Tycker du det känns osäkert att vaccinera dig? Här hittar du svar på dina frågor | Inrikes


1. Hur bra skyddar vaccinen?

Pfizer BioNTech-vaccinet Comirnaty som nu distribueras i Finland skyddar inte alla, vilket stämmer för alla vaccin. Enligt hälsomyndigheten är ändå vaccinets effekt mot coronaviruset utmärkt. Över 90 procent av de vaccinerade är skyddade.

Forskningen visar att vaccinerade inte är helt skyddade innan sju dygn förlöpt sedan den andra vaccindosen. Skyddet verkar ändå vara över 50 procent redan två veckor efter den första vaccindosen, men det finns inte så mycket data på hur väl vaccinerna som ska tas i två doser skyddar efter bara en dos.

Man vet inte ännu hur länge det skydd vaccinerna ger kommer att hålla i sig, men man vet att det räcker i åtminstone några månader.

EU-kommissionen har också godkänt den amerikanska läkemedelstillverkaren Modernas coronavaccin.

Modernas vaccin har i undersökningar testats på cirka 30 000 människor. Undersökningarna visar att vaccinet har en effektivitet på 94,1 procent.

För personer i riskgruppen – alltså sådana som kan insjukna svårt, exempelvis kroniskt lungsjuka och hjärtsjuka – har vaccinet en effektivitet på 90,9 procent.

2. Hur vanliga är biverkningar?

Pfizers-Biontechs, Modernas och AstraZenecas coronavacciner, har testats i flera månader och har konstaterats vara både effektiva och säkra.

I samband med Pfizer/Biontech och Modernas coronavacciner har inga allvarliga biverkningar uppkommit, när de testades på tiotusentals människor (i fas 3-studier).

I samband med AstraZenecas vaccin kan det däremot ha förekommit en allvarlig biverkning (inflammation i ryggmärgen) i ett fall, och möjligen också hög feber i ett annat. AstraZeneca redovisade säkerhetsdata för så många som 23 745 personer.

Hälsomyndigheten och Fimea bokför regelbundet anmälningar och informerar om dem på sina hemsidor. Förra veckan tog Fimea emot en första anmälan om biverkningar av ett coronavaccin som getts i Finland.

3. Vilka är de vanliga biverkningarna?

Då ett vaccin beviljats försäljningstillstånd publiceras ett sammandrag av preparatet på Europeiska läkemedelsverket EMA:s hemsidor.

Då det gäller Pfizer BioNTech-vaccinet Comirnaty har ungefär var tionde som fått vaccinet fått typiska biverkningar som till exempel svullnad eller smärta vid stället för sticket, trötthet, feber eller huvud-, muskel- eller ledvärk. Feber har förekommit oftare efter den andra dosen. För kring var 100:e har stället för sticket blivit rött eller så har personen drabbats av illamående.

De flesta av vaccinens biverkningar märks inom sex veckor, om de alls uppstår.

I EMA:s kliniska studier har kring 1 på 1 000 drabbats av sömnlöshet, värk i lemmar, illamående eller kliande vid stället för sticket.

Vaccinet Comirnaty har runt världen orsakat allergiska reaktioner i högre utsträckning än normalt med vaccin. Ungefär var 100 000:e patient har fått allvarliga allergiska symptom, då det normalt brukar handla om en på en miljon.

I uppföljningen har det hittills uppdagats fyra fall av ansiktsnervsförlamning, förekomsten av det har varit en på 10 000. Det här motsvarar enligt hälsomyndigheten den normala förekomsten, alltså hur mycket det förekommer i befolkningen utan vaccin.

4. Hur har man testat vaccinet?

De färdiga vaccinerna har testats i flera faser. Vaccinerna har testats först i djurförsök och därefter inleds kliniska försök, alltså försök på människor.

Där ökades antalet deltagare stegvis, från tiotals personer i fas 1 (på friska vuxna), till hundratals personer i fas 2 (här inkluderades också vissa riskgrupper såsom äldre) och till tiotusentals personer i fas 3.

Till exempel Moderna hade 30 000 deltagare i sin fas 3-studie, och 7 000 av dem var över 65 år. Dessutom ingick 5 000 personer som har någon sjukdom som ökar risken för allvarlig covid-19, och personer med olika etniska bakgrunder.

5. Vad händer om man drabbas av biverkningar på grund av vaccinet?

Om du mot förmodan får biverkningar är den finländska läkemedelsskadeförsäkringen sällsynt omfattande i internationell jämförelse.

Det är vaccintillverkare, importörer och marknadsförare av vaccin som har tecknat försäkringen, via det gemensamma andelslaget Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador.

Den ersätter om det skulle uppstå biverkningar som anses vara allvarligare än lindriga, och om de pågår i mer än 14 dagar.

Alla coronavacciner som tas i bruk i Finland kommer att omfattas av den här försäkringen. Detsamma gäller också för andra vacciner inom det nationella vaccinationsprogrammet.

Här kan du läsa mer om hur de olika vaccinen testats och utvecklats.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply