Socialstyrelsen: Svensk coronaberedskap är god


I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvar för att kontrollera smittspridningen och där är bedömningen att det är liten risk för smittspridning i Sverige.

Lyssna: Socialstyrelsen: Svensk coronaberedskap är god

Spridningen av coronaviruset i Iran och Italien väcker frågor om hur snabbt smittan sprider sig. I Sverige finns en beredskap, enligt Socialstyrelsen.

 – Vi ska ha klart för oss att även enstaka fall kommer att skapa en hel del oreda och belasta sjukhuset väldigt hårt. Det kommer kräva mycket personal och mycket utrustning och det kommer krävas rigorösa isoleringsmöjligheter för att inte personalen ska smittas eller för att man ska smitta medpatienter, säger Björn Olsen, som är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
 
Skulle det visa sig att smittan börjar sprida sig okontrollerat i Iran och Italien är det tecken på att det blivit en pandemi, alltså att smittan sprider sig över kontinenterna, säger Björn Olsen.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvar för att kontrollera smittspridningen och där är bedömningen att det är liten risk för smittspridning i Sverige. Socialstyrelsen har ansvar för att sjukvården är förberedd, och det är den, enligt krisberedskapschefen Johanna Sandwall.

– Vi bedömer att den beredskapen är god. Vi har inventerat vårdplatser, skyddsutrustning och personal och ser att vi har en god beredskap.

Inventeringen av alla regionala sjukhus innebär i praktiken att Socialstyrelsen ser över såväl antalet vårdplatser, personalläget som att det finns rutiner på plats för att vårdpersonal vet vad de ska göra om de skulle behöva vårda smittade patienter.

I region Skåne är Marianne Alanko Blomé biträdande smittskyddsläkare. Hon säger att beredskapen inom vården är god. Den skiljer sig inte från hur planeringen ser ut inför andra smittor. 

– Det finns sedan tidigare en beredskap för liknande smittor. Det finns ju alltid andra smittsamma sjukdomar som kan blossa upp och kräva mycket resurser både vad gäller personal, lokaler och material.

Enligt professorn i infektionssjukdomar, Björn Olsen går den här smittan inte att likna vid en vanlig säsongsinfluensa. Det finns ännu inget vaccin och många har smittats och några tusen dött trots att den bara varit känd i ungefär två månader.

– Vi har ingen aning om hur många sjuka vi kommer få, vi har ingen aning om hur svårt sjuka de blir, hur mycket sjukvårdsresurser de kräver och hur många som kommer dö.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply