Ungefär 70 procent av vuxna i Finland är vaccinerade i juni – men det räcker knappast för flockimmunitet – Inrikes – svenska.yle.fi


Finland rör sig allt närmare EU:s vaccinationstäckningsmål och kommer antagligen nå det vid slutet av juni. Det betyder att 70 procent av den vuxna befolkningen ska ha fått en dos coronavaccin.

Enligt EU:s uppskattningar skulle en vaccinationstäckning på 70 procent räcka för att garantera flockimmunitet. Men experter runtom i världen och i Finland tror inte att en dos räcker, rapporterar Yle Uutiset.

Efter en dos coronavaccin minskar risken för smitta, men inte till hundra procent. Fastän en vaccinerad person skulle insjukna med lindriga symtom kan hen ändå smitta sin närkrets. Osäkerhet kring flockimmuniteten förvärras också av till exempel virusvarianter med snabbare smittspridning och vaccinationstakten i resten av världen.

– Flockimmunitet innebär att viruset slutar spridas. Tyvärr är situationen i världen fortfarande dålig. Vaccinationstäckningen i andra länder, särskilt utanför Europa, ökar väldigt långsamt. Därför kan det vara lite vilseledande att tala om flockimmunitet, säger ledande expert vid Institutet för hälsa och välfärd Mia Kontio.

Enligt institutets överläkare Hanna Nohynek ger en vaccindos ett rätt bra skydd mot covid-19. Men det är inte det bästa möjliga skyddet, säger hon.

– Ur ett flockimmunitetsperspektiv räcker det inte att enbart ha en hög vaccinationstäckning. Vi behöver också information om hur effektivt vaccinet är mot de varianter som sprids just då. Vissa varianter biter vaccin inte på, och då måste vaccinationstäckningen vara ännu högre än 70 procent.

Mia Kontio, specialist vid THL.


Bildtext

– Nog skulle det vara riktigt bra om 70 procent av den vuxna befolkningen vaccinerades med två doser. Och allt extra är ett plus. Men jag betonar ändå att det krävs två doser för en tillräcklig vaccinationstäckning, säger Mia Kontio som är ledande expert på Institutet för hälsa och välfärd.

Bild: Privat.

Virusvariationerna kan försvaga flockimmuniteten

Det är svårt att förutspå hur nuvarande och kommande virusvariationer kan påverka vaccinens effektivitet och pandemins spridning

Just nu verkar det som om virusvariationer inte orsakar allvalig sjukdom, men de sprids märkbart snabbare än den ursprungliga variationen.

På grund av det här har amerikanska experter förutspått att 80 procent av befolkningen skulle behöva vaccineras för att uppnå flockimmunitet.

Mia Kontio uppskattar att Finland skulle klara sig bra med en vaccinationstäckning på 70 procent, då de vaccinerade fått två doser.

– Nog skulle det vara riktigt bra om 70 procent av den vuxna befolkningen vaccinerades med två doser. Och allt extra är ett plus. Men jag betonar ändå att det krävs två doser för en tillräcklig vaccinationstäckning, säger Kontio.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, Helsinki, 30.3.2021.


Bildtext

Hanna Nohynek som är överläkare på Institutet för hälsa och välfärd säger att en vaccindos mot covid-19 ger ett rätt så bra skydd, men inte det bästa möjliga.

Bild: Jari Kovalainen / Yle

Smittläget hos barn och unga påverkar coronavirusets spridning

Enligt undersökningar är vaccinationsviljan hög i Finland. Men situationen ser inte så ut i hela Europa. Enligt vissa uppskattningar vill 25 procent av invånarna i EU-länder inte vaccinera sig.

Vaccinationsviljan i Finland verkar vara hög, också bland unga. Det här är viktigt för att uppnå flockimmunitet och stävja pandemin, uppskattar Mia Kontio. I Finland har unga inte ännu börjat vaccineras och den nationella vaccingruppen utvärderar som bäst vilka rekommendationer som gäller för barn.

– Det är speciellt viktigt att de yngre åldersgrupperna tar vaccinet. Myndigheterna utvärderar ännu barnens vaccinationer: Vi behandlar den möjliga sjukdomsbördan, barnens roll i smittspridningen och när och i vilken ålder barn ska vaccineras, säger Kontio.

Vaccinationstakten påverkas av hur mycket vaccin som finns tillgängligt och hur många i riskgruppen som har fått sin andra vaccindos.

Ingen specifik tidpunkt för när vi uppnår flockimmunitet

Enligt experter är det omöjligt att förutspå när vi uppnår flockimmunitet mot coronaviruset. Att restriktioner gällande rörelse luckras upp medför också vissa utmaningar för immuniteten.

– I det skedet då vi i Finland har hög vaccinationstäckning kommer det definitivt att komma infektioner från utlandet. En hög vaccinationstäckning garanterar att större epidemier inte sprids, men situationen kan plötsligt förändras, säger Kontio.

Myndigheterna i Storbritannien planerar att ge befolkningen en tredje vaccindos på hösten. Finland förbereder sig också för en tredje vaccinationsomgång.

– Vi deltar i EU-förhandlingar om att få fler vaccindoser nästa år och åren efter det.

En exakt tidsplan för nya vaccindoser finns inte ännu. Just nu undersöker man hur långsiktiga vaccinets effekter är. Det finns forskningsbevis på att skyddet är lika effektivt sex månader efter den andra dosen som en till två veckor efteråt.

– Det kan vara nödvändigt att ge en så kallad boosterdos ett år efter den andra dosen. Eller så visar det sig att skyddet inte försvagas och att vaccinationsintervallen kan bli längre. Men det vet vi bara med tiden, säger Mia Kontio.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets 70 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan Suomessa kesäkuussa, mutta laumasuojaan se tuskin riittää av Pauliina Happo. Översättningen har gjorts av Belén Weckström.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply