Världens största nedstängning ledde till jätte-exodus inom landet: Lyckas Indien förhindra en katastrof i fattiga områden? | Utrikes


I världens näst folkrikaste land Indien försöker premiärminister Modis regering bekämpa coronaviruset med hårda metoder. Det är ändå inte säkert att man tog med i beräkningarna den enorma exodus som blev följden av att det inte längre fanns arbete i de stora städerna.

Indien har över 1,3 miljarder invånare – och att hålla avstånd till varandra kan vara svårt. Strikta begränsningar råder och hela landet har stängts ned, åtminstone till den 3 maj.

Infrastrukturen för allmän hälsovård är redan nu svag – och coronaviruset innebär en monumental utmaning för Indien. Sjukhusen saknar också utrustning för krislägen.

Frivilliga från ett sikhiskt tempel delar ut mat till hemlösa i New Delhi 15.4.2020
Frivilliga från ett sikhiskt tempel delar ut mat till hemlösa i New Delhi 15.4.2020
Frivilliga från ett sikhiskt tempel delar ut mat till hemlösa i New Delhi 15.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,coronavirus,Covid-19 (Coronaviridae virus 2019-202),New Delhi

Nästan all affärsverksamhet ligger nere, likaså trafiken. Logiken bakom en nationell nedstängning och karantän är att få smittospridningen att stanna av och ge sjukhusen en möjlighet att behandla alla patienter som behöver vård.

En stor risk anses ligga i den smitta som kan spridas av symptomfria människor, och nu eftersträvas snabba masstestningar av människor. Myndigheterna försöker spåra människor som har återvänt från utlandet. Byggnader isoleras och “röda zoner” upprättas där människor försätts i karantän.

En dag efter att premiärminister Modi gett order om nationella nedstängning för att förhindra en massiv smittospridning beslöt man ändå att lätta på restriktionerna för många branscher.

En dag efter att premiärminister Modi gett order om en förlängning av den nationella nedstängningen för att förhindra en massiv smittospridning har landet ändå lättat på restriktionerna. Alla är dock förpliktade att strikt följa reglerna för social distansering.

Avsikten är att lätta på försörjningskedjan och mildra de svåraste ekonomiska följderna som ett nedstängt land måste tampas med.

Nationell nedstängning gäller inte för följande:

 • Jordbruk, bankverksamhet och allmänna arbeten.
 • Mejerier , likaså te-, kaffe-, och gummiplantager.
 • Butiker som säljer jordbrukstillbehör
 • Vattenbruk (akvakultur) – det vill säga odling av fisk, skaldjur, alger och vattenväxter i hav, sjöar och bassänger.
 • Egenföretagare som rörmokare, elektriker och snickare – en välkommen nyhet främst för dem som kan arbeta i sitt hem.

Regeringen har meddelat att ingen uppluckring av restriktionerna ändå gäller i de så kallade virus-hotspots – områden där smittospridningen är stor. De här zonerna isoleras och stängs helt av och ingen tillåts passera gränsen – med undantag för utryckningsfordon eller polis.

Fattiga och hemlösa i riskzonen

Frågan är om nedstängningen av hela Indien kan hanteras på ett strategiskt sätt så att också de hemlösa och de fattiga tas om hand.

Mamma och barn vid en vägkant i New Delhi 13.4.2020
En mamma och hennes barn vid en vägkant i New Delhi 13.4.2020
Mamma och barn vid en vägkant i New Delhi 13.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,coronavirus,Covid-19 (Coronaviridae virus 2019-202),New Delhi

Erik af Hellström, minister vid vid Finlands ambassad i New Delhi, säger att regeringen den 22 mars vidtog ganska drastiska och kraftfulla åtgärder. Det infördes utegångsförbud, smittoområden isolerades totalt och gränser mellan delstaterna stängdes. Regeringens åtgärder har stötts av ledningen i många delstater.

Oppositionen har dock inte varit helt nöjd, och anser att regeringen har glömt bort de fattiga och inte har sett till att det finns tillräckligt med mat där det behövs. Regeringen anses inte heller ha brytt sig om de säsongarbetare som inte längre har jobb och som nu vistas i stora läger utanför storstäderna, säger af Hällström.

Migrantarbetare och deras familjer väntar på en buss som ska ta dem till deras hembyar. New Delhi 28.3.2020
Migrantarbetare och deras familjer väntar på en buss som ska ta dem till deras hemtrakter. New Delhi 28.3.2020
Migrantarbetare och deras familjer väntar på en buss som ska ta dem till deras hembyar. New Delhi 28.3.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,coronavirus,New Delhi,migrantarbetare,köer

Migranter placerade i undermåliga utrymmen – svårt att följa karantänsregler

Hundratusentals indier har flytt storstäderna eftersom nedstängning innebär att det inte finns arbete där längre. De här människorna har försökt vandra tillbaka till sina hemtrakter i folkrika och fattiga delstater som Uttar Pradesh och Bihar där den sammanlagda befolkningsmängden överstiger 350 miljoner.

Virusutbrott i de här tättbefolkade regionerna skulle resultera i en katastrof.

De interna migranterna ställdes dessutom inför en ny situation under sin vandring hemåt. Ledningen i Uttar Pradesh och Bihar gav nämligen plötsligt order om att migranterna skulle försättas i en 14 dagar lång karantän.

