Sveriges vaccinjägare: Vaccinavtal är näraEfter omkring en månad på posten som vaccinsamordnare säger Richard Bergström att det första vaccinavtalet i princip är klart. Samtidigt pågår djuplodande diskussioner med en handfull andra vaccinföretag.

– Jag tycker det har gått nästan över förväntan. Vi kan ha tillgång till ett vaccin i vissa volymer i början av nästa år. Läkemedelsverket säger att det är väldigt optimistiskt men inte omöjligt, säger Richard Bergström.

Bergström har sedan han utsågs till vaccinsamordnare i mitten av juni arbetat för att Sverige ska få tillgång till ett vaccin mot covid-19.

– Just nu pågår ett tiotal diskussioner med olika företag där fem till sex är väldigt djuplodande. Arbetet började 18 juni, på midsommarafton, så det har gått väldigt fort, säger han.

Sverige upphandlar vaccindoser med EU-länder

Efter att regeringen beslutat att Sverige ska delta i EU-gemensamma upphandlingar av vaccin så sker dessa tillsammans med sju andra EU-länder. I förhandlingsgruppen ingår, förutom Sverige, Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, Polen och Spanien.

Det eller de vaccin som visar sig fungera kommer sedan att fördelas mellan EU:s länder efter folkmängd.

Läs mer: Kartläggning: Fem vägar till ett vaccin mot det nya coronaviruset

Som svensk representant förhandlar Bergström direkt med olika läkemedelsföretag för att få fram optioner – löften – om att få köpa ett antal doser vaccin. Därefter ska europeiska läkemedelsverket godkänna vaccinet och bestämma vilka patientgrupper som det ska användas för.

Sedan är det upp till varje land att själva bestämma hur deras tilldelade doser ska fördelas.

Astra Zeneca närmast ett avtal – fler på gång

Flera företag är i startgroparna för sina fas-3 studier där vaccinets effekt och säkerhet testas i stora patientgrupper. Om en fas-3 studie går som planerat ansöker man om att få vaccinet godkänt.

Närmast ett avtal är EU:s förhandlingsgrupp med den svensk-brittiska läkemedelskoncernen Astra Zeneca, som är ett av företagen som har en pågående fas-3 studie.

– Jag tror vi kommer att ha formaliserat ett avtal med Astra Zeneca inom de kommande två tre veckorna. Sen ytterligare några avtal under sommaren. Men det är inget garanterat, förhandlingarna kan ta längre tid, säger Richard Bergström.

Läs mer: Jakten på coronavaccin: De har nyckelroll i unika kraftsamlingen

Astra Zenecas fas-1studie med drygt tusen deltagare visade att samtliga provdeltagare fått antikroppar efter två doser, utan allvarliga biverkningar. Det är dock fortfarande oklart om den mängd antikroppar som bildas räcker för att ge immunitet.

Djurtester har även visat att apor som fått vaccinet fortfarande har virus i luftvägarna utan att själv få symtom och därmed eventuellt kan smitta andra.

EU:s avtal med Astra Zeneca handlar om 400 miljoner doser där varje patient skulle behöva två doser. Det skulle enligt EU:s överenskomna fördelning innebära vaccin till ungefär fyra miljoner patienter i Sverige.

– Men återigen finns en osäkerhet att vaccinet inte är tillräckligt bra eller inte fungerar tillräckligt bra i vissa patientgrupper. Vissa experter är mer optimistiska än andra, säger Richard Bergström.

Riskfyllda upphandlingar när vaccin inte finns klart

Vaccinupphandlingen är lite av ett vågspel då det avtalas om optioner innan själva vaccinet är färdigutvecklat och godkänt.

– Vi försöker ta fram avtal som är så bra som möjligt för skattebetalarna, men vi kan inte sticka under stol med att vi tar risker även finansiellt.

Avtalen mellan de olika företagen ser lite olika ut beroende på olika behov. Vissa företag kan behöva finansiell hjälp för att våga ta risker.

– Normalt sätt kanske man inte bygger fabriker och köper råvaror innan man vet att det fungerar. Men nu tar man den risken och då är det naturligt att det offentliga kanske går in och hjälper till, säger Richard Bergström.

Han poängterar att vaccinet i värsta fall inte fungerar, men att man då i alla fall har kvar anläggningen som man kan använda till annat.

– Vi har 2,7 miljarder euro i budget som är tänkt att frigöra såna här saker. Och de ska vi försöka använda på bästa sätt.

Över 100 potentiella vaccin

WHO har listat över hundra potentiella vaccin, och även om ett visar sig fungera menar Bergström att det behövs flera då ett vaccin kanske passar en grupp bättre än ett annat och att de kan fungera olika bra under olika faser.

– Det handlar inte om att köpa in ett vaccin. Vi måste ha flera och de måste fyllas på hela tiden med nya optioner. Det här är ingenting som kommer att försvinna, det här får vi leva med nu, säger Richard Bergström.

Fakta: Richard Bergström

Richard Bergström är utbildad apotekare och bor utanför Zürich i Schweiz.

Han utsågs den 16 juni i år till Sveriges vaccinsamordnare.

Han har tidigare varit vd för både den svenska läkemedelsindustriföreningen Lif och dess europeiska motsvarighet. Han har utöver det varit rådgivare åt WHO, vice ordförande vid Karolinska institutet och expert i flera statliga utredningar.

Arbetet som samordnare går ut på att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och bevaka projektens framskridande.

En första delrapport som bland annat ska innehålla en plan för samordnarens fortsatta arbete ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 augusti i år. En andra delrapport ska lämnas den 1 juni 2021 och senast den 28 januari 2022 ska uppdraget slutredovisas.

Source link