Tredje vaccindos kan skydda riskgrupper bättreMänniskor med nedsatt immunförsvar kan ha svårt att svara på vaccinen, och hör därför till pandemins allra mest sårbara. För dessa kan en tredje vaccindos vara nyckeln till att bilda antikroppar mot coronavirus, visar ny forskning.

Den som drabbas av cancer blir, jämfört med en frisk person, mer mottaglig för infektioner. Cancerbehandlingen innebär i regel också att immunförsvaret bryts ner ytterligare.

Ny studie från Franrike

Cancerpatienter har därför större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och klassas som riskgrupp under pandemin.

Läs mer: Snabbtesten osäkra – men har sin poäng

I en nyligen publicerad studie från Frankrike har forskare jämfört hur väl patienter som genomgår behandling svarat på två doser covidvaccin respektive tre. Hos 36 patienter som svarat svagt på andra dosen stärktes svaret hos 27 patienter efter tredje, vilket motsvarar 75 procent.

“Vad vi förväntar oss”

Lotta Hansson, överläkare och docent i onkologi vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm, har tillsammans med kollegor genomfört en svensk studie där de tittat på patienter inom fem olika diagnosgrupper med nedsatt immunförsvar – där ibland patienter med HIV, kronisk lymfatisk leukemi och människor som transplanterat organ. Studien har legat till grund för Folkhälsomyndighetens bedömningar att prioritera riskgrupper i vaccinkön.

Läs mer: Covid-19: Halverad risk med omikron enligt danska siffror

Studien genomfördes i våras, och utvärderade då hur väl patienterna svarade efter två doser, men tanken är att följa upp effekterna av en tredje dos. Lotta Hansson tror på ett gott svar.

– Det är vad vi förväntar oss säger hon, och tillägger att de framför allt ser fram emot resultatet i patientgruppen med kronisk lymfatisk leukemi där bara omkring 25 procent svarat på andra dosen.

Svar efter tre doser

Att en tredje dos kan var nyckeln för att personer med nedsatt immunförsvar ska svara på vaccinen antyds också av andra studier. I Israel har en studie genomförts som tar fasta på 500 patienter.

– Hos patienter som inte alls svarat efter två doser är det 24 procent som utvecklat ett svar efter tre, säger Lotta Hansson och tillägger:

– De här visar alltså att, inte alla, men ett antal svarar.

Så forskningen sammantaget pekar på att dos tre är det man ska sikta mot?

– Ja, så får man ändå tolka det hela, säger Lotta Hansson.

Den gängse uppfattning är i dag att friska personer rekommenderas ta en tredje dos sexmånader efter den andra.

Läs mer: Tre nya fall – då går ännu en kinesisk miljonstad i lockdown

Men den franska studien, genomförd vid Henri Mondor-sjukhuset i Paris, föreslår att cancerpatienter – vilket är patientgruppen som är föremål för studien – tar tredje dosen redan en månad efter andra.

Fakta: Nedsatt immunförsvar och covid-19

Fakta: Nedsatt immunförsvar och covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan hösten 2021 att en extra dos covid-19-vaccin kan ges till människor från 18 år och uppåt med nedsatt immunförsvar orsakat av en sjukdom eller behandling, i samråd med behandlande läkare.

De patientgrupper som omfattas är bland andra människor som:

# nyligen genomgått immunnedsättande behandling för en cancersjukdom, som påverkar immunförsvaret allvarligt.

# tar immunnedsättande läkemedel efter organtransplantation.

# genomgått stamcellstransplantation.

# genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom.

# har avancerad hiv.

# har en primär allvarlig immundefekt.

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemiformen hos vuxna med europeiskt ursprung, men är förhållandevis ovanlig hos personer med asiatiskt och afrikanskt ursprung.

Sjukdomen gör att tumörceller ackumuleras i benmärg, blod, lymfkörtlar och mjälte. Omkring 550 i Sverige får varje år diagnosen KLL. Fler män än kvinnor drabbas.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply