Två hundar har testat positivt för coronaviruset – “hundägare behöver inte vara oroliga” | SamhälleFör några dagar sen började det dyka upp nyhetsrubriker om att hundar nu smittats med coronaviruset. Men det finns inte orsak för hundägare att vara oroliga.

Hundarna har inte själva visat symtom och det finns i nuläget inget som tyder på att hundar kan föra smittan vidare, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige.

Det är i Hongkong som två hundar nu testats positivt för coronaviruset. Det första fallet var en 17-årig dvärgspets, som den 27 februari visade ett “svagt positivt” resultat för coronavirus. Hunden visade inga symtom och fallet möttes av skepsis.

Det andra fallet är, enligt South China Morning Post, en 2-årig tysk schäferhund, som testades positivt för ungefär en vecka sen.

Båda hundarna hade haft närkontakt med sina ägare som själva var smittade med coronaviruset, vilket också var orsaken till att hundarna testades.

Med prover genom näsan och svalget kunde man hitta arvsmassa från coronaviruset hos hundarna.

Det här kan förstås väcka oro hos hund- och husdjursägare, men Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA i Uppsala, säger att hund- och andra husdjursägare inte behöver oroa sig.

Husdjursägare behöver inte vara oroliga

Även om hundarna Hongkong testats positivt, finns det inget som tyder på att hundar kan föra smittan vidare.

Dessutom har ingen av de coronapositiva hundarna visat några symtom på coronasmitta. Ståhl menar att smittan kan ligga passivt i deras slemhinnor.

– Man kan tänka sig att hundarna har plockat upp smittan från miljön och att smittan legat passivt i deras slemhinnor. Man tog prov från näsan och svalget där man hittade arvsmassa från coronaviruset.

Karl Ståhl intervjuades tidigare i veckan av Sveriges Radio, där han delade med sig av sin expertis i vetenskapsradion.

Hundarna bedöms vara infekterade, men lindrigt

Bedömningen som nu gjorts är ändå att hundarna var infekterade och att det var frågan om en lindrig infektion.

– Från den första hunden har man kartlagt arvsmassan från viruset och konstaterat att det var samma virus som ägaren hade. Så man har kunnat fastställa att viruset kom från ägaren till hunden.

Ståhl tillägger att hundarna inte var sjuka och att de inte hade några symtom som tydde på att de var sjuka i COVID-19.

Den första coronasmittade hunden dog efter att den i ett senare skede testats negativt för coronavirus och släppts hem. Värt att nämna i det sammanhanget är att hunden var 17 år gammal och kan ha dött på grund av andra orsaker.

– Enligt de rapporter som finns tillgängliga, så finns inget som tyder på att den dog av coronavirusinfektion, säger Ståhl.

Hundarna är en återvändsgränd för coronaviruset

I nuläget finns det heller inget som tyder på att hundar bidrar till spridningen av coronavirus. Hundar verkar vara något av en återvändsgränd för coronaviruset.

– De är sannolikt “dead end hosts”. De är som en återvändsgränd; de kan eventuellt bli smittade under vissa omständigheter, men det finns inget som tyder på att de sprider smittan vidare. Det är vad man antar i dagsläget.

Husdjursägare behöver inte vara oroliga för sina djur, menar Ståhl.

– Vi kommer snart veta mer om det här. Det kommer ny kunskap och forskning hela tiden. I dagsläget kan man konstatera att den smittospridning som sker är från människa till människa. Djur är inte inblandade.

Livsmedelsverket i Finland rekommenderar att en person som insjuknat i vilken infektionssjukdom som helst bör undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel alltid innan han eller hon handskas med foder för sällskapsdjur.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply