UG-referens: Borta med vinden | SVT Nyheter


Peter Solnén, entreprenör: Ja, vi brukar ju alltid bo så här men det här var ju ovanligt dåligt ordnat för oss mot vad det brukar vara. 

Reporter: Men du har bott här i ett halvår snart? 

Peter Solnén: Ja, ja. Sånt här är livet för oss som åker runt och gör såna här jobb. Det gör alla dom entreprenörerna som håller på ute som vi. Det här det är jättebra jobb dom här va, bara man får jobba så att säga. Det är ju därför vi är här, men det har ju blivit lite dåligt med det.  

Som jag sa, det är ju inget att se precis det här. Jaja, så här lever vi. Vi är ju lite tattare brukar vi säga, som får hålla på och åka runt, men samtidigt vi trivs med detta. 

Man kanske skulle ta lite ansvar mot det här småskrapet som är längst ner, för det är vi ju. 

Reporter: Vad kör du för maskin? 

Peter Solnén: Jag har en bandtraktor, en stor, caterpillar. 

Det hade ju vart värre om man haft fler då, för det hade ju vart ännu mer i skvalpet så att säga. 

Vi är i den lilla byn Viksjö utanför Härnösand…för ett halvår sedan var det här knutpunkten för över 250 man i full färd med att lägga grunden för en del av den stora vindkraftparken Hästkullen alldeles intill byn.  

Många människor och över hundra stora maskiner arbetade här. De byggde vägar och förberedde grundläggningen för de stora vindsnurrorna. 

Men plötsligt stannade allt. Maskinerna blev stående i skogen. 

Av alla de som jobbade på Hästkullen hittar vi den här vinterkvällen bara en i Viksjö. 

Reporter: Varit mycket motgångar? 

Peter Solnén: Ja, det är. Jag vet inte vad om man ska säga motgång, det är klart att… Får du inte betalt, så är ju det en jävla motgång. Det är ju så… Sen att det kan krångla, det är… Det finns ju ingenstans där inte… Jag menar alla kan ju göra fel. Det kan fan alla göra. Det är inget unikt. Men… Här vet jag inte. Här har det varit fel hela tiden. 

Det handlar om stora pengar när världen ska ställas om till grön elproduktion. Satsningen i Viksjö är den tredje största investeringen i vindkraft i Sverige just nu.  

Projektets 114 verk kommer att bli imponerande höga – 220 meter. 30 meter högre än de som byggts här i Jenåsen några mil från Viksjö.  

Skylt: ur SVT Västernorrland 16 november 2018 

Programledare: Nu satsar kraftbolaget E-on fem miljarder på att bygga 114 vindkraftverk i trakten av Viksjö i Härnösands kommun. Det här blir en av dom största vindkraftsanläggningarna på land i Europa. 

Och för att få allt på plats krävs det att man bygger omkring tio mil vägar i Viksjöskogarna – hela området är 52 kvadratkilometer – eller drygt sjutusen fotbollsplaner. 

Entreprenörer, maskiner och personal strömmade till Viksjö i somras. En av dem är “Roger”, som egentligen heter nåt annat.  

Han vill vara anonym, för sin familjs skull. 

“Roger”: Nu är vi då i Viksjö Folkets Hus där vi brukade samlas på tisdagar då. Och då stod dom därframme då och berättade om läget här, för oss entreprenörer. Och försöka hålla oss då motiverade till att stanna kvar och inte åka härifrån. 

Reporter: När ni gick in i det här projektet, vad hade du för förväntningar då? 

“Roger”: Det var ju naturligtvis jättekul att få komma in då på ett sånt här stort projekt. Det är ju väldigt meriterande att ha med sig… Framgent, som entreprenör. Och det va ju väldigt glad i hågen och få förtroendet att komma hit såklart. 

Reporter: Och hur blev det då? 

“Roger”: Det blev raka motsatsen. Jobba gratis i flera månader. 

De som satsar i Viksjö är kapitalstarka utländska investerare. Det tyska energibolaget RWE tar över projektet efter Eon Wind. Och den schweiziska storbanken Credit Suisse står för 80 procent av investeringen i vindkraftparken.  

Det är rätt snårigt…. För deras gemensamma projektbolag Nysäter Wind tar in det tyska bolaget Nordex som totalentreprenör.  

Nordex tecknar då kontrakt med Stockholmsföretaget Active Works som får det största uppdraget i parken. 

Och Active Works, i sin tur, skapar en kedja av underentreprenörer där ett företag, NLC, ska visa sig få en särskilt viktig roll. 

Reporter: Att det fanns en tysk energijätte som RWE och Credit Suisse, en schweizisk storbank bakom det här projektet. Hade det någon betydelse för dig när du gick in i det? 

“Roger”: Ja, absolut. Det var… Vad heter det, en väldig trygghet med att det… Pengar ska finnas säkrade då för projektet, och att det ska komma till oss entreprenörer som verkligen utför arbetet. Det var… det var en avgörande faktor. 

Men arbetet i vindkraftparken har bara pågått några månader när problem börjar dyka upp. Det inträffar olyckor med bilar och lastbilar. 

Arbetsmiljöverket inspekterar och konstaterar bland annat att det brister vad gäller totalentreprenören Nordex kompetens och erfarenhet för att anlägga en så STOR vindkraftpark i Norrlands inland, något som Nordex ledning inte håller med om. 

Nordex svenska dotterbolag ligger i Uppsala. Tim Carpenter är vd där, men på grund av Coronaviruset sker intervjun på distans.  

Tim Carpenter: Det var några saker som påpekades. Vi har behövt se till att arbetsmiljölagarna följs och att folk får nödvändig utbildning. Men vi har en regional ledningsgrupp – som ser till att utbildning sker och att dokumentationen är korrekt – och vi gör regelbundna kontroller. Vi är definitivt bekanta med svensk arbetsmiljölagstiftning. 

Det var på sex olika punkter som Arbetsmiljöverket riktade kritik mot Nordex och på en punkt kvarstår kritiken och kommer sannolikt att leda till ett beslut om föreläggande. 

I början av oktober inspekteras parken igen. Den här gången av Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.  

Miljöhandläggarens fynd får dramatiska konsekvenser för projektet. 

Skylt: ur SVT Västernorrland 14 oktober 2019  

Nyhetsuppläsare: Bygget av den stora vindkraftparken Hästkullen i Viksjö nordväst om Härnösand har avbrutits. Det är företaget Nysäter Wind som själva stoppat bygget efter hård kritik från Länsstyrelsen. Som beskriver det som att Nysäter Wind inte verkar ha kontroll över sin egen verksamhet. 

Ägarbolaget Nysäter Wind tvingas agera eftersom bolaget är formellt ansvarig för allt som händer på miljardbygget. 

Skylt: ur SVT Västernorrland 14 oktober 2019 

Anna Bäckman, Länsstyrelsen: Bland annat är det så att man dumpat massor utan tillstånd, man har exploaterat onödigt stora ytor, man har avverkat i naturvärdesklassat område. Man har anlagt väg på ytor som vi inte har godkänt. 

“Joel”: Och vi körde ut till den där tippen fyra dar.  

Reporter: Och hur många maskiner var det som körde? 

“Joel”: Vi var nog ett tiotal. 

Vi kommer i kontakt med en av maskinförarna som fick instruktioner att dumpa stora mängder schaktmassor i vindkraftparken. 

“Joel”: Ja min dumper tar väl ungefär 80 ton, eller väger totalt 80 ton så tar väl 40 ungefär. Och jag hade nog 63 lass på en dag. 

Reporter: Du har ju valt att berätta fast anonymt, varför då? 

”Joel”: För att jag känner att jag inte är helt säker på att säga det här öppet. Jag tror att det finns folk som vad jag har märkt inte är så snälla. 

Och miljöinspektörerna hittade mer. I en annan del av parken har 200 år gammal granskog avverkats, där fanns rödlistade arter och området var planerat för att bli naturreservat. 

Tim Carpenter: Det beror på att vår underleverantör har agerat felaktigt och oansvarigt. Man har inte uppfyllt plikterna i kontraktet och misslyckats med att kontrollera vad de egna underleverantörerna gjort.  

Reporter: Varför har ni inte upptäckt det? 

Tim Carpenter: Vi… omfattningen och ansvaret klargörs tydligt i kontraktet. Vi ville inte, och skulle inte enligt kontraktet, ägna oss åt detaljstyrning på ett område på 52 kvadratkilometer, över våra markarbetesentreprenörer. De hade tydliga instruktioner och tydligt avgränsat ansvar, och de hade. Eller, de borde ha haft en tydlig bild av sitt lagstadgade ansvar. 

Och det företag han lägger all skuld på är den huvudentreprenör Nordex anlitat – Active Works. 

Deras vd Göran Solig får vi också intervjua via nätet, på grund av Coronaviruset. 

Reporter: Det har ju dumpats tusentals kubikmeter jord på ett otillåtet sätt, och på vems order var det? 

Göran Solig: Nordex.  

Reporter: Det är ditt enkla svar?  

Göran Solig: Ja, men alltså, vi har inte gjort någonting inne på parken utan att de har instruerat oss hur vi ska bära oss åt. Vi har däremot flera gånger under projektet erbjudit oss att kliva in och ta ansvar för designen, för den var ju inte bra. Vi har erbjudit oss att gå in och ta hand om tillståndshanteringen för vi insåg att… Det här är nog inte… Hundra procent från deras sida. Vi har erbjudit oss att, sköta miljöfrågor mot länsstyrelsen, och de har helt enkelt tackat nej till det. Och sagt att, nej, vi fixar det här. Gör bara vad vi säger åt er att göra. Har kommunikationen från Nordex varit. 

Tim Carpenter: Jag skulle säga att Active försöker förminska sin egen skuld i det här –  genom att skylla på Nordex. Vi har som sagt gett vår internationella byggledningsgrupp ansvar för projektet – och vi har fullt förtroende för att de kan göra sitt jobb. 

Reporter: Okej. Så du anser att Active är ansvarigt för stoppet och problemen i Viksjö. 

Tim Carpenter: Ja. 

Reporter: Men vem hade planerat att det här skulle göras? Är det Active Works eller är det Nordex eller? 

“Joel”: Jag tror inte att det är Nordex, utan jag tror att det är Active Works som tog det ansvaret för jag vet att Nordex blev lika förvånade dom att den här tippen finns. 

Reporter: När du då protesterade eller åtminstone hade synpunkter på den här tippningen vad händer då? 

“Joel”: Man blir ju dumförklarade det är bara att göra som jag säger. Bara gör – fråga inte.  

Det som hänt i Viksjöskogarna utreds nu av miljöåklagaren vid riksenheten för miljömål i Östersund.  

Länsstyrelsen har polisanmält projektbolaget Nysäter Wind för sex misstänkta miljöbrott.  

I Viksjö har snösmältningen börjat  – och det finns en oro hos Länsstyrelsen och bybor att det döljer sig fler oupptäckta skador på miljön under snön. 

De flesta underentreprenörer som Uppdrag granskning talat med är inte förvånade över skadorna på naturen och de misstänka miljöbrotten. Man beskriver en komplicerad entreprenörskedja och rörig arbetsplats. För dom har det varit svårt att se vem som bär ansvaret för att det blivit så. Vad de säger är att deras närmaste arbetsledning inte hållit måttet. 

Erik Edlund: Det har ju varit dålig respons helt enkelt från ledningen tycker jag. Man har ju inte fått något gensvar om man har kommit med något gensvar om man kommit med något förslag eller något som kan underlätta. 

Peter Solnén: Det har varit jävligt svårt och få respons när man har undrat, är det här verkligen rätt?  

Erik Edlund: Om det går att göra smidigare. 

Peter Solnén: Ja. 

Erik Edlund: Det är liksom ingen reaktion från ledningen. 

Peter Solnén: Normalt sett så brukar ju… när maskinister som har vana utrycker en fundering kring, är det här verkligen riktigt? Så brukar dom undra, eller kolla på det och se om vi har… varför vi undrar. Sen kan, vi har ju aldrig facit utan vi får ju göra som dom säger och det är ju det som har skett här, vi har ju gjort… 

Erik Edlund: Följt order. 

Peter Solnén: Vi har följt order hela vägen. Kan man ju säga har varit lite frustrerande ibland. 

Erik Edlund: På gott och ont. 

Reporter: När vi pratar med människor som har varit verksamma i parken, alltså underentreprenörer, så säger de att… Att… Arbetsledning från Active och NLC… Det var rörigt och de, arbetsledningen alltså, höll inte måttet. Vad säger du om det?  

Göran Solig: Hela det här projektet har varit rörigt från Nordex sida. Dåligt planerat. Dåligt genomfört och dåligt designat. Och det där sprider sig såklart neråt. Den typen av otydlighet faller ju genom, såklart. 

När miljardbygget stått stilla i sex veckor ger så Länsstyrelsen grönt ljus för att fortsätta arbetet i vindkraftparken. Man är nöjd med de miljöåtgärder som satts in.  

Men trots det positiva beskedet står maskinerna på Hästkullen ändå stilla. 

Skylt: ur SVT Västernorrland 19 november 2019 

Nyhetsuppläsare: Upprörda röster i Viksjö, nu hotas vindkraftsbygget av strejk. 

Det visar sig att många underentreprenörer inte fått betalt för arbeten man gjort i parken. 

Elin Sundström: Sägs det nu att i morgon drar vi igång så tror jag inte det finns en enda underentreprenad som kommer starta sina maskiner förrän pengarna kommit in.  

Reporter: Läget för dig? 

Joakim Berglund: Kritiskt, skulle jag säga. Precis som för många andra. 

Under miljöbråket har dom stått standby med sina maskiner mot löfte om ersättning men DE pengarna kommer inte – å det ska visa sig att de länge haft problem med att få betalt. 

Reporter: När började du att ana ugglor i mossen, att något inte stod rätt till i det här projektet? 

Roger: I omkring augusti ungefär. 

Reporter: Vad var det som hände då? 

Roger: Det började slira och slita med betalningar och det började ifrågasättas belopp och såna saker. Det blev mycket frågor kring på fakturorna. 

Reporter: Och det var från Active’s sida? 

Roger: Ja. 

Reporter: De ifrågasatte att du hade gjort de jobb som du påstod?  

Roger: Ja.  

Reporter: Vad hände då?  

Roger: Det som hände, det var ju att man alltid fick stå till svars och oftast så blev det ju väldigt otrevliga samtal. Obekväma samtal. 

Det börjar nu stå allt mer klart att det uppstått en strid om stora pengar i Viksjö. Underentreprenörerna har hamnat i kläm mellan två parter – den svenska huvudentreprenören Active Works och den tyskägda totalentreprenören Nordex.  

Skylt: ur Nordex presentationsfilm 

Nordex är en av världens största tillverkare av vindkraftverk. Ett trettiofem år gammalt företag börsnoterat på Frankfurtbörsen. Man är representerade i mer än 25 länder och har cirka 6 000 anställda.  
Moderbolaget omsätter drygt 38 miljarder kronor. 

I Viksjö har Nordex betalat ut 123 miljoner till Active Works för arbetet i vindkraftparken. Helt enligt kontraktet hävdar man. 

Men det är långt från tillräckligt, enligt Active Works som hävdar att man gjort mycket mer jobb i parken än man fått betalt för.  

Tim Carpenter: Jag vet inte vad det är de påstår. Jag tänker inte kommentera 

våra interna beräkningar men jag vet inte vad de baserar de här siffrorna på. Vi har betalat Active, kanske till och med för mycket, för det arbete de har utfört. Jag vet inte var siffrorna kommer ifrån, 

eller varför de är relevanta för Active.   

Göran Solig: Vi har betalt 20-30 miljoner mer än vi har fått av Nordex, så vi har ju agerat bank till Nordex idag.  

Reporter: Ni har betalat ut hur mycket då? 

Göran Solig: Ja… Över 150, 160 miljoner har vi totalt betalat ut i projektet. Vi har fått 123 som du säger, av Nordex. 

Reporter: Så att alla pengarna har gått ut? 

Göran Solig: Ja, ja, de har gått ut, och jag har dessutom… Betalat 30… Mer än 30 miljoner till, eftersom vi trodde att Nordex skulle hålla sin del utav kontraktet och betala för sig. 

Något bevis för betalningarna till underentreprenörerna får vi inte se eftersom det pågår en tvist med Nordex, säger han.  

Skylt: ur SVT Västernorrland 17 december 2019, 

Daniel Bergström, säkerhetschef Active Works: Nu är situationen sån att det sitter tyska byråkrater bestämmer vilka arbetare som ska få betalt och vilka som inte ska få betalt. Ska det vara så? 

Och när tyskarna vägrar betala, kan Active Works, i sin tur, inte betala sina underentreprenörer, menar man. 

Daniel Bergström: Det här är ju skamligt, det är pennalism, på så sätt att de behöver desperat ha kvar maskiner på parken men samtidigt så vägrar de betala. Alltså det påminner om just slaveri! Att jobba utan att få betalt vad är det för värld? 

Ute i parken står nu maskinerna uppställda. Underentreprenörerna och deras personal väntar på att få köra igång bygget igen. De har rätt till ersättning även under byggstopp, men några pengar kommer inte. 

Tim Carpenter: Vi har ingen skyldighet att betala Active för kostnader i samband med stoppet.  De har orsakat det här stoppet, anser vi. Det är den frågan det nu tvistas om. Av den anledningen har vi inte ersatt dem för de kostnader som kan ha uppstått när små lokala entreprenörer har fått avbryta sin verksamhet. 

Istället för att lämna Viksjö samlar Active Works sina underentreprenörer till möte efter möte, vecka efter vecka, för att förmå dem att stanna kvar i väntan på att Nordex ska betala för byggstoppet.  

Göran Solig: Och vi litade på dem hela hösten när de sa… Vi kommer att betala, vi kommer att betala bara ni gör det här. Bara ni skriver det här. Bara ni får fram den här rapporten. Bara ni gör den här kvalitetsundersökningen. Bara ni får fram de här grejerna så kommer vi betala. Du får kalla oss för blåögda om du vill. Vi följde kontraktet. Det gjorde inte Nordex. 

Peter Solnén: Tiden går ju. Och det blir ju körigare och körigare för det är många som är nystartade och har satsat vilt och det är ju… Det straffar sig ju ganska fort då. 

I slutet av november så tipsas vi om att stämningen i Viksjö hårdnat.  

Ett företag med kopplingar till MC-gänget Hells Angels har fått uppdrag i vindkraftsparken. Enligt uppgift ska det ha förekommit hot från en chef i företaget. 

När vi frågar om man kontaktat polisen får vi svaret: ”Nej, det skulle vara alldeles för farligt”. 

Carina Sundström: Då blir man ju orolig om man bor här, om det är kriminella som far runtikring. 

Reporter: Det här med kriminella, tror ni att det ligger något i det?  

Joel Nordling: Det var väl nåt… Företag som hade någon koppling till Hell’s Angels på något sätt men jag tror att de avvecklades rätt så snabbt. Säger de som är huvudansvariga.   

Reporter: Märkte ni av dem någonting?  

Joel Nordling: Jag hade inte hört talas om det.  

Carina Sundström: Men det räcker ju med att vetskapen finns. För att man ska bli orolig. Kan jag tycka.  

Reporter: Men vetskapen om vadå?  

Carina Sundström: Om att det skulle ha varit kriminella gäng. Det är inte ok. Och vem kollar upp sånt, liksom?  

När vi tittar närmare på det utpekade företaget visar det sig att chefen i fråga har ett brottsregister som innehåller domar för grovt rån, olaga hot, grovt hemfridsbrott och övergrepp i rättssak. 

Kopplingen till Hells Angels blir uppenbar när han visar sig vara suppleant i företaget Hells Angels AB. 

Vindkraftparkens projektbolag Nysäter Wind bekräftar att mannen, och företaget han arbetar för, fått lämna parken på grund av misstänkta kopplingar till kriminella kretsar. 

Det var via Active Works som företaget kom in i parken. 

Göran Solig: Det fanns en väldigt tydlig… underentreprenörkontroll. En checklista som man går igenom som handlar om skatter, arbetsgivaravgifter, moms, att man har alla tillstånd, man har rättighet att vara och jobba på det man gör. Alla företag som vi tog in passerade den underentreprenörkontrollen. Sen finns det ju i kontraktet då en möjlighet för Nordex att uttala sig om att den här vill inte vi ha kvar. Då har vi fem dagar på oss att avveckla det företaget. Och när det här kom på sitt bord, kom upp där… Jag tror det var på en onsdag det kom upp. På fredagen var det företaget borta. Så vi tog det på halva tiden.  

Reporter: Men det var ju ni som hade tagit… Det var ju ni som hade tagit in bolaget i er verksamhet.  

Göran Solig: Ja, det kom som en underentreprenör någonstans längre ner.  

Active Works har samarbetat med företaget tidigare, medger Göran Solig.  

Göran Solig: Ja, det har vi gjort. Det är personer som har bra kompetens, som levererar bra saker. I det här fallet så kom det upp en önskan från Nordex om att inte ha det kvar, så vi avslutade det. Kontraktet. 

Reporter: Kände ni till deras kopplingar?  

Göran Solig: Inte innan. 

Nyligen slog polisen till mot företagets lokaler i en ort i norra Sverige – och där hittades narkotika – men också vapen. En automatkarbin, två pistoler och sprängmedel. 

Polisen uppger att tillslaget ingår i operation Rimfrost mot gängvåld. Förundersökning har inletts och en av de misstänkta efter tillslaget är den chef som ska ha uppträtt hotfullt i vindkraftparken. Han nekar till brott. 

När det närmar sig jul står bygget på Hästkullen i Viksjö fortfarande stilla. Och det mullrar bland de entreprenörer som ännu inte fått betalt. 

En del tappar tålamodet.  

“Roger”: Det var väl här i… Slutet mot året där… Började bli väldigt mättad på att inte få betalt. 

Reporter: Vad hände då? 

“Roger: Vi tog kontakt med Nordex själva och… Och då var ju, tog RWE och Nordex sitt ansvar och började titta på det här stoppet framför allt och betala ut det. 

Nordex gör nu något helt oväntat. Man väljer att runda sin egen huvudentreprenör Active Works och börjar betala ut pengar för stilleståndet, direkt till underentreprenörer. 

Tim Carpenter: Det var inte så att vi gick bakom ryggen på Active utan att diskutera det med dem. Vi försökte ha en diskussion med Active – om hur underentreprenörerna skulle kunna få betalt före jul.  Underentreprenörerna hade det extremt tufft –  och det var inte deras fel att situationen såg ut som den gjorde.  Vi gjorde det för att upprätthålla det lokala stödet –  och uppfylla vår moraliska plikt att se till att de fick betalt. 

Totalt betalas 40 miljoner ut till de som väljer att gå med sina fakturor till Nordex, pengar som Nordex senare kräver av Active Works. 

Men de som nu fått pengar direkt av Nordex berättar hur de anklagas för sabotage av Active Works. De får veta att betalningen för det jobb som de tidigare utfört kan vara i fara. 

“Roger”: De tyckte ju att vi hade svikit dem och huggit dem i ryggen. Att vi var riktiga skithögar. 

Reporter: Hur uppfattade du det samtalet? 

“Roger”: Frustrerat och lite hotfullt. 

Reporter: Hotfullt, hur då? 

“Roger”: Med att nu när vi hade accepterat betalning utav Nordex så skulle inte några utav våra fakturor bli godkända eller accepterade utav Active. 

Reporter: Ni skulle… De skulle, vadå, påstå att ni inte varit där eller har inte utfört något jobb, eller vadå? 

“Roger”: Ja… Bestrida dem och vad heter det, inte acceptera dem helt enkelt. 

Active Works vd Göran Solig skriver till Uppdrag granskning att han beklagar om någon känt sig hotad. Det som man gjort fel tar man på sig. Han säger också att en del underentreprenörer brutit mot överenskommelser, stulit material och överfakturerat.  

Peter Solnén: Vi får väl skotta av lite mer snö här, Erik.  

Erik Edlund: Ja, det blir till att skotta av. 

Peter Solnén: Om det nu blir någon mer i vinter. 

Tid är pengar heter det – det är något som de små underentreprenörerna i Viksjö vet alltför väl. De stora företagen träter – för de små blir dagar utan arbete till veckor som blir till månader. 

Peter Solnén: Du vet har du kanske tvåhundratusen i amorteringar i månaden och så får du inte köra och inte får in några pengar. Det går jä… väldigt fort baklänges då. Som jag sa förut, de här yngre grabbarna som har bränt på och satsat, nu snackar vi många miljoner här va! Och kanske inte har hållit på så lång stund, det är… Jag ska inte säga att jag är gammal men – jag har ju iallafall varit med så pass länge så att det går lite lättare för mig. Jag vill inte förlora några pengar, för det har jag varit med om och det vill man inte. För dom är borta, går aldrig att få tillbaka! 

Erik Edlund: Han levde gamla Bettan? 

Peter Solnén: Ja, det är tur det, det är bäste snöskyffeln jag har det där. 

Erik Edlund: Jaha, joho. 

Peter Solnén: Det går fortast i alla fall. 

Erik Edlund: Joho. 

Joakim är en av entreprenörerna som trodde starkt på framtiden när projektet drog igång. Han berättar att han satsade tre miljoner – köpte en ny grävmaskin till jobbet i Viksjö – nu närmar sig en ekonomisk katastrof.  

Joakim Berglund: Man får kämpa sig fram så gott det går, men det är svårt när man inte har något att göra, man har inget jobb på grejerna. Dom slutar ju inte kosta pengar för det. 

Reporter: Hur är läget nu då? 

Joakim Berglund: Jaa…läget just nu är…åt helvete, är det! 

Reporter: Hur menar du? 

Joakim Berglund: Stått stilla ett halvår och inte fått in pengar så att man har råd att betala alla skulder man har. En del pengar har man fått in men det är långtifrån allt. 

Reporter: Konkurs har det varit ett alternativ? 

Joakim Berglund: Ja, men man vill ju inte…man har ju satsat hela livet i det här. Så man vill ju inte att det ska gå förlorat på grund av en sådan här grej. Så att, nej det är tufft. 

Tiden går och bland underentreprenörerna sprider sig känslan av att de blivit lurade. Omkring 30 företagare har idag krav på omkring 60 miljoner kronor på Active Works eller bolaget under dem – NLC. 

Joakim Berglund: Alltså när kollegor som har varit med i branschen i över trettio år aldrig upplevt något liknande så fattar man ju inte att liksom…varför skulle vi drabbas av det här? Det är en svår känsla som inte går att beskriva. 

Reporter: Ni har varit här då i nio månader. Hur skulle du sammanfatta den här tiden? 

“Roger”: Ja… Först och främst en ren och skär ekonomisk våldtäkt. Hade jag kunnat gjort någonting annat så hade jag gjort det. Jag hade inte velat vara här. 

Reporter: Överhuvudtaget? 

“Roger”: Nej. 

Reporter: Upplever du att du har blivit utsatt för en blåsning? 

“Roger”: I nuläget så känns det som det, ja. 

Reporter: Vems fel är det? 

Joakim Berglund: Det kan jag inte svara på, för det är ingen som har lagt fram några bevis för att den ena eller den andra talar sanning än. 

Reporter: Vem tror du? 

Joakim Berglund: Ja, det är svårt att tro någonting överhuvudtaget just nu för jag tror inte på någonting, så illa är det. 

Reporter: Var lägger du ansvaret någonstans för att det har blivit såhär? 

“Roger”: Jag anser att det är Active Works ansvar att betala sina entreprenörer som har varit här oavsett om de har en tvist eller ej med sin beställare. Du har ett beställaransvar. 

Vi ska titta lite närmare på de två företag som har samlat på sig stora skulder till underentreprenörerna. Active Works och företaget direkt under dem i entreprenörskedjan – bolaget NLC.  

NLC visar sig vara en viktig aktör i projektet eftersom de – på uppdrag av Active Works – anlitat en mängd underentreprenörer för arbete i parken. 

Att han samtidigt äger entreprenadbolaget NLC som gör stora affärer i vindkraftparken i Viksjö framkommer inte i tingsrätten. 

Men efter bara tio dagar hävs konkursen, när större delen av hans skulder betalas. 

Vid förhandlingen i rätten företräds 31-åringen av två anställda på Active Works, varav den ena är deras bolagsjurist. 

Efter att ägaren till NLC räddats från konkursen får hans företag via mejl ta emot en faktura från Active Works. De hänvisar till ett kontrakt som ger dem rätt till ersättning om arbetet på Hästkullen avbryts, vilket det gjort. Räkningen är på 216 miljoner kronor – och ska betalas inom tio dagar.  

I praktiken skickas fakturan mellan bolag som inte bara delar samma adress. De har också samma vd och samma styrelseordförande – Göran Solig. 

Göran Solig: När projektet startade, det var NLC som kom med det här projektet till Active Works tillsammans med en annan underentreprenör uppe i Sundsvall. De bolagen var inte byggda för att ta det ansvaret som Active tog i projektet. Vi har tagit hela projektansvaret. Och det slapp de här två företagen göra. 

Om det skulle spricka av någon anledning, så gjordes det en överenskommelse på kompensation. De ville att vi skulle ta ansvaret för projektet. Och då vart det en sån här konstruktion. 

Vi har vid upprepade tillfällen sökt ägaren till NLC utan framgång. 

Både NLC och Active Works hotas nu av konkurs – sedan i januari är bolagen under rekonstruktion för stora skulder till sina underentreprenörer, som de till stor del samlat på sig i vindkraftparken i Viksjö. Men största skulderna har de båda bolagen inte till de underentreprenörer som jobbat i parken och inte fått betalt – utan till varandra… eller – om man så vill –  till sig själva. 

Reporter: Vi ska titta lite närmare på bolagsnätverket som står i centrum här, i toppen utländska investerare i miljardklassen, och under dom flera bolag och många småföretagare som inte har fått betalt. 
Stefan Lundberg är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten och han jobbar med brottsförebyggande åtgärder där och han har satt sig in några av dom bolag som ligger bakom bygget av vindkraftparken. 

Reporter: Ja, här har vi ju då bolagsnätverket. Nordex är ju totalleverantör som under sig har Active Works som är en av huvudentreprenörerna och sedan januari så är dom under rekonstruktion det här företaget. Alltså inte i konkurs utan i rekonstruktion, vad betyder det? 

Stefan Lundberg: Rekonstruktion är ju ett förfarande som ska undvika att bolaget går i konkurs. Man använder det när bolag är tyngda av väldigt stora skulder och har svårt att betala helt enkelt, till fordringsägarna. 

Reporter: Okej, så dom är under rekonstruktion för att undvika konkurs?  

Stefan Lundberg: Ja. 

Reporter: Under dom i den här entreprenadkedjan så finns det här företaget, NLC, 

Reporter: Dom här två företagen har ju skulder till varandra. NLC har ju krav på 70 miljoner. Och sedan skickar Active Works en faktura till NLC på 216 miljoner. Kan du förklara för mig? 

Stefan Lundberg: Det här kravet på 70 det verkar ju vara ett riktigt krav för utförda arbeten helt enkelt. Det som förbryllar mig är ju den här påstådda fakturan på 216 miljoner. Jag ifrågasätter ju om det här är en riktig faktura. Alltså som motsvaras av verkliga förhållanden. Det här kan ju mycket väl vara en luftfaktura.  

Reporter: Varför tror du det, hur kan du dra den slutsatsen? 

Stefan: Därför att den kommer när rekonstruktionerna inleds med de här två bolagen. Det kan vara ett sätt att se till så att dom som finns här inte får betalt. Utan betalningsströmmarna ska bara gå mellan dom här två bolagen. 

Reporter: Active Works vd meddelar ju oss att anledningen till att den här fakturan skickas är att dom har en överenskommelse med NLC om en ersättning om projektet avbryts, och det har det ju gjort. Köper du det argumentet? 

Stefan Lundberg: Jag tycker inte att det är en rimlig förklaring till påståendet att den här fakturan finns. Jag ifrågasätter om det här är en korrekt affärshändelse. 

Reporter: Det finns ju en annan historia runt det här företaget NLC och det är man som i höstas hade gått i personlig konkurs, han hade en skatteskuld i miljonklassen. Han fick skulderna betalda, konkursen hävd och han blir ensamägare i det här företaget och han får den här fakturan på 216 miljoner. Kan du förklara lite? 

Stefan: Det här tycker jag är jättemärkligt. Jag har ju tittat på underlagen här och en fråga jag ställer mig är vem är det som betalar dom här skulderna i miljonklassen, han hade ju tror jag 74 kronor. Och den här fakturan på 216 miljoner kronor… Det här ju ett litet företag som har en väldigt liten omsättning. Dom kan rimligen inte ha någon betalningsförmåga om tanken är att det här någonsin skulle betalas. Utan jag tror att det här är en fejkad faktura. Det fanns aldrig någon tanke att den här skulle betalas. 

När vi börjar ställa frågor om konflikten på Hästkullen märker vi att många av de vi talar med är rädda. De berättar att de upplevt hotfulla situationer från personer kopplade till Active Works. Speciellt i samband med att de krävt betalning eller ifrågasatt hur arbetet i vindkraftparken utförts. Ibland har hoten handlat om att bli av med jobbet i parken. 

Men det har också låtit allvarligare. “Du är en fara för projektet, din handling är fientlig, din jävla hora”. “Se dig i backspegeln”. “Passa dig noga”. “Glöm inte vilka vi är” är exempel på hot, enligt våra källor.  

Telefonsvarare: Välkommen till röstbrevlådan. Tala in ett meddelande efter tonen. 

När vi frågat om medverkan i reportaget har vi fått nej med svar som att det handlar om “riskeliminering – bäst hålla låg profil”, “oss emellan… jag vågar inte säga någonting”. “Det finns mycket att berätta men folk är jätterädda ska du veta…många har barn och familj”. 

Reporter: Det har förekommit rykten om att det har varit både hot och annat i parken. Folk har varit rädda. Känner du igen det? 

“Roger”: Ja. Det gör jag. En rädsla har det väl funnits då man har fått utstått väldigt hårda personangrepp och försök blir det. De har försökt att manipulera en och tryckt en så att man ska känna ett mindervärdeskomplex. De har ju gått hårt åt personer häruppe, det har de. 

Reporter: Inte bara dig? 

“Roger”: Nej, inte bara mig.  

Reporter: Men de uppgifter vi har, det är ju att de här uttalanden… De här hot… Den här känslan av hot och press har kommit inifrån din organisation gentemot underentreprenörerna.  

Göran Solig: Va? Okej. Jag har inte hört det förut.  

Reporter: Vi har några direkta citat och det här är vad personer har fått höra från er. ”Du är en fara för projektet”, ”Din handling är fientlig”, ”Din jävla hora”, ”Passa dig noga”, ”Glöm inte vilka vi är”. Varför har ni uttryckt er på det sättet?  

Göran Solig: Det låter ganska likt det vi har fått höra från Nordex, faktiskt. Det är lite festligt.  

Reporter: Det här är ju allvarligt.  

Göran Solig: Ja, jag förstår det. Det här låter ju inget bra.  

Reporter: Ja, men, vad säger du om det är din organisation? Det är du som är vd för den här verksamheten. 

Göran Solig: Jag har inte hört det där förut. Det enda jag kan hänga upp det på är att det har skapats en atmosfär från projektledningen på Nordex som har varit väldigt hård, ifrågasättande, kritisk, ibland väldigt mycket blame game från Nordex sida för att de inte vill ta ansvar själva. 

Nordex vd Tim Carpenter skriver till Uppdrag granskning att det varit många heta och livliga diskussioner mellan företagen men han känner inte igen beskrivningen om en hård och hotfull stämning från Nordex sida. 

En av underentreprenörerna som hade kopplingar till Hells Angels stängdes ju av från bygget – men vi hittar en ännu starkare koppling mellan Active Works och mc-gänget. En av Hells Angels fullvärdiga medlemmar finns på bolagets lönelista. 

Nu under rekonstruktionen får han ut sin lön via den statliga lönegarantin.  

Han är en av de högst avlönade på Active Works. 

Reporter: Hur ser du på det att ni har en anställd som är medlem i Hells Angels? 

Göran Solig: Det finns en frihet i landet, när det gäller religion, när det gäller andra åskådningar och när det gäller föreningar. Det är som det är liksom. 

Reporter: Men det här är ju en brottslig organisation som är så definierad av polisen. 

Göran Solig: Om folk begår brott då blir de lagförda tänker jag.  

Reporter:  Men du tycker det är fullt acceptabelt att ha en person i personalstyrkan som har den kopplingen?  

Göran Solig: Men vart går gränsen? Om man är med i Sverigedemokraterna, är det okej? Sverigedemokraterna har ju bevisligen haft en hel del personer hos sig som har haft ett brottsligt förflutet. 

Reporter: Nu pratar vi om en organisation som är definierad brottslig, alltså som är definierad som en brottslig organisation av polisen?  

Göran Solig: Ja. 

Reporter: Och du ser ingen skillnad där emellan? Ett politiskt parti och en organisation som… 

Göran Solig: Jag har inte rätt att fråga folk var de är medlemmar någonstans. 

Vi kan inte på något sätt belägga att Hells Angels som organisation är inblandad i det som har hänt. Inte heller att det från början fanns ett upplägg som innebar att underentreprenörerna inte skulle få betalt. Det går heller inte att bevisa att den hotfulla attityden, som många berättar om, är en medveten strategi.  

Men faktum är att en rad småföretagare har råkat väldigt illa ut ekonomiskt och även känt sig pressade och hotade. En del av dem tror att det som hänt är planerat. 

Och när chefsåklagaren Stefan Lundberg idag tittar på rekonstruktionerna för Active Works och NLC och får reda på att det på ett par olika sätt finns kopplingar till Hells Angels blir han inte förvånad. 

Stefan Lundberg, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten: Det är tyvärr alltför vanligt i de här stora bygghärvorna att det rör sig om organiserad brottslighet, att det rör sig om osanna fakturor och också att det finns kopplingar till olika mc-gäng. De har ju ett våldskapital som är väldigt nyttigt i de här sammanhangen, att man behöver inte hota folk eller skjuta knäskålarna av dem, utan det räcker med det här våldskapitalet att det är klart för de inblandade att det finns ett mc-gäng i periferin här det kan göra då att man kanske inte driver sina fordringar som man annars skulle göra med kraft eller andra effekter.  

Reporter: Men varför är det vanligt tänker du att den här typen av brottslighet finns i byggbranschen? 

Stefan Lundberg: Rör det sig om stora projekt om mycket pengar, kriminella är väldigt duktiga omvärldsbevakare. De dras som flugor till en sockerbit till den här typen av stora projekt. Och det är organiserad brottslighet från kriminella nätverk det och då är det väldigt lämpligt kanske att ha tillgång till ett våldskapital. 

Active Works säger sig ju ha stora krav på Nordex för arbeten som deras underentreprenörer ska ha utfört i parken. 

Det här kravet på Nordex är Active Works största ekonomiska tillgång men precis när rekonstruktionen dragit igång flyttas denna fordran – som då är på 120 miljoner – till företaget Olbia, Active Works moderbolag – som inte är skyldig underentreprenörerna några pengar.  

Styrelseordförande och vd i Olbia är återigen – Göran Solig. 

Göran Solig: Det var ett sätt att skydda oss just då. Men våra ombud säger att det är bättre att den är kvar där hos Active och så driver vi processen från Active mot Nordex, så det är så det ser ut just nu. 

Stefan Lundberg: Jag tycker att det här är väldigt märkligt, för det innebär i praktiken att man tömmer ju bolaget på den största tillgången. Det blir konkursmässigt i och med att fordran på den här beloppen överlåts till Olbia. Det kan ju vara brottsligt. Det heter oredlighet mot borgenär, eller bolagsplundring. Enklare uttryckt.  

Reporter: Vd:n för Active Works meddelar ju till oss att skälet till att man gjorde den… flyttade den fordran var en skyddsåtgärd. Vad tänker du om det?  

Stefan Lundberg: Jag förstår inte alls den uppfattningen, liksom… Vad var det man skulle skydda?  

Reporter: Vad skulle skillnaden vara då, menar du? Skulle inte de bara kunna rikta sig till dem istället? Det är ju samma vd, menar jag, i det här fallet.  

Stefan Lundberg: Ja, men det finns ett regelverk som talar om att man kan inte bara överlåta fordringar hur som helst, utan det finns ett borgenärsskydd som ska skydda just de här, för att det kan ju vara en nackdel för dem att helt plötsligt är det ett annat bolag som ska kräva. Det här bolaget kanske går i konkurs dagen efter. Då finns det ju liksom ingenstans att rikta sina krav. Det här är noggrant reglerat.  

Reporter: Vår expert kallar ju det för ren bolagsplundring eller att det är ren… Att det är oredlighet mot borgenär.  

Göran Solig: Jaha?  

Reporter: Vad säger du?  

Göran Solig: Nej men, vi har haft rätts… Skatteexperter med oss i konstruktionerna och allting är tillbaka på Active nu. Fordran är kvar hos Active.  

Göran Solig: Och när de under en vecka fanns i Olbia. Då fanns det en revers tillbaks till Active. När pengarna kom in så skulle de gå till Active, så klart. Och ut till underentreprenörerna. Men fordran är tillbaka till Active så det där är stängt. 

Reporter: Är det inte märkligt att du sitter i den här positionen, att du sitter i de här tre bolagen, ni har korsvisa fordringarna gentemot… Mellan varandra på det här sättet. Det ger ju ett märkligt intryck. Det ger ju ett intryck att våra experter undrar om det inte är brottslighet som pågår här. 

Göran Solig: Ja, det kommer säkert att visa sig. Vi har fordran på Nordex på… Du nämnde själv summan. Det är uppe i en skiljedomsprocess. När Nordex betalar kommer alla få betalt. 

Det är oklart vilka krav Active Works egentligen har på Nordex.  

I december krävde dom 84 miljoner och hotade att försätta Nordex i konkurs.   

Men en månad senare är kravet 120 miljoner. Och ytterligare ett par månader senare är skulden närmare 190 miljoner kronor plus skadestånd, skriver Göran Solig i ett mejl till oss.  

När han dagen efter skriver till Stockholms tingsrätt är den totala skulden drygt 239 miljoner. Kravet har alltså nästan tredubblats på tre månader, trots att Active Works för länge sedan lämnat Viksjö. 

Nordex hävdar å sin sida att de betalat för allt arbete som utförts. 

Tvisten ska avgöras i skiljenämnd. 

Reporter: Vad ser du för möjligheter att få ut de pengar som du har innestående? 

“Roger”: Väldigt minimalt. Det… Det ska vara väldigt… Jag ser inte vad som skulle kunna göra att det ska komma ut några pengar där. 

Reporter: Om det visar sig att de här företagen har blåst underentreprenörerna och det blir en rättsprocess av det… Kan inte de få skadestånd då för detta?  

Stefan Lundberg: Ja, alltså… Ett naturligt led efter rekonstruktion om det rör sig om brottslighet, det är ju att bolagen går ju i konkurs. Då är det en konkursförvaltare som ska ta hand om de tillgångar som finns kvar och dela ut dem till borgenärerna exempelvis, de här underentreprenörerna. Men frågan som jag ställer mig är ju hur mycket pengar kommer det finnas kvar i det här konkursboet? Då är jag nog skeptisk till storleken där. 

I Viksjö har Peter väntat länge på sina pengar. Men att flytta under vintern är inte aktuellt. 

Peter Solnén: För ska man flytta de här grejerna då som kanske, det jag har kanske kostar femtio tusen, sjuttiofem tusen och traila de här prylarna – man flyttar inte dem bara till nåt annat ställe där du ändå inte… då ska du ha ett annat jobb att flytta till. 

Trailerförare 1: Han kan backa tillbaks och så gå in där! 

Vi är med när några av de sista underentreprenörerna lämnar Viksjö. 

Peter Solnén: Har du fått ut dina grejer däruppe? 

Sven-Erik Hansson: Ja, idag blir det det sista, ikväll blir det… 

Peter Solnén: Estocolmo. 

Sven-Erik Hansson: Sen är det borta allting. Finns ingen anledning att stå kvar här, det löser ingenting. 

I slutet av februari står det klart att Active Works sparkas ut från Hästkullen. 

Trailerförare 2: Akta lacken! Nämen under, bakom tredje axeln. 

Nordex tecknar istället kontrakt med byggjätten Skanska som har egna underentreprenörer. Andra får packa och flytta. 

Sven-Erik Hansson: Ja, vi har fått en betalning. Det var väl i september. Det är det som har kommit. 

Nu saknar han cirka åtta miljoner. Han hoppas nu att samhället ska ta ansvar och reda ut vart pengarna tagit vägen.  

Sven-Erik Hansson: Jag vet inte hur fan man ska sammanfatta allting. Det är så jävla korkat på alla sätt och vis va. Det är ju ett stort skämt. Från början till slutet, känns det som. 

Reporter: Vad tycker du borde hända nu? 

Sven-Erik Hansson: En rejäl granskning utav företaget som har varit här, faktiskt. 

Reporter: Varför då? 

Sven-Erik Hansson: Därför, pengarna måste ha tagit vägen någonstans som skulle ha varit utbetalda till entreprenörerna. Och någonstans finns dom ju. Så det bör absolut granskas. Vart dom har gömt det någonstans. Det har inte blivit utbetalt så någonstans måste det ha tagit vägen. 

Våren närmar sig, Skanska tar över, och bygget kommer igång. Nu väcks också hoppet om att få jobba igen. Till och med Joakim ser ett ljus i mörkret. 

Joakim Berglund: Vintern kan få ta slut så vi hittar några nya jobb snart. 

Reporter: Det är det ni väntar på? 

Joakim Berglund: Ja, det är det enda som känns som en lösning nu att vi kan få komma igång och köra. 

Peter Solnén: Vi är ju några som är kvar i alla fall… och förhoppningsvis vill de att vi ska köra, ja då… Vi kör, det är inte… Får vi bara betalt så kör vi och vi hoppas givetvis att det andra ska regleras också. Det är ju, det är ju vårat, vår förhoppning. Source link

Be the first to comment

Leave a Reply