Vänsterförbundet ser lån som en lönsam investering – partiordförande Saramo vill ha uppemot 200 miljoner mer för undervisningen | Inrikes


I en intervju för Svenska Yle säger Vänsterförbundets Jussi Saramo att Finland inte har råd med nedskärningar. Istället behövs mer satsningar på barn och unga.

Coronaviruset har inneburit en prövning för skoleleverna i Finland. För vissa har de långa perioderna av hemundervisning lett till social utslagning och en majoritet har halkat efter i undervisningen.

Det här är frågor som oroar Vänsterförbundets ordförande, undervisningsminister Jussi Saramo när Svenska Yle intervjuar honom ute i vårsolen.

– Det behövs uppemot 200 miljoner euro för ökad lärarresurs, mera stödundervisning och undervisning i mindre grupper.

Men förhandlingarna om budgetramarna lär bli tuffa. I en Yle-enkät till riksdagsledamöterna uttrycker de flesta centerpartister och SFP:are sin oro över budgetunderskottet och vill ha så kallade anpassningsåtgärder – det i sin tur skulle innebära antingen nedskärningar eller skattehöjningar.

Jussi Saramo klädd i blå rock
Jussi Saramo klädd i blå rock
Jussi Saramo

Saramo är betydligt mer oroad för vad som skulle ske om Finland inte tog lån under pågående kris. Han menar att den stora bilden är att Finland ekonomiskt klarat sig relativt bra igenom krisen och att det nu behövs is i magen.

– Vi borde fortsätta på den välfungerande linjen istället för att skynda på nedskärningar. Vårt kärnbudskap är att vi inte har råd med det. Vi ska inte förstöra grunden för ekonomin nu.

Spänt läge

Läget mellan regeringspartierna är spänt inför rambudgetförhandlignarna som inleds nästa vecka.

Centerns och SFP:s riksdagsledamöter oroar sig för budgetunderskottet. Centerns ordförande Annika Saarikko verkade till och med antyda i en intervju i Kotimaa att partiet kunde överväga lämna regeringen.

Det ekonomiska läget är extra knepigt nu också för att Veikkaus-intäkterna rasat i och med pandemin.

Splittringen inom regeringskvintetten lär enligt regeringskällor vara betydande, eftersom strikta budgetramar är ett credo många politiker vuxit upp med. Att så gott som alla europeiska länder, till och med Tyskland, gått in för en så stark stimulanspolitik, har rubbat många veteranpolikers invanda tankemönster.

Därtill kommer hos vissa en oro över hur stor låntagning nu kan påverka farmida möjligheter att dämpa ekonomiska smällar.

Inom Vänsterförbundet räknar man ändå med att det skulle se dåligt ut politiskt att nu få regeringen att svaja. Saramo tror också att regeringen kommer att hålla ihop.

– Det vore konstigt om det inte fanns åsiktsskillnader när det är fråga om så stora förhandlingar, men jag tror nog vi klarar det.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply