Snart är det fritt fram att resa till många länder i Europa – läs vilka regler som gäller | Inrikes


Då coronavirusepidemin lättar börjar både Finland och flera länder runtom Europa att lyfta reserestriktionerna. Redan nu är det tillåtet att resa till Norge, Danmark, Island och de baltiska länderna. Om några veckor kan listan på tillåtna länder bli betydligt längre.

På tisdagen meddelade regeringen att man den 13 juli kan häva gränskontrollerna och reserestriktionerna till länder där epidemiläget tillåter, det vill säga länder med högst åtta nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående fjorton dygnen.

Utifrån det nuvarande epidemiläget betyder detta att de inre gränskontrollerna kan avskaffas för Schengenländerna Tyskland, Italien, Österrike, Grekland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Ungern och Liechtenstein samt till tre EU-länder utanför Schengen: Kroatien, Cypern och Irland.

En karta över Europa
En karta över Europa
Bild: Mapchart
begränsningar,coronavirus,resor,Europa

Situationen kan ändra snabbt

Den här avregleringen kommer emellertid med två stora brasklappar. För det första kan listan fortfarande ändras ifall coronaläget försämras i något av länderna.

Den slutliga listan kommer att slås fast senast den 10 juli, då regeringen gör en bedömning av helhetsläget i Schengen- och EU-länderna.

Som det ser ut nu fortsätter reserestriktionerna och gränskontrollerna fortfarande vid de inre gränserna till Sverige, Frankrike, Spanien, Portugal, Polen, Tjeckien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Malta.

Båda länderna måste vara med på noterna

För det andra betyder Finlands beslut att luckra upp restriktionerna inte nödvändigtvis att de andra länderna gjort detsamma, utan länderna kan ha sina egna restriktioner för resenärer.

I Italien gäller till exempel inga restriktioner för resenärer från Finland, men finländare som reser till Irland måste än så länge sitta i karantän i två veckor.

Även om danskar är välkomna att resa till Finland tillåts finländare endast resa till Danmark av särskilda skäl. På Island kan resenärer välja mellan en två veckors karantän eller att testas för covid-19.

Det är alltså upp till var och en att kolla upp hur situationen är i det land man tänker resa till, till exempel via landets närmaste ambassad.

Information om reserestriktioner finns också på Europeiska kommissionens nya sajt som samlar information om bland annat gränser, möjliga transportmedel och turisttjänster i de olika EU-länderna.

Utrikesministeriet avråder fortfarande från resor som inte är nödvändiga, med undantag för de länder som omfattas av de nya bestämmelserna.

Finländska medborgare har ändå alltid rätt att lämna landet och att återvända till Finland.

Danmark

Gränsen för turister från Tyskland, Norge och Island har varit öppen sedan den 15 maj. Finländare kan endast resa till Danmark av särskilda skäl, till exempel om din partner bor i Danmark eller om du äger en sommarstuga där.

Norge

Resenärer från alla nordiska länder utom Sverige är välkomna.

Island

Alla resenärer är välkomna, men kravet är att man endera gör ett coronatest eller sitter i karantän i två veckor.

Estland

Fritt för personer från ett antal länder, men karantänkrav gäller för personer som anländer med hög infektionsfrekvens.

Lettland

Internationell persontransport har återupptagits från den 10 juni till länder där det inte finns mer än 15 nya ärenden per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Litauen

Fritt för många EU-medborgare, förutsatt att förekomsten av covid-19 i landet inte har överskridit 25 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 kalenderdagarna.

Italien

Alla EU- och Schengenmedborgare har varit välkomna sedan den 3 juni.

Tyskland

Fritt fram att resa för personer från EU- och Schengenländer.

Österrike

Resenärer från de flesta EU-länder, däribland Finland, får resa och och lämna landet utan restriktioner.

Grekland

Fritt att resa för finländare, men i juni måste flygresenärer från en del länder, såsom Italien och Sverige, göra ett coronatest. Man utför också slumpmässiga test på flygplatserna.

Schweiz

Alla inreserestriktioner för EU-medborgare samt en del andra länder hävdes den 15 juni. Temperaturkontroller utförs på passagerare som anländer från vissa högriskländer, såsom Sverige.

Slovakien

Resenärer som kommer från vissa länder, bland annat Finland, kan resa utan några begränsningar. För utländska medborgare är det inte tillåtet att inresa via den yttre gränsen eller gränsen mellan Slovakien och Polen.

Slovenien

Resenärer från länder som anses epidemiologiskt säkra, såsom Finland, kan resa in i Slovenien utan restriktioner.

Ungern

EU- och EES-medborgare har fått resa in i Ungern utan restriktioner sedan 18 juni.

Kroatien

Turister från EU-länder är välkomna. Av turister krävs dokument där det framgår att det är fråga om en turistresa, såsom en bokningsbekräftelse på hotell eller dylikt.

Cypern

Från och med den 20 juni har resenärer från vissa epidemiologiska lågriskländer, däribland Finland, inga begränsningar. För resenärer från länder där smittorisken anses högre krävs coronatest före inresa.

Irland

Passagerare som anländer till Irland från utlandet förväntas själv isolera i 14 dagar.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply