Tegnell: Därför har Sverige högre dödstal


Coronaviruset fortsätter att skörda liv runt jorden och från land efter land kommer rapporter om dödsfall i hundratal och tusental. Sverige har ett relativt högt dödstal per capita jämfört med andra länder, men det kan delvis förklaras med sättet som man för statistik på i Sverige, enligt Tegnell.

– Nu har vi många fall i Sverige det ska man absolut inte förneka och det är väldigt olyckligt. Men ja, vår statistik är nog, det är svårt att tänka sig att man kan bli bättre på att hitta fallen än vad vi är i Sverige, säger han.

I Sverige går det att följa individer med hjälp av personnummer. Personer diagnostiserade med covid-19 kan köras mot dödsregistret, och om de dyker upp där görs kontroller med landets regioner för att säkerställa att dödsorsaken är just covid-19.

– Så vi har jättebra koll och är därmed förmodligen mer realistiska, och har med hög sannolikhet högre siffror än de flesta andra länder av den orsaken.

Bortfall i statistiken

I länder med andra arbetssätt finns det en risk att inte alla dödsfall i covid-19 registreras. Anders Tegnell berättar att Norge gör på ett liknande sätt som Sverige, medan länder som Italien saknar individdata på nationell nivå.

– Vissa länder använder exempelvis bara dem som dör i sjukvården för det är de enda man har koll på.

I länder med många dödsfall finns dessutom risken att statistiken inte hinns med på samma sätt. Anders Tegnell tror att mer korrekta jämförelser kommer att kunna genomföras i framtiden när data från nätverket Euromomo kan analyseras. Euromomo mäter dödligheten i flera europeiska länder och jämför med normala värden under samma period.

-Men då får man inte data dag för dag som vi får nu utan då får man data med ganska stor eftersläpning. Om man någon gång vill jämföra länder så tror jag att det systemet är betydligt bättre än det vi håller på med i dag.

”Ensidigt sätt”

I och med att sätten att föra statistik på är så olika kan det vara problematiskt att jämföra dödstal i olika länder.

– Ja det är klart att det blir. Speciellt eftersom att man har så stort fokus på just dödstalen. Jag tycker att det är mycket mer komplext när man diskuterar vilken effekt den här pandemin har på olika länder, säger Tegnell.

Han menar att man även måste se till antalet personer som behöver intensivvård och effekterna på samhället i stort för att se vilka länder som har drabbats mest av pandemin.

– Av någon anledning så är det just dödstalen vi har som jämförelsetal och det är väldigt enögt, ett väldigt ensidigt sätt att titta på pandemin.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply