Trump till attack mot Fauci – Nyheter (Ekot)


Efter ett långvarigt spirande missnöje med den amerikanska chefsepidemiologen Anthony Fauci har vita huset nu utlyst öppet krig mot honom.

Förra veckan sade Trump i en radiointervju med Fox News-profilen Sean Hannity att Fauci, som jobbat för sex olika presidenter, är en trevlig man som dock begått flera misstag.

På söndagen tog Vita husets pressavdelning till ännu tyngre vapen då man till vissa reportrar skickade ut en förteckning över vad man anser vara Faucis misstag och felbedömningar. I praktiken smutskastade Vita huset sin egen ledande coronavirusexpert.

– Försöken att tysta ned eller underminera Fauci är avskyvärda, sade Adam Schiff, en av de ledande demokraterna i Representanthuset i en intervju för CNN.

Orsaken till Vita husets missnöje är Faucis allt mer frekventa uttalanden i medierna och framförallt den kritiska och negativa ton han antagit.

– Situationen just nu är verkligen inte bra, sade Fauci förra veckan i en diskussion arrangerad av det Nationella Hälsovårdsinstitutet, NIH.

– USA står fortfarande upp till knäna i pandemins första fas, fortsatte han, och konstaterade att man i Europa redan kommit tillbaka ner till startnivån.

Den erfarne epidemiologens kritiska retorik sammanfaller med en skenande smittosituation i USA, som fick sin start i början av juni då många delstater, påhejade av Trump, började öppna upp sin ekonomi utan att följa de kriterier Fauci och de andra experterna formulerat.

Men i Vita huset har man föga förståelse för Faucis soloåk och kritiska uttalanden, som för det mesta gått stick i stäv med Trumps försök att övertyga nationen om att viruset är besegrat och att såväl affärer som skolor tryggt kan öppna sina dörrar.

– Jag anser att vårt läge är bra. Jag håller inte med honom, kontrade Trump i en intervju för NBC.

Relationen mellan Trump och Fauci har varit bräcklig ända sedan de två började samarbeta i Vita husets krisgrupp tidigare i år. När Trump förvrängt fakta och vilselett folket har Fauci korrigerat och omformulerat – men alltid diplomatiskt och försiktigt – ända tills nyligen då smittkurvan åter började peka spikrakt uppåt och frustrationen över situationen ökade.

I Vita huset betraktar man Fauci som illojal och säger att han inte har presidentens bästa i tankarna. När Donald Trump upplever att någon i administrationen äventyrar hans politiska framgång får hen ofta sparken.

I fallet Fauci är det problematiskt eftersom opinionsmätningar visat att tre fjärdedelar av amerikanerna litar på den Brooklynbördige läkaren, medan endast en fjärdedel vågar tro att det Trump säger om coronaviruset faktiskt är sant.Source link