THL förtydligade anvisningarna för barn – skolbarn och unga ska coronatestas även om symptomen är lindriga | Inrikes


Institutet för hälsa och välfärd (THL) har förtydligat sina instruktioner för när barn och unga ska coronatestas. Enligt institutet har anvisningarna ställvis tolkats vagt.

Institutet rekommenderar nu att barn i skolåldern och unga ska söka sig till test genast om de får ens lindriga symtom som tyder på coronavirus.

– Det är särskilt viktigt att barn med ens lindriga symtom testas utan dröjsmål om barnet eller någon av familjemedlemmarna har exponerats för ett bekräftat coronavirusfall eller rest utomlands under de två föregående veckorna, säger THL:s sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi.

Barn under skolåldern som har lindriga symptom kan däremot följas med hemma under några dagar innan man söker sig till test.

THL beskriver lindriga symptom för barn under skolåldern så här: “Barnets symptom är lindriga om hen är pigg och orkar leka trots snuva, hosta och feber”.

Här hittar du THL:s lista på symptom som kan tyda på coronavirusinfektion. Symptomen är bland annat feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående och diarré.

Barn med symptom ska stanna hemma

Institutet för hälsa och välfärd påminner om att barn som har symptom inte ska gå till skolan eller småbarnspedagogiken. Det enda undantaget är om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om näsan börjar rinna då barnet går ut men symtomen upphör inomhus, i sådana fall är det okej.

Om ett barn testas och resultatet är negativt kan hen återvända till skolan eller småbarnspedagogiken även om symptomen inte helt försvunnit. Om testet tas, men resultatet dröjer, kan barnet återvända efter en symtomfri dag, så länge barnet inte har exponerats för ett bekräftat fall av coronavirus och ingen i familjen har rest utomlands under de senaste två veckorna.

THL: Anvisningarna tolkades för slappt

Institutets förtydligade instruktioner skiljer sig egentligen väldigt lite från de tidigare anvisningarna. För tre veckor sedan uppgav THL att ett skolbarn med mycket lindriga symtom inte genast måste coronatestas utan att man först kan följa med läget hemma, om barnet inte varit på utlandsresa eller varit i kontakt med någon som bekräftats vara smittad av coronaviruset.

Enligt sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi fanns det ett behov av att förtydliga att rådet att följa med läget hemma endast gäller barn under skolåldern. Hon säger att vissa tolkade den tidigare rekommendationen för slappt, vilket ledde till att många barn med symptom gick till skolan.

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer där en person som smittats av coronaviruset har utsatt andra för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt har över 1 700 personer placerats i karantän på grund av exponering.

THL konstaterar ändå att smittspridningen bland de exponerade har varit liten.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply