THL har minskat på spårningen av flygpassagerare – THL: Inga konstaterade coronafall har smittat på flygplanet | Inrikes


Alla som suttit bredvid en coronapatient på flyget har inte nödvändigtvist fått information om att de utsatts för viruset. Enligt Insitutet för hälsa och välfärd THL har man minskat på kontakten till flygpassagerare i slutet av mars.

Beslutet har att göra med att THL har velat lägga in mer resurser på andra håll. Enligt THL har man inte konstaterat ett enda fall där coronaviruset har smittat på flygplanet.

Många har betonat vikten av att alla som kan ha utsatts för viruset kontaktas så att passagerarna kan följa med eventuella symtom och undvika att utsätta andra för eventuell smitta.

Under andra hälften av mars anlände sammanlagt 1 100 internationella flyg till Helsingfors-Vanda flygplats, enligt Finavia.

Jussi Sane, ledande expert på THL, säger till STT att man minskade på spårandet av flygpassagerare eftersom man ansåg att arbetsmängden var oproportionerligt stor i förhållande till resultaten, och att man också i andra länder gått mot samma håll.

THL uppger att man bett om passagerarinformation för kring 50 flyg, varav största delen var Finnairs flyg.

I mitten på mars uppmanade regeringen alla resenärer som återvänder till Finland att stanna hemma i två veckor. Regeringen beslöt också om att stänga gränserna, vilket också minskade på behovet att spåra passagerarna.

– Vi spårade passagerare ännu en tid efter att många andra länder slutat med det. Också då övervägde vi noga i vilka fall det lönade sig att göra det, säger Sane.

Flygpassagerare högriskutsatta

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC är risken hög att man utsätts för viruset om man ombord ett flygplan sitter nära en person som bär på smittan. Det framgår av en teknisk rapport om att spåra kontakterna.

Sane säger att THL spårat utsatta personer i sådana fall där coronapatienten sannolikt varit smittsam under flyget. Om man bedömt att sannolikheten för smitta har varit liten har THL inte börjat spåra passagerarna eftersom också nyttan då sannolikt hade varit liten, enligt Sane.

Enligt den information vi har just nu kan coronaviruset smitta redan två dygn före man får symtom.

– När vi började få fall från Österrike och Italien uppstod det situationer där det fanns flera insjuknade på samma flyg. Men de fick inte smittan ombord flygplanet, säger Sane.

– Det finns också en del som insjuknat någon tid efter att de anlänt till Finland, men med tanke på inkubationstiden är det mer sannolikt att viruset smittat under resan än under flyget.

Källa: STTSource link

Be the first to comment

Leave a Reply