Tehys ordförande: HUS vill inte betala och kräver därför beredskapslag | Inrikes


Vårdarfacket Tehys ordförande Millariikka Rytkönen går i sin blogg hårt åt ledningen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Det gäller HUS-ledningens bemötande av vårdpersonalens krav på extra ersättningar för coronaarbete under den nära förestående helgperioden.

Två förslag till extra ersättning för coronaarbete röstades ner i HUS fullmäktige nyligen.

“Fullmäktiges budskap är kraftfullt; inget extra ska behöva betalas till vårdarna och HUS kommer inte att ge en enda cent till vårdarna som kompensation för den flexibilitet som krävts under coronaepidemin”, skriver Rytkönen i sin blogg.

Rytkönen kritiserar verkställande direktören Juha Tuominens upprepade krav på att beredskapslagen ska tas i bruk – så att vårdanställda kan beordras på jobb.

Juha Tuominen tittar in i kameran och har ett munskydd.
HUS vd Juha Tuominen önskar att beredskapslagen aktiveras.
Juha Tuominen tittar in i kameran och har ett munskydd.
Bild: Petteri Sopanen / Yle
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,verkställande direktörer

Rytkönen citerar Tuominens uttalande om att “det inte finns någon extra reserv på sjukhusen kring jul och nyår och att den enda lösningen för att säkerställa akut vård under tuffa omständigheter därför är att kalla in semestrande personal. Utan beredskapslagen kan vi inte göra det så att det förpliktigar”.

“Inga extra coronaersättningar på kommande”

Rytkönen torpederar i sin blogg också chefsöverläkare Markku Mäkijärvis uttalanden om att HUS-ledningen och personalen tillsammans skulle ha kommit överens om ersättningar för eventuellt inhiberade semestrar.

Tehys ordförande konstaterar att HUS vill ha beredskapslagen för att på det sättet trygga hälsovårdens resurser med tanke på en försämring av coronaläget under helgerna.

“Så är det ju förstås om HUS inte är redo att investera något av det som staten betalat i coronastöd till att belöna vårdare. Då finns bara tvånget kvar”, skriver Rytkönen.

“Man beaktar inte coronaläget”

Enligt Rytkönen är de överenskommelser som HUS säger sig ha slutit med personalen helt normala avtal som görs för att trygga extra personalresurser kring jul.

Lotta Lantto leikkausalihoitaja Jorvin sairaalan Anestesia- ja leikkausosasto K:lla.
Beredskapslagen ger rätt att beordra vårdanställda på jobb.
Lotta Lantto leikkausalihoitaja Jorvin sairaalan Anestesia- ja leikkausosasto K:lla.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,Helsingfors universitets centralsjukhus,Jorv sjukhus,Esbo,juli,2020,Helsingfors,sjukhus,Wuhan-coronavirus,coronavirus,COVID-19,hälsa,social- och hälsovårdstjänster,virussjukdomar,smittsamma sjukdomar,karantän,Förkylning,influensa,intensivvård,intensivvårdsavdelningar,sjukvård,operation,operationssalar,sjukskötare,koronaviruspandemi,hälso- och sjukvård,epidemier,pandemier,andningsskydd,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkare,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,patientrum,desinfektion,handdesinfektionsmedel,desinfektionsmedel,ansiktsskydd,handtvagning,handhygien,mun-nässkydd (sjukvård)

Rytkönen skriver att utbetalning av såväl utryckningspeng som ersättningen för extraarbete är ett helt normalt förfarande, varje julhelg.

“Inte har man på något sätt beaktat det behov av extra arbetskraft som coronaläget förutsätter”, skriver Tehys ordförande.

Både Tuominen och Mäkijärvi har sagt att man förhandlat om extra ersättningar med arbetstagarorganisationerna.

Rytkönen frågar sig hur parterna ens skulle kunna nå en enighet då arbetsgivaren går ut med påståendet att det finns ett samförstånd med statsledningen om att inga coronatillägg ska utbetalas.

Egentliga Finland försöker lösa personalfrågan med pengar

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt meddelade man tidigare i veckan om extra ersättningar för vårdpersonal.

Den personal som kallas in på jobb under sin semester under julhelgen på grund av coronapandemin får extra betalt.

Sjukvårdsdistriktet betalar 100 euro till en person som kallats in på jobb på sin lediga dag åtminstone fram till slutet av februari.

Under tiden 21.12.2020–10.1.2021 är summan 200 euro. Liknande extrapengar har utbetalats också tidigare år kring jul.

Sjukvårdsdistriktet betalar även en engångsersättning på 400 euro för de anställda vars semester ställs in. Summan täcker de ovannämnda ersättningarna.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply