“Tidigare generationer har kämpat genom jul och nyår under klart sämre förhållanden” – borgmästare Vapaavuori berättade hur man ska fira i år | Huvudstadsregionen


Det kan kännas eländigt och det är det också, sade borgmästaren i Helsingfors, Jan Vapaavuori (Saml) angående julen och nyåret i år. Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp informerade på fredagen om hur jul och nyår ska firas under coronaepidemin. Bland annat avråder gruppen alla från att ordna fyrverkerier på nyår.

Borgmästare Jan Vapaavuori (Saml), som är ordförande för coronakoordineringsgruppen, drog paralleller till tidigare generationer.

– Det är en väldigt annorlunda jul- och nyårshelg i år. Det kan kännas eländigt och det är det också.

– Men vi ska komma i håg att mycket här är bra och tidigare generationer har kämpat genom jul och nyår under klart sämre förhållanden. I Finland har vi lyckats bättre än i de flesta andra länder, sade Vapaavuori.

I korthet går rekommendationerna för helgen ut på att julen ska firas bara med de närmaste, att man inte ordnar privata evenemang och att man undviker platser där det råder trängsel. Coronakoordineringsgruppen påminner om att man kan testa sig för corona också under julen.

Offentliga evenemang: Från och med 27.11 förbjuds alla publikevenevenemang för över 10 personer. Det här gäller oavsett om de ordnas utomhus eller inomhus inom Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt.

Privata evenemang: Det rekommenderas att privata evenemang eller träffar inte ordnas. Privata evenemang inbegriper här även familjesammankomster.

Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre minnesstunder. Högst 10 personer får delta.

Offentliga lokaler: Med kommunens beslut stängs alla offentliga lokaler som är för allmänheten öppna och som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster samt att man kan uträtta ärenden.

Det här innebär att till exempel bibliotek och museer stänger.

Det rekommenderas också att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler.

Hobbyverksamhet i grupp: Alla hobbyer som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda avbryts med kommunala beslut.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas att följa samma begränsningar.

Hobbyverksamhet i grupp för barn och ungdomar under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Verksamhet för 12–17-åringar kan fortsätta enligt särskilt övervägande.

Om hobbyverksamheten inte avbryts ska instruktionerna från Social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammas: det måste vara möjligt för deltagare och barnens ledsagare att undvika nära kontakt med varandra.

Kommunerna fattar de slutgiltiga besluten om att fortsätta hobbyverksamheten i grupp för barn och ungdomar.

Ordnande av undervisning: Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser: Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det är möjligt, också i sådana arbeten där det endast tillfälligt är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetslokaler. Munskydd ska användas också där det är möjligt att hålla avstånd.

På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Kommunerna fattar slutliga besluten om hobbyverksamhet och offentliga lokaler. Kommunernas beslut kan till en del avvika från de allmänna rekommendationerna.

I Lovisa har mycket få smittofall uppdagats och därför väljer kommunen att inte stänga biblioteken eller ishallen.

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gäller begränsingen av vuxnas hobbyverksamhet för personer över 20 år. Unga under 20 år kan ändå fortsätta med hobbyverksamhet utomhus.

Här kan du gå in på de västnyländska kommunernas webbplatser för att se hur restriktionerna ser ut i din kommun:

Ingå
Sjundeå
Raseborg
Hangö
Lojo (på finska)

“Det har särskilt brustit i användningen av munskydd”

Man bör noggrannt överväga besök hos personer som räknas till riskgruppen för att insjukna i covid-19. Istället för besök rekommenderas att man lämnar mat eller en julklapp vid dörren.

– Restriktionerna när det gäller vårdhem, sjukhus och servicehus känns tunga så här inför jul, men nu måste vi förhindra att coronaviruset sprids. Invånare har exponerats för coronaviruset av utomstående besökare. Alla besökare har tyvärr inte följt anvisningarna, sade Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen (SDP).

– Det har särskilt brustit i användningen av munskydd. Rekommendationen är att både besökare och boende använder munskydd, sade Viljanen.

“Man kan alltid hälsa på personer som är allvarligt sjuka”

Viljanen uppmanade ändå anhöriga att hålla kontakt med närstående, till exempel per telefon. Besök på vårdhem rekommenderas vara korta, omkring 15 minuter och bara en besökare i gången.

Besök utomhus kan vara längre, omkring 30 minuter och då kan besökarna vara två. Säkerhetsavstånd på två meter gäller under besöken.

– Man kan alltid hälsa på personer som är allvarligt sjuka eller får vård i livets slutskede. De här besöken kan man komma överens om med ställets chef, sade Viljanen.

“Avgörande hur vi beter oss under julen och nyåret”

– Faran är ännu inte över. Det är avgörande hur vi beter oss under julen och nyåret med tanke på hur det nya året inleds. Vi uppmuntrar alla i huvudstadsregionen att följa rekommendationerna och restriktionerna, sade borgmästare Jan Vapaavuori.

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä (Saml) underströk också situationens allvar men påpekade att det finns ljusglimtar när det gäller antalet coronafall i Esbo.

– Vi har tagit steg i rätt riktning. Men restriktionerna ska följas, annars når vi inte resultat.

– Vi har fått goda resultat när det gäller personer med ett annat modersmål än finska eller svenska. Det avgörande har varit att vi har rört oss på de ställen där personer har exponerats. Men vi ska följa med situationen och reagera vid behov, sade Mäkelä.

Städerna skjuter heller inte fyrverkerier under nyår och rekommenderar att man privatpersoner heller inte gör det.

Istället rekommenderas att följa med Helsingfors nyårsshow på tv. Helsingfors stad ordnar en show som visas både på Yle och på stadens egen kanal Helsingforskanalen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply