THL-studie: De flesta som smittas av coronaviruset har omfattande mängder antikroppar ännu ett halvt efter att de smittats | Inrikes


En stor del av de som smittades av coronaviruset i våras hade fortfarande betydande mängder antikroppar i sig ett halvt år efter insjuknandet. Det visar en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort.

I studien mätte man antikroppar som neutraliserar viruset. Hittills har över tusen över 18-åringar deltagit i studien. Alla deltagare hade testat positivt för coronaviruset för minst sex månader sedan.

Testpersonerna valdes från fem olika sjukvårdsdistrikt och de första blodproven på dem togs i början av november.

“Det är lovande”

Man har hittat antikroppar i 91 procent av de 867 blodprover som hittills undersökts. Också i en tidigare studie som gjordes av THL och Helsingfors stad framkom att det bildades antikroppar hos nästan alla (63 av 64) av de som smittats av coronaviruset. Antikropparna fanns kvar hos de flesta efter fyra månader.

– Det är lovande att antikropparna hålls så här länge hos en så stor del av de smittade. De neutraliserande antikropparna kan innebära ett mer långvarigt skydd mot en ny smitta, säger THL:s forskningsdirektör Merit Melin i THL:s pressmeddelande.

Allvarlig form av covid-19 kan betyda mer antikroppar

Alla de 129 personer i studien som vårdats på sjukhus på grund av att de smittats av coronaviruset hade neutraliserande antikroppar.

Också tidigare studier har visat att det bildas mer antikroppar hos dem som insjuknat allvarligt i covid-19, och att antikropparna också finns kvar en längre tid, uppger THL.

Syftet med undersökningen var att utreda hur länge antikropparna bibehålls hos de smittade personerna och sedan se hur långvarigt skyddet mot en ny coronasmitta är.

Ännu vet man inte hur stor mängd antikroppar som behövs för att skydda personen mot en ny smitta, inte heller hur långvarigt skyddet är.

Djurförsök har påvisat att neutraliserande antikroppar sannolikt skyddar mot en ny smitta som också medför symptom.

“Ökar optimismen om att vaccinerna ger ett längre skydd”

De neutraliserande antikropparna riktar sig mot virusets spikprotein. Coronavaccinerna grundar sig också på det här.

– Vår observation om att neutraliserande antikroppar finns kvar hos en stor del av de smittade i över sex månader efter tidpunkten för smittan, ökar optimismen om att också vaccinerna ger ett långvarigt skydd, säger THL:s forskningsdirektör Arto Palmu i pressmeddelandet.

THL uppger att internationella studier har påvisat att mängden neutraliserande antikroppar, som man åstadkommit med de nya mRNA-vaccinerna, varit stor både hos unga vuxna och hos äldre.

I kliniska undersökningar har coronavirusvaccinerna bildat ett liknande eller starkare skydd än vad själva virusinfektionen gjort.

Källa: STT, THL:s pressmeddelandeSource link

Be the first to comment

Leave a Reply