Sörmlands läkarförening vill aktivera krislägesavtalet


– Med tanke på att vi nu skickar patienter till Stockholm där krislägesavtalet är aktiverat så känns det orimligt att man inte har begärt aktivering här, säger Marie Engman.

Hon är kirurg på Nyköpings lasarett och ordförande i Sörmlands läkarförening och den lokala Sjukhusläkarföreningen.

När Läkartidningen når henne kommer hon precis från ett avstämningsmöte på intensivvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett. Där har hon fått veta att patienter med covid-19 ska skickas till Stockholm under dagen.

Under tisdagen beslutades det nämligen att Region Stockholm ska avlasta sjukvården i Sörmland, som är ännu hårdare drabbad än huvudstadsregionen. Stockholm kan ta emot 15 patienter för vanlig slutenvård och fem–sju patienter som behöver intensivvård. Patienterna kommer framför allt att föras över från Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett till Södertälje sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Sett i relation till folkmängd är Region Sörmland värst drabbat av det nya coronaviruset. På tisdagen vårdades 143 patienter med konstaterad covid-19 inneliggande på sjukhus i Sörmland. 34 av dessa patienter får intensivvård. Fram till måndagen hade det rapporterats in 54 dödsfall i regionen.

Läkarna på sjukhusen i Eskilstuna och Nyköping är inne på den tredje veckan då sjukvården varit under stark press och patienter med covid-19 fortsätter att öka. Toppen bedöms inte vara nådd.

För många läkare har det inneburit längre och tätare pass, enligt Marie Engman.

– Det handlar om dryga tolvtimmarspass. Som två-skift där man avlöser varandra. Och det blir minst fyra fem pass per vecka. Man jobbar tolv timmar, sover några timmar, går tillbaka och jobbar tolv timmar till.

Marie Engman misstänker att en del läkare redan har slagit i taket när det gäller den tid som arbetstidslagen tillåter.

– Utifrån vad våra skyddsombud berättar finns det enligt vår uppfattning inte en teoretisk möjlighet för arbetsgivaren att hålla de kollektivavtal som vi har.

Först fanns det planer på att teckna ett lokalt avtal, men efter att Läkarförbundet centralt avrått från det drog sig läkarföreningen ur förhandlingarna. Läkarförbundet har påmint om att krislägesavtalet är framtaget för just den här typen av situation.

I torsdags påtalade läkarföreningen i Sörmland att man anser att krislägesavtalet bör aktiveras. I fredags beslutade regionledningen, enligt läkarföreningen, ensidigt om att införa bättre ersättning på kvällarna som kompensation för medarbetarnas slit. Men de har än så länge inte velat aktivera krisavtalet. Därför har Marie Engman kontaktat de ansvariga regionpolitikerna och framfört läkarföreningens begäran.

– Jag har inte fått något svar.

Hon ser flera fördelar med att aktivera avtalet. Framför allt skulle det bli tydligare vilka villkor som gäller och det skulle vara enklare att lägga om scheman och flytta personal efter behov.

– Nu görs en massa ändringar som egentligen borde MBL-förhandlas eller samverkas. Vi förstår att man måste lösa en akut situation. Men vi är även måna om att de som jobbar och sliter ska få något extra för det, säger Marie Engman och fortsätter:

– Det skulle vara en viktig signal till de som sliter hårdast. Personalen som jobbar känner förstås att detta är ett krisläge. Det här är inget som man någonsin har varit med om tidigare.

Läkartidningen söker regionledningen i Sörmland för att få svar på hur de ser på läkarföreningens begäran. Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) hänvisar till Region Sörmlands HR-chef, som ännu inte gått att nå.

 

Läs mer:

Krislägesavtalet är godkänt

Stockholm: Ja till krisavtal

Läkarförbundet skriver under krislägesavtal

Lakartidningen.se

Source link