Studie: Immunitet mot corona större än vad antikroppstest visar


T-celler utgör en av grundpelarna i immunförsvaret. De är vita blodkroppar som hjälper till vid produktionen av antikroppar, och som också dödar infekterade virusceller.

– Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellsimmunitet jämfört med dem som vi kan detektera antikroppar hos, säger Marcus Buggert som är biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, KI, i ett pressmeddelande.

Familjemedlemmar till sjuka immuna

Studien är gjord på 200 personer som haft milda eller inga symptom alls på covid-19 och deras familjemedlemmar som inte visat några symptom.

– En intressant observation var att inte bara individer med verifierad covid-19-sjukdom uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar, säger Soo Aleman, överläkare vid Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.

Dessutom hade ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnat blod under maj 2020 covid-19-specifika T-celler, vilket är en betydligt högre andel än de som har antikroppar. Nivåerna av de uppmätta T-cellssvaren ligger dessutom i samma nivå som man brukar ha mot ett virus efter man har vaccinerats mot det.

Forskningsrapporten är ännu inte faktagranskad via så kallad peer review, som krävs för att publicera i en vetenskaplig tidsskrift (se faktaruta).

Gamla förkylningar lär T-celler känna igen covid-19

Även två andra studier som publicerats i tidsskriften Science visar att T-cellerna finns hos personer som inte varit sjuka. Förmodligen är det gamla förkylningar som gjort oss människor bättre rustade mot coronaviruset.

– Man har kunnat identifiera vilka delar av coronaviruset som de här T-cellerna faktiskt kan känna igen, säger Gustaf Christofferson, lektor och immunolog vid Uppsala universitet.

Resultaten kan bidra till forskningen kring ett mer effektivt vaccin.

Hur långvarit skydd T-cellerna ger vet man inte säkert. Men testerna är komplicerade, och att man som privatperson ska kunna se om man har T-celler som skyddar mot covid-19 ligger långt fram i tiden.

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.

Hör Gustaf Christoffersson, immunolog vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, berätta om T-celler. Foto: Per NilssonSource link