Tidslinje: Tre månader sen första dödsfallet


31 december 2019: Kina informerar Världshälsoorganisationen (WHO) om ett okänt virus som orsakat 41 fall av lunginflammation i mångmiljonstaden Wuhan, provinsen Hubei. De första drabbade ska ha insjuknat i början av december.

1 januari 2020: En fisk- och köttmarknad, där det även säljs vilda djur, stängs i Wuhan eftersom flera av fallen har kopplats dit.

7 januari: WHO meddelar att det nya viruset har identifierats som ett tidigare okänt virus i familjen coronavirus.

11 januari: Kina rapporterar det första dödsfallet till följd av viruset, en 61-årig man som handlat på marknaden i Wuhan.

13 januari: WHO rapporterar om det första fallet av smitta utanför Kina, en kvinna som anlänt till Thailand från Wuhan.

23 januari: Wuhan sätts i karantän och tåg- och flygförbindelser dras in. Det kinesiska nyårsfirandet ställs in i hela landet.

24 januari: Frankrike meddelar att två personer har testat positivt för coronaviruset, de första fallen i Europa.

26 januari: Sveriges utrikesdepartement avråder från resor till områden i Kina som drabbats av coronaviruset.

30 januari: WHO klassar utbrottet som ett internationellt hälsonödläge.

31 januari: Sverige får sitt första fall av smitta. En kvinna i 20-årsåldern som besökt Wuhan isoleras på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

1 februari: Sveriges regering klassar coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom.

6 februari: Dödssiffran i Kina passerar 500.

7 februari: Wuhanläkaren Li Wenliang, som tidigt varnade för en ny typ av virus men anklagades för ”ryktesspridning” av myndigheterna, avlider i den smitta han själv varit först att identifiera.

11 februari: Det internationella organet ICTV, som har till uppgift att namnge nya smittor döper viruset till sars-cov-2. WHO meddelar att sjukdomen som viruset leder till får namnet covid-19.

14 februari: Det första fallet av coronavirus bekräftas i Afrika.

15 februari: Frankrike meddelar att en kinesisk turist dött av coronaviruset i landet, det första dödsfallet utanför Asien.

22 februari: Italien rapporterar sitt första dödsfall i covid-19, en 78-årig man.

27 februari: För första gången rapporteras fler nya fall av smitta utanför än i Kina – 411 i Kina jämfört mot 427 i 37 andra länder – uppger WHO.

28 februari: WHO uppgraderar risken för global smittspridning till ”mycket hög”.

29 februari: USA rapporterar sitt första dödsfall.

7 mars: Påve Franciskus övergår till webbsända gudstjänster.

8 mars: Det första dödsfallet i Sydamerika, en man i Argentina, rapporteras.

11 mars: WHO slår fast att coronautbrottet är en pandemi. Samma dag avlider den första svensken, en person i övre 70-årsåldern, i covid-19.

12 mars: USA inför inreseförbud för resenärer från Schengenområdet och metropolen New York inför undantagstillstånd. I Italien överstiger dödsfallen 1 000 människor.

13 mars: Europa är nu epicentrum för coronautbrottet, meddelar WHO. Danmark stänger sina gränser mot omvärlden.

14 mars: UD avråder från alla icke-nödvändiga utlandsresor.

16 mars: Antalet bekräftade fall utanför Kina, 88 000, överstiger för första gången antalet smittade inom Kina, 80 000. New York-börsen faller med 12,9 procent, det värsta raset sedan ”svarta måndagen” 1987.

17 mars: EU-länderna enas om att stoppa icke nödvändiga inresor till EU.

19 mars: Med drygt 3 400 dödsfall passerar Italien Kina som det land där covid-19 skördat flest offer. Antalet dödsfall globalt passerar 10 000.

23 mars: Fler än en miljard människor i mer än 50 länder uppmanas, genom rekommendationer eller tvingande påbud, att stanna hemma.

27 mars: Storbritanniens premiärminister Boris Johnson bekräftas smittad.

28 mars: Över 10 000 har mist livet i Italien.

30 mars: Covid-19 har skördat 35 000 dödsoffer globalt och smittan har spridits till 183 länder, meddelar WHO.

2 april: De bekräftade fallen av smitta i världen överstiger en miljon, en fördubbling på en vecka. Globalt överstiger antalet dödsfall 50 000.

6 april: Över 50 000 människor i Europa har avlidit i covid-19. I USA överstiger dödssiffran 10 000.

7 april: Den arbetade tiden i världen minskade med 6,7 procent under första kvartalet 2020, rapporterar FN-organet ILO. Det motsvarar 230 miljoner heltidsjobb som aldrig utfördes.

9 april: Coronakrisen kan tvinga in 6–8 procent av världens befolkning, runt 500 miljoner människor, i fattigdom larmar hjälporganisationen Oxfam.

10 april: De globala dödsfallen i covid-19 överstiger 100 000, enligt Johns Hopkins University.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply