Tiotals coronarelaterade dödsfall har inte rapporterats i Finland – informationen om alla dödsfall på vårdhem i Helsingfors har inte nått THL | Inrikes


Tiotals dödsfall relaterade till coronavirusinfektionen fattas ur de siffror som Institutet för hälsa och välfärd THL publicerar dagligen, rapporterar Yle Uutiset. THL får sin information om dödsfallen av sjukvårdsdistrikten som samlar sin information av sjukhusen, kommunerna och städerna.

De coronarelaterade dödsfall som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har meddelat om var ännu på torsdagskvällen 18 till antalet och på fredagen var samma siffra 20.

Helsingfors har ändå tidigare uppgett att 48 personer har dött på vårdhemmen i staden.

Siffrorna skiljer sig alltså med tiotals dödsfall, men den verkliga skillnaden beror på vem man frågar.

HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi beräknar att alla dödsfall som skett på vårdhemmen i Helsingfors saknas i den information som går vidare till THL. Det är alltså 48 personer det i så fall handlar om.

Laura Pikkarainen som är chefsläkare vid Helsingfors sjukhus säger å sin sida att det endast fattas cirka 20 dödsfall från de uppgifter som går till THL.

Oavsett vem som har rätt är skillnaden stor. THL uppgav tidigare på fredagen att sammanlagt 82 personer dött på grund av coronaviruset i Finland hittills.

HUS: De som dött i vårdhemmen syns inte i siffrorna

Mäkijävi säger att HUS inte har samlat dödsfallen på vårdhemmen i sin statistik.

– Den här rapporteringen ska vi nu få i skick eftersom det är av betydelse att veta hur många dödsfall som skett i vårdhemmen.

Enligt Mäkijärvi har kommunerna samlat information för sig själva, men HUS har inte bett om att informationen rapporteras vidare till sjukvårdsdistriktet som sedan rapporterar det vidare till THL.

Chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi, HUS.
HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi säger att rapporteringen ska fås i skick.
Chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi, HUS.
Bild: Yle/Anna Savonius
överläkare,sjukhus,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,Markku Mäkijärvi

Kommunerna har alltså endast rapporterat vidare dödsfallen som skett på kommunernas sjukhus. HUS har själv samlar informationen om dödsfallen på sjukvårdsdistriktets sjukhus och den siffran var 54 på fredagen. 20 av dödsfallen har skett på Helsingfors stads sjukhus.

HUS började instruera kommunerna att också rapportera dödsfallen som sker i vårdhemmen på torsdagen. Enligt Mäkijärvi börjar rapporteringen om det här till THL nästa vecka.

Systemet skapades snabbt

THL offentliggör information om coronaviruset varje dag och via medierna sprider sig informationen vidare. Också Yle rapporterar om statistiken varje dag. Informationen har varit viktig i situationer där politiker till exempel fattat beslut om att begränsa medborgarnas rörelsefrihet.

THL har betonat att statistiken kan släpa efter bland annat för att en varierande mängd testresultat blir färdiga vid laboratorierna olika dagar.

Informationen om dödsfallen samlar THL genom enkäter som sjukvårdsdistrikten fyller i. Sjukvårdsdistrikten samlar in informationen från sina enheter och skickar de till Social- och hälsovårdsministeriet som sedan skickar informationen vidare till THL.

Systemet har skapats i en snabb takt. Syftet är att skapa information som stöd för beslutsfattandet.

Mer exakt information får vi först i efterhand då läkarna har hunnit definiera dödsorsakerna och de har registrerats,.

– Rapporteringen sker med viss fördröjning och det här ska man ta i beaktande då man tolkar siffrorna, säger THL:s ledande expert Jussi Sane.

I praktiken kan siffrorna röra sig åt båda hållen senare. Nu kan också fall där en person som dött och som insjuknat i covid-19 men som dött av andra orsaker finnas i coronastatistiken.

Chefsöverläkare: 20 dödsfall fattas

Laura Pikkarainen som är chefsläkare vid Helsingfors sjukhus säger att antalet dödsfall i vårdhemmen i Helsingfors har ökat från 48 som rapporterats tidigare. Hon vill ändå inte uppge den exakta siffran innan ett positivt coronatest har bekräftats i alla fall.

Enligt Pikkarainen bodde en del av de som dött på sjukhusen i på ett vårdhem. Den här informationen har rapporterats vidare till HUS och THL. Pikkarainen vill inte uppge exakta siffror.

Ylilääkäri Laura Pikkarainen
Laura Pikkarainen vill inte ge exakta siffror.
Ylilääkäri Laura Pikkarainen
Bild: Kristiina Lehto / Yle
chief physician,läkare,Haartmanska sjukhuset,attending physician

THL har fått information om dödsfallen vid vårdhemmen via registret för smittsamma sjukdomar. Pikkarainen beräknar att THL saknar information om cirka 20 dödsfall.

THL baserar de dagliga dödstalen på den information som samlats av sjukvårdsdistrikten. Det innebär att nästan alla dödsfall som skett i vårdhem i Helsingfors fattas ur statistiken. Även om en del av informationen har nått THL via andra vägar fattas ändå tiotals dödsfall.

Jussi Sane säger att THL har bett om mer information om statistiken som av Helsingfors stad och HUS.

– Det är självklart att sådana här skillnader ska utredas noggrannare och vi gör vad vi kan. Distrikten borde ha den bästa bilden av situationen, säger Sane.

Artikeln är en förkortad översättning av Yle Uutisets artikel “Kymmenet koronakuolemat jääneet raportoimatta Suomessa – tieto Helsingin hoivakotikuolemista ei ole mennyt THL:lle asti” skriven av Johanna Mattinen, Jaakko Mäntymaa och Riku Roslund. Översättningen gjordes av Saga Mannila.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply