Våg av oönskade graviditeter att vänta i viruskrisens Indonesien | Utrikes


Kampen mot coronaviruset har gjort det svårt att få tag på preventivmedel i det folkrika Indonesien. Betydligt fler födslar än vanligt antas därför äga rum nästa år, och oönskade graviditeter befaras bli vanliga i synnerhet bland de fattigaste indonesierna.

Ett sällsynt frimodigt budskap tutas nu ut i Indonesien. Det framförs från fordon försedda med högtalare i städer och tätorter i den väldiga huvudsakligen muslimska önationen.

– Ni kan ha sex så länge som ni använder preventivmedel. Det gäller att undvika graviditeter, heter det.

Fordonen kör omkring på uppdrag av Indonesiens familjeplaneringsbyrå. Kampanjen inleddes när byrån kom fram till att minst tio miljoner äkta par har slutat att använda preventivmedel.

– Det kan resultera i upp till 800 000 oönskade graviditeter. Preventivmedlen måste igen göras tillgängliga, för annars blir situationen ohållbar, konstaterar byråchefen, gynekologen Hasto Wardoyo, i tidningen Straits Times.

Hälsocentraler i nyckelroll, skräck förvärrar läget

Ungefär 70 procent av alla gifta kvinnor i fruktsam ålder besöker regelbundet hälsocentraler för att få preventivmedel. De som använder p-piller måste till exempel en gång per månad hämta nya tabletter från en central.

– På grund av viruskrisen har systemet slutat att fungera som det ska. En hel del hälsocentraler har varit stängda medan andra har kunnat ta emot bara en del av sina klienter, förklarar Hasto.

I många storstäder har de i regel anspråkslösa hälsocentralerna försummats för att koncentrera resurserna till sjukhus som har spelat en viktig roll i kampen mot viruset. I vissa fall har en del av personalen dessutom fått order om att stanna hemma för att undvika att viruset sprider sig.

  • Enligt officiell statistik har drygt 50 000 indonesier hittills smittats av coronaviruset. Mer än 2 600 av dem har dött i den nya virussjukdomen.
  • Siffrorna anses vara iögonenfallande låga med tanke på att Indonesien är världens fjärde mest folkrika land. Den tropiska önationens invånarantal överskrider 260 miljoner.
  • Bara en marginell del av befolkningen har testats för viruset. De verkliga siffrorna förmodas därför vara betydligt högre än vad statistiken visar.
  • Följaktligen råder det en allmän skräck för viruset. Det gäller i synnerhet för den folkrika huvudön Java där största delen av fallen har påträffats.
  • Bristen på information om viruset har också gett upphov till irrationellt beteende. I många byar på Java har man till exempel inte tillåtit begravningar av människor som har dött i virussjukdomen i tron att kropparna kan sprida viruset.
  • Presidenten Joko Widodo har medgivit att hans regering till en början hemlighöll information om antalet smittade indonesier för att inte skapa panik bland folket. Hans rykte om att vara en beslutsam och effektiv ledare har tagit allvarlig skada.

Också hälsocentraler som har fungerat i vanlig ordning har distribuerat mindre mängder preventivmedel än förr. Hasto säger att det beror på att alltför många indonesier är rädda för att bli smittade ifall de besöker en hälsocentral, så de håller sig borta.

Fattiga drabbas, barnen lider

Familjer som klassificeras som fattiga är allra mest beroende av hälsocentralerna. Där behöver de inte betala för preventivmedlen, och de får också gratis rådgivning om familjeplanering.

Det befaras att antalet oönskade graviditeter nu ökar i synnerhet bland de fattiga indonesierna. I så fall kan presidenten Joko Widodo knappast förverkliga sitt mål om att halvera antalet undernärda barn under de följande fyra åren.

En svart T-skjorta med Indonesiens president som tryck och texten "Jokowi man of the people".
Den populära presidenten Joko Widodo anses ha misskött viruskrisen. Antalet smittade är ändå förhållandevis lågt.
En svart T-skjorta med Indonesiens president som tryck och texten “Jokowi man of the people”.
Bild: Björn Ådahl/Yle
Indonesien,Joko Widodo

Drygt 25 miljoner indonesier eller knappt tio procent av befolkningen lever under den officiella fattigdomsgränsen. I den här gruppen är en stor del av barnen undernärda.

Hela 30 procent av de indonesiska barnen lider dessutom av så kallade tillväxtrubbningar som beror på att de inte äter tillräckliga mängder näringsrik mat. De är inte direkt undernärda, men deras fysiska och i vissa fall också mentala utveckling kan hämmas i det långa loppet.

Ny ansträngning, framgångsrik planering

Familjeplaneringsbyrån har nu gått in för att dela ut preventivmedel direkt till människornas hem. Polisen har fått i uppgift att hjälpa till med distribueringen.

Byrån hoppas samtidigt kunna övertyga indonesierna om att börja använda kondomer. Kondomerna är billiga och allmänt till salu bland annat i snabbköp, men av någon anledning är de impopulära.

Sju indonesiska poliser står på rad i Indonesien. Två av dem visar tummen upp.
Utanför städerna deltar polisen nu aktivt i försöken att hindra oönskade graviditeter. De hjälper till genom att distribuera preventivmedel till människornas hem.
Sju indonesiska poliser står på rad i Indonesien. Två av dem visar tummen upp.
Bild: Björn Ådahl/Yle
Indonesien,polisen

Reglerna har också förändrats så att kvinnor som använder p-piller på en gång kan få tabletter som räcker för flera månader i stället för bara en månad. Kvinnorna behöver därför inte besöka hälsocentralerna lika ofta som förr.

Familjeplaneringen har ett förhållandevis gott rykte i Indonesien. När programmet inleddes på 1970-talet födde kvinnorna i genomsnitt mer än 5,5 barn, men den siffran har nu utan några tvångsåtgärder sjunkit till 2,3.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply