmarna har varit smittade i dag, om man räknar framåt från att den här studien gjordes, men det är fortfarande lägre än de skattningarna för maj som gjordes i ett tidigare skede.

Det finns fortfarande en stor osäkerhet i statistiken, enligt Ulrika Björkstén:

– Sen är det väldigt stort konfidensintervall mellan fyra och tio procent, så om exakt den här siffran 7 procent är den som gäller är det som gäller för Stockholm är också ganska svårt att veta.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply