Vad händer efter första vaccindosen mot covid-19?


Den som bara tar en vaccindos i stället för båda förlorar snabbare skyddet mot covid-19. Men att ta ett vaccin är generellt sett bättre än att inte ta något alls, säger KI-professor Karin Loré. 

De första vaccinen mot covid-19 som har blivit godkända och nu används i Sverige utgår från att man blir vaccinerad två gånger, med några veckors mellanrum. Det här medför vissa utmaningar. Alla leveranser av vaccinen måste fungera, och de som ska få vaccinet behöver återvända vid rätt tidpunkt för att få en andra dos. 

Vad är skillnaden mellan att ha fått en vaccindos mot covid-19 av två, att jämföra med båda? Karin Loré, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska institutet, förklarar att du har betydligt bättre antikroppsnivåer efter två doser än efter en enda. 

Ett problem med sars-cov-2 är att vi ännu inte vet vilken nivå vi behöver för att få ett tillräckligt bra skydd. Det finns ingen bevisad nivå att förhålla sig till, säger Karin Loré till Ny Teknik. 

Läs mer: Kan ett vaccin mot covid-19 även stoppa viruset sars-cov-2?

– Efter en dos får du antikroppar, men på mycket lägre nivåer än efter två doser. Så är det med många olika slags vaccin, så det i sig är inget konstigt. Under en pågående pandemi är det dock viktigt att inte tro att du är skyddad efter en dos, så du ändrar ditt beteende, säger hon.

Skydd mot sjukdom

Vaccin mot covid-19 skyddar främst mot sjukdomen. Man vet ännu inte i vilken mån det också skyddar mot att bli smittad av det nya coronaviruset, sars-cov-2. Det finns alltså en möjlighet att den som är vaccinerad skulle kunna sprida smittan. Men som vaccinerad har du inte lika mycket virus i kroppen och tiden du är smittsam blir förkortad.  

Ett värstascenario är att den som har fått en vaccindos och har ett för svagt skydd blir smittad. Det låga immunsvaret kan bidra till att viruset utvecklar olika virusmutationer som är resistenta för vaccinet och sprids vidare. Därför är Karin Lorés uppmaning att vara försiktig och följa den svenska vaccinationsplanen. 

Läs mer: Vaccin mot covid-19: Vad innebär 90 procents effektivitet?

Det har pratats mycket om betydelsen av de potentiellt långlivade T-celler som skydd mot det nya coronaviruset. Dessa kan finnas efter en första vaccindos, men ofta i ganska små mängder. Efter en andra vaccindos brukar T-cellerna finnas i större mängder. 

Karin Loré poängterar dock att det centrala i immunsvaret mot vaccin är just antikropparna. Dessa produceras av B-celler. T-celler har mer av en stödfunktion till B-cellerna. 

– T-celler kan delas in i två olika varianter, en som hjälper B-cellsvaret och en variant som fungerar som ett slags soldater, som kan döda infektioner. T-cellerna är inte den stora effektorn av vaccin, utan det är antikropparna som är viktigast, säger Karin Loré.

Osäkert om långvarig effekt

Eftersom vaccinen mot covid-19 har utvecklats så snabbt är det mycket vi ännu inte vet om deras långvariga effekt. Uppföljningarna har hittills gjorts under en ganska kort tid. 

Amerikanska Moderna har uppgett att deras mRNA-vaccin mot covid-19 är 80,2 procent effektivt efter en dos, att jämföra med 95,6 procent efter den andra (som ges 28 dagar efter den första dosen). 

Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin ska vara 52 procent effektivt efter en dos, dock beräknat på som tidigast 12 dagar efter den första dosen. Efter två doser ska effektiviteten ligga på 95 procent. 

Astra Zenecas vaccin, som ännu inte är godkänt i EU, ska vara 64,1 procent efter en dos och 70,4 procent efter två. Hur det ligger till med ryska Sputnik V efter en dos är inte offentliggjort, men efter två ska effektiviteten ligga på 91,4 procent.

Modernas vaccin har uppnått 95,6 procentens skyddseffekt efter två doser. Men skyddsnivån går ner och vi vet ännu inte hur länge skyddet varar. Foto: Valeria Mongelli/Zuma Press 

Om vi tar exempelvis Modernas vaccin så är de 95,6 procenten en siffra bolaget har uppmätt några veckor efter vaccinering, berättar Karin Loré. 

– Det blir inte bättre än så. Sedan går skyddsnivån ner. Man vet inte hur länge varaktigheten på skyddet är. Men du blir sannolikt oskyddad snabbare om du bara tar en vaccindos i stället för två, eftersom varje vaccindos tränar upp ditt immunologiska minne, samt att du fyller på med högre antikroppsnivåer. Du är bättre rustad efter två doser, förklarar hon. 

Att ta ett vaccin är generellt sett bättre att inte ta något alls. Det ger dig ett starkare skydd mot att bli svårt sjuk i covid-19.  

Om någon skulle ta en första vaccindos, men ta den andra först efter exempelvis sex veckor i stället för tre, borde det inte göra någon större skillnad för ditt immunsvar långsiktigt. Men Karin Loré säger att det är viktigt att hålla sig till den plan som vaccinbolagen har utvecklat, eftersom det är det man har testat vaccinet för. 

– Läget är pressat och vi måste ta oss igenom den här pandemin. Då är det viktigt att vaccinera sig, om man kan. De här mRNA-vaccinen (som bland annat Moderna och Pfizer-Biontech utvecklat, reds.anm.) verkar också vara väldigt bra. Flera tiotusentals människor har testat de här vaccinen och man känner till alla vanliga biverkningar, säger Karin Loré. 

De sällsynta allergiska reaktionerna känner man också till. Hade det funnits några andra allvarliga biverkningar knutna till vaccinen borde man också ha upptäckt dessa vid det här laget, avslutar hon. 

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply