SVT Nyheters chef om bevakningen av coronaviruset


Under tisdagskvällen sände SVT Nyheter ett extrainsatt program klockan 20 i SVT1 om coronaviruset. Se programmet här.

Vi ställde några frågor till SVT Nyheters ansvariga utgivare Charlotta Friborg om hur redaktionen arbetar med bevakningen.

Hur har SVT Nyheter hanterat nyhetsförmedlingen om coronaviruset?

– Rapporteringen om smittspridningen började ju som en utrikesrapportering, där vi med våra skickliga utrikeskorrespondenter kunnat berätta på plats om hur smittan och karantänsregler drabbat vanliga människor i till exempel Kina, Iran och Italien, säger Charlotta Friborg.

– Men i takt med att antalet smittade i Sverige ökat har vår rapportering gått in i en annan fas. Vi fortsätter med rapporteringen om läget i världen men bevakar nu intensivt svenska myndigheters och regioners arbete för att dämpa smittspridningen. Vi bevakar de politiska beslut som fattas och rapporterar om konsekvenserna för folkhälsan och för samhällsekonomin.

– Vi kontrollerar källor, låter flera olika experter komma till tals, ställer frågor och rapporterar om hur svenska myndigheter agerar i jämförelse med myndigheter i andra länder.

– Vi är mitt i ett skarpt läge som blir allvarligare för var dag som går. Vi jobbar mycket hårt för att säkerställa att vår rapportering ställer de relevanta frågorna, är korrekt och balanserad.

– Först i efterhand vet vi om vi legat på en rimlig nivå, men jag anser att det är motiverat med en omfattande bevakning i det läge där vi befinner oss. Saklig och oberoende journalistik är enormt viktig när ett samhälle utsätts för denna typ av påfrestningar, säger Charlotta Friborg.

Hur bedömer du att intresset är från publiken?

– Extremt stort. Vår direktrapportering om coronaviruset på svt.se har haft över tre miljoner besök under en vecka. Vi får in massor av frågor från allmänheten om hur man bör agera för att skydda sig, och vi besvarar så många frågor som vi bara kan genom att ta frågorna vidare till experter och andra sakkunniga. Publiken vill ha snabba, tydliga och faktabaserade svar på sina frågor. Ju närmare smittspridningen kommer oss själva desto större är behovet av att få konkreta svar.

SVT har haft väldigt mycket bevakning om coronaviruset under lång tid. Kan det bidra till att öka oron i samhället?

– Varje dag har vi haft diskussioner på redaktionen om just det. Vi är medvetna om att det är en balansgång. Men vår roll är extra viktig när samhället utsätts för stora påfrestningar och även om vi inte idag (11 mars 2020) kan avgöra hur stor påverkan coronaviruset långsiktigt får på samhället och medborgarna så är läget sådant just nu att vi ska ha en omfattande bevakning, säger Charlotta Friborg.

Det råder osäkerhet i en del frågor kopplat till viruset, hur arbetar redaktionen då?

– Ja, det finns frågor som vi inte får entydiga svar på. Då behöver vi vara tydliga med vad vi verkligen vet och vad det råder osäkerhet om. Och vi fortsätter att ställa de relevanta frågorna till experter och forskare som har specialkunskaperna.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply