Statsminister Marin frustrerad i mejl i oktober – “det görs för lite för att stoppa viruset” | Inrikes


Statsminister Sanna Marin (SDP) var redan för mer än en månad sedan den 20 oktober frustrerad över att regionerna och i synnerhet huvudstadsregionen inte gör nog för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Marins frustration framgår av ett svarsmejl till den tidigare statssekreteraren och nuvarande arbetslivsprofessorn Martti Hetemäki. Yle Uutiset har fått korrespondensen på basis av offentlighetslagen.

Hetemäki kontaktade Marin per e-post för att framföra sin oro över att coronaläget kan förvärras på samma sätt som på andra håll i Europa. Hetemäki ansåg att regeringen borde be Justitiekanslern ge sin uppfattning av att ta i bruk beredskapslagen.

Marin skriver i sitt svar att hon delar Hetemäkis oro och att hon är medveten om de problem som Hetemäki lyfter fram.

Marin skriver att hon är djupt frustrerad över att många inte inser situationens allvar. Hon skriver också att vissa partier inom regeringen tvekar om införandet av tillräckligt kraftiga åtgärder.

Beredskapslagen är i första hand tänkt för krigsförhållanden, men kan också tillämpas på “en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka”.

Med hjälp av lagen kan regeringen begränsa vår rörelsefrihet, till exempel mellan olika orter. Lagen kan också ge kommunerna rätt att inte ordna till exempel dagvård eller icke-brådskande vård.

Undervisningsministeriet kan avbryta eller flytta undervisningen till annan ort. Det här gäller grundskolor, gymnasier och yrkesinstitut, läroverk och universitet. Beslutet är i kraft tre månader i taget. Studentskrivningarna kan skjutas upp med högst sex månader åt gången.

Med hjälp av beredskapslagen kan all utbildad hälso- och sjukvårdspersonal mellan 18 – 68 år beodras att arbeta inom vården. Social- och hälsovårdsministeriet kan också organisera om vården.

Tröskeln för att ta i bruk beredskapslagen är enligt Marin hög. Hon skriver att hon har bett om en utredning av juridiken kring beredskapslagen.

– Den juridiska och politiska tröskeln för att ta i bruk beredskapslagen är hög. Så bör det förvisso vara, skriver Marin.

Marin skriver också att det juridiskt sett är svårt att vidta kraftiga åtgärder innan det är nödvändigt.

Det finns olika åsikter om beredskapslagen inom regeringen. Statsminister Sanna Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har sagt i intervjuer att det är möjligt att beredskapslagen tas i bruk.

För några dagar sedan efterlyste å sin sida justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) is i magen vad gäller att ta i bruk beredskapslagen.

Källa: Yle UutisetSource link

Be the first to comment

Leave a Reply