Unicef varnar för coronakrisens oåterkalleliga följder för en hel generation barn | Utrikes


FN:s barnorganisation Unicef oroar sig över de följder coronapandemin har på längre sikt.

Följderna är långtgående och i många fall oåterkalleliga i fråga om hälsa, skolgång och välfärd.

I en ny rapport ger Unicef för första gången en helhetsbild av de allvarliga och fortfarande växande följder som pandemin har för barn
.

Flicka i Gondar, Etiopien
Flicka i Gondar, Etiopien
Flicka i Gondar, Etiopien
Bild: AFP / Lehtikuva
Etiopien,Gondar

Barn drabbas lindrigt av coronaviruset – men de indirekta följderna är allvarliga

Barn drabbas i allmänhet ganska lindrigt av covid-19.

Pandemin är ändå inte ofarlig för barn. Det handlar om de indirekta följderna – som blir allvarligare ju längre krisen pågår.

– Det finns en seg myt som säger att pandemin inte berör barn, men det stämmer inte, säger Inka Hetemäki, chef för Unicefs Finlandsavdelning.

Hon konstaterar att barn kan bli smittade och sprida viruset vidare, men att det bara är toppen av isberget.

– Det största hotet är försämringarna i den grundläggande samhällsservicen och den utökade fattigdomen. De samhälleliga följderna av coronapandemin för barn kan prägla framtiden för en hel generation, säger Hetemäki.

Unicef har granskat läget i 87 länder, och den nya rapporten visar att en av nio smittade är ett barn eller en ung person. Det betyder att 11 procent av sammanlagt 25,7 miljoner smittade är under 20 år gamla.

  • att vaccinera mot dödliga sjukdomar
  • att distribuera rent vatten
  • att säkerställa utbildning av god kvalitet
  • att skydda barn från exploatering
  • att hjälpa i nödsituationer

Hälsovård och skolgång har avgörande betydelse

Det är störningarna i den grundläggande hälsovården och skolgången som utgör de största hoten.

Det allra värsta för barnen är om livsviktig hälsovård uteblir och om barn drabbas av undernäring.

Unicef bedömer att barndödligheten kommer att öka betydligt: På ett år kommer det att dö två miljoner fler barn på grund av avbruten hälsovård och undernäring.

Det lönar sig att hålla skolorna öppna trots smittorisk

Trots att barn smittar både varandra och äldre människor visar rapporten att det är bra att hålla skolorna öppna om man är noga med säkerhetsåtgärderna.

Smittspridningen i skolor är inte så stor. Barn smittas sannolikt av coronaviruset på andra ställen.

Och det blir dyrt för barnen och samhället då skolor stängs.

Skola i Nyanga i Zimbabwe
Skolbarn i Zimbabwe
Skola i Nyanga i Zimbabwe
Bild: EPA-EFE/All Over Press
Zimbabwe,skolor,skolelever,Nyanga

I november var skolorna helt stängda i 30 länder

Trots detta var skolorna i november helt och hållet stängda i 30 länder.

Det berör 572 miljoner skolbarn och studerande – det vill säga 33 procent av alla skolbarn och studerande i hela världen.

Överenskommelsen om barnets rättigheter gäller också under kriser

Även om ett säkert och effekt vaccin snart blir färdigt och distribueras på marknaden kommer pandemins effekter att synas i barnens liv i åratal.

– Det är nu vi fattar beslut om barnens och de ungas framtid. Om världen inte snabbt ändrar på prioriteringarna vad gäller coronaåtgärderna kan vi förlora den potential som finns hos dessa barn och unga, konstaterar Hetemäki.

Unicef påminner stater och organisationer om de förpliktelser alla har då det är fråga om barnens rättigheter, och att den här skyldigheten också gäller under kristider.

Hemlösa söder om Buenos Aires i Argentina
Hemlösa söder om Buenos Aires i Argentina
Hemlösa söder om Buenos Aires i Argentina
Bild: AFP / Lehtikuva
bostadslöshet,fattigdom,Argentina,Buenos Aires

– De smällar man får som barn lämnar djupa spår och att reparera de här bristerna senare blir dyrt för samhället – dyrare än att stöda barnet under livets gång, påpekar Hetemäki.

  • I cirka en tredjedel av länderna hade den grundläggande hälsovården minskat med minst 10 procent. Det här gällde allmänna vaccineringar och vård av barn med smittsamma sjukdomar samt mödravård. Den främsta orsaken var rädsla för smitta.
  • I 135 länder minskade tillgången på mat för barn och mödrar med 40 procent . I oktober var 265 miljoner barn fortfarande utan skolmat. Uppskattningsvis var över 250 miljoner barn under fem år utan viktigt A-vitamintillskott.
  • I 65 länder rapporterades det i september om en minskning av socialarbetares hembesök i jämförelse med läget året innan.
  • Andelen barn under fem år som lidit av undernäring kommer att ha ökat med 14 procent under år 2020. Det betyder att 10 000 fler barn kommer att dö per månad. Dessa barn lever till stor del söder om Sahara i södra Afrika och i södra Asien.
  • Barnfattigdomen bedöms ha ökat med 15 procent i hela världen fram till medlet av år 2020. Med barnfattigdom avses barn som lever utan en ordentlig bostad, inte får hälsovård, inte har tillgång till sanitetssystem och vatten och som inte får gå i skola.


Källa: Unicef

Undernärt barn i Hajjah, Jemen 5.7.2020
Ett undernärt barn i Jemen. Juli 2020.
Undernärt barn i Hajjah, Jemen 5.7.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
undernäring,svält,fattigdom,Jemen

Källa: UnicefSource link

Be the first to comment

Leave a Reply