Snuviga barn får gå till dagis igen, men direktiven är öppna för tolkning


Kravet på att ett barn ska vara alldeles friskt för att få gå på dagis har slopats i Finland. Barn får vara på daghem även om näsan rinner efter en förkylning. Nu grubblas det i mången familj över när det är lämpligt med vård utanför hemmet.

Under coronaviruspandemin har linjen varit strikt – barn får delta i småbarnsfostran endast om de är helt friska, om det tagits coronatest och symptomen håller på att försvinna.

Testkravet har slopats. Överläkare Emmi Sarvikivi vid Institutet för hälsa och välfärd säger att kravet på symptomfrihet är orimligt eftersom små barn har mycket luftvägsinfektioner och efterverkningar.

– Om vi förutsätter total avsaknad av symptom kan barn under 3 år i praktiken aldrig föras till dagis under infektionssäsongen, säger överläkare Sarvikivi.

Lite snuva eller hosta betyder inte per automatik att barnets måste vårdas hemma. I takt med stigande vaccinationstäckning minskar sannolikheten för coronavirussmitta, förutsatt att man inte vet om direkt exponering.

Först hemma, sedan okej att gå till dagis

Enligt hälsomyndigheten THL:s senaste direktiv gällande barn ska barnet stanna hemma då de första symptomen infinner sig, men efter några dagars uppföljning och då symptomen lättar kan barnet återvända till daghemmet.

THL:s direktiv är delvis öppna för tolkningar. Vi bad om preciseringar för olika situationer av överläkare Emmi Sarvikivi.

1. När de första, lindriga symptomen uppenbarar sig

THL rekommenderar att barnet inte går till daghemmet eller skolan då de första tecknen på virusinfektion uppenbarar sig. I motsats till vad som gällde tidigare rekommenderas inte längre coronatestning av barn under 12 år, annat än i specialfall.

– Det sägs tydligt i råden att man inte får gå till daghem eller skola om man har färska symptom, oberoende av hur lindriga de är. Då är det skäl att stanna hemma, säger överläkare Emmi Sarvikivi.

Närbild av överläkare Emmi Sarvikivi stående utomhus.


Bildtext

Överläkare Emmi Sarvikivi preciserar THL:s råd gällande barn.

Bild: YLE / Juha Heikanen

Innan vi hade corona var det vanligt att barn gick till dagis och skola trots lite snuva eller hosta. Det är är inte att rekommendera eftersom virusinfektioner är mest smittsamma då symptomen nyss brutit ut.

För närvarande stannar människor hemma för att kurera sig med klart lägre tröskel än tidigare. Detta har man märkt av även vid daghemmet Nurmilintu i Kouvola.

– Tröskeln för att stanna hemma är lägre än före coronan. Man blir ofta också snabbare av med sjukdomen, då barnet får vara i lugn och ro några dagar, säger enhetschefen för småbarnsfostran Taina Markkanen vid daghemmet.

Närbild av dagvårdschefen Taina Markkanen.


Bildtext

Enhetschef Taina Markkanen vid Nurmilintu i Kouvola.

Bild: Antro Valo / Yle

THL:s överläkare Emmi Sarvikivi önskar att det här nya förfaringssättet håller i sig även efter den värsta coronafasen.

– Det känns galet att man förr totalt struntade i smärre symptom. Det att man stannar hemma då de första symptomen visar sig skyddar också mot andra virusinfektionssmittor, betonar Sarvikivi.

2. Den som har feber stannar hemma

Ett barn som alldeles tydligt är sjukt kan inte föras till daghemmet. I sådana fall har barnet feber. Ett annat tecken är grönt snor.

– Om barnet är febrigt eller det rinner grönt snor ur näsan vittnar det om att barnet inte är friskt. Då är hemmet den rätta platsen, säger enhetschef Taina Markkanen.

3. Då symptomen lättar

Numera förutsätts det inte längre att ett barn är helt symptomfritt eller har testat negativt för att återvända till daghemmet, i motsats till hur det var ännu i våras. Enligt THL:s direktiv kan barnet återvända till sin vårdplats eller till skolan då symptomen börjar ge med sig. Direktiven lämnar det öppet för tolkning.

– Det är mycket utmanande att göra en bedömning. Vi måste långt förlita oss på vad föräldrarna säger. Om de säger att barnet varit i klart sämre skick och nu har repat sig så förstås litar vi på det, säger enhetschefen för småbarnsfostran Taina Markkanen vid Nurmilintu daghem.

THL:s överläkare Emmi Sarvikivi medger att direktiven kan tolkas på många sätt. Det är svårt att utarbeta direktiv så att de inte kan tolkas olika.

– Symptom kan inte poängsättas och det går inte att fastslå någon dygnsgräns eftersom det ofta är svårt att slå fast när de första symptomen infunnit sig. I praktiken avtar smittrisken brant efter de första par dagarna och risken är liten efter några dagar med symptom, preciserar överläkare Emmi Sarvikivi.

Barn leker utomhus på en gård full med färggranna löv.


Bildtext

Barn leker utomhus på en gård full med löv.

Bild: Markku Lähdetluoma / Yle

I fråga om covid-19, såsom vid andra virusinfektioner, avtar smittrisken snabbt efter att symptomen börjat. Snuva eller hosta kan förekomma länge efter en infektion.

4. Barnet kan föras till dagis

Efter att man följt upp lindriga symptom hemma i några dagars tid kan barnet återvända till dagiset. Då man har ro att stanna hemma under den första smittsamma tiden minskar smittrisken också för andra infektioner.

– Lite snuva eller hosta gör inget. Men om hostan exempelvis är hackande och tär på barnet så är det inte trevligt för barnet att vara i dagvård. Man måste alltid bedöma situationen utgående från barnets ork, säger enhetschef Taina Markkanen.

Det förs nu mera samtal om barnets mående mellan föräldrar och dagispersonal än före pandemin. Vanligtvis når man ett samförstånd om vad som är bäst för barnet.

– Vi funderar på om barnet kan komma till dagiset om näsan rinner lite. Å andra sidan måste vi avväga när man inte längre får komma och när barnet inte orkar med en hel dagisdag, säger enhetschef Taina Markkanen.

Man följer upp barnets mående också under dagen.

– Om barnet enligt vår mening exempelvis inte orkar leka så tar vi och ringer hem, säger Markkanen.

Om det är frågan om allergisk snuva, om barnet nyser sporadiskt eller om näsan rinner endast utomhus kan barnet utan problem delta i småbarnsfostran. Det här förutsätter dock att barnets allmänkondition är normal.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Nuhaisen lapsen saa taas viedä päiväkotiin, mutta THL:n ohjeistus jättää tulkinnanvaraa – 4 vinkkiä oireiden arviointiin kotona av Minna Kaipainen. Svensk text Ann-Lis Fredriksson.Source link