Människor fördes till karantänscenter som hade upprättats i skolor och offentliga byggnader i Uttar Pradesh och Bihar.

Migrantarbetare förhindrats alltså att gå eller resa hem till sina hemstater. Erik af Hellström konstaterar att läget är mycket svårt för dem och att de är starkt frustrerade över att de inte släpps hem och inte heller heller har ett jobb att gå till. Myndigheterna försöker ordna med mat och husrum för dem i lägren.

Kvinnor köar för matpaket i Guwahati 10.4.2020
Kvinnor köar för matpaket i Guwahati 10.4.2020.
Kvinnor köar för matpaket i Guwahati 10.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,coronavirus,COVID-19,Guwahati

Personer som har vistats i centren rapporterar om överbelastade och illa utrustade utrymmen – i många fall utan grundläggande bekvämligheter; ingen mat, inga sängar, ingen el, och brist på tvål och sanitetsartiklar. Smutsiga toaletter och problem med myggor har gjort boendet ännu svårare. En del härbärgen har till och med saknat fönster och dörrar.

Karantänen håller inte, och människor slinker ut från sina härbärgen nattetid , till exempel för att besöka sina hembyar – men några återkommer under dagen om det finns en möjlighet att få ett mål gratis mat. Det finns inte tillräckligt med vakter eller poliser som skulle kunna övervaka de människor som har placerats i karantänsutrymmen.

"Stanna hemma". Varning för virus. Chennai 13.4.2020
“Stanna hemma”. Varning för virus. Chennai 13.4.2020.
“Stanna hemma”. Varning för virus. Chennai 13.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,Chennai,coronavirus,Covid-19 (Coronaviridae virus 2019-202)

Omfattande informationskampanjer om coronavirusets faror pågår runt om i landet.

Det finns ändå en hel del indier som inte känner till symptomen på covid-19 eller hur viruset förs vidare, säger en journalist som Deutsche Welle talat med.

De som är på vandring rör sig sannolikt till fots och möjligen i de få – fullpackade – bussar som trafikerar, och förr eller senare når de sina hemtrakter. Där får de tränga ihop sig i familjebostäder – en del av dem kanske tillsammans med med sina gamla föräldrar. De här områdena riskerar att bli härdar för coronaviruset,

– Det handlar om traditionellt stora fattiga delstater. Människor lider av undernäring, men hungersnöd har inte uppstått på grund av coronakrisen i Indien, säger af Hällström.

Barn köar för att få mat i Calcutta 12.4.2020
Barn köar för att få mat i Calcutta 12.4.2020.
Barn köar för att få mat i Calcutta 12.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,Chennai,coronavirus,Covid-19 (Coronaviridae virus 2019-202),Calcutta

För en undernärd befolkning med försvagat allmäntillstånd kan också triviala sjukdomar bli dödliga och det här innebär att en svår epidemi i Indien skulle bli katastrofal. De som har pengar, arbete och bostäder kan isolera sig men det är värre ställt med de fattiga och hemlösa.

De här migrantarbetarna har utgjort grundpelarna för de stora städernas ekonomi i Indien. De har byggt hus, lagat mat, serverat på restauranger, levererat tidningar, klippt hår, tillverkat bilar och skött rörmokararbeten. Nu är deras arbetsplatser stängda och de vandrar längs vägarna eller sitter i någon form av karantän.

Nedstängningen av Indien gjorde dem i ett slag till interna fattiga flyktingar i det egna hemlandet.

Då premiärminister Narendra Modi med mycket kort varsel beslöt att stänga ner hela Indien fanns det föga förberedelse för det, säger författaren Arundhati Roy i ett långt inlägg i Financial Times. Enligt henne visar Indien nu sin brutala, strukturella, sociala och ekonomiska ojämlikhet – och likgiltighet.

Hon kallar sitt land fattig-rikt: Ett land som ligger någonstans mellan feodalism och religiös fundamentalism, kastsamhälle och kapitalism – styrt av högerextrema hindunationalister.

  Här några plock ur hennes text:

 • Många har applåderat premiärminister Narendra Modis beslut att med kort varsel låsa in medborgarna – detta trots att planeringen saknades. Butiker, restauranger, fabriker och byggarbetsplatser har stängts, och de som har pengar har kunnat stänga in sig i sina hem.
 • Arbetsgivare och hyresvärdar i storstäderna gjorde sig av med migrantarbetarna som tvingades inleda en lång vandring hem till byarna – utan tillgång till allmänna kommunikationsmedel – en exodus som drevs fram av klassklyftor. De kanske bar på coronaviruset – och visste att de i så fall skulle infektera sina familjer. En del av dem misshandlades brutalt av poliser som bland annat slog dem med batonger för att de inte följde utegångsförbudet. Också förödmjukande behandling förekom.
 • Plötsligt stängde regeringen delstatsgränserna för dessa vandrande människor – på grund av misstankar om att de skulle sprida viruset till byarna. De här människorna hade vandrat i många dagar och tvingades nu återvända till läger i städer som de strax innan hade tvingats lämna.
 • Folkmassorna som rörde sig var gigantiska, och en nedstängning som var avsedd att skapa fysisk distans mellan människor ledde till raka motsatsen
 • De människor som inte har vare sig arbete eller hem finns både i städer och på landsbygden, och nöden var stor redan före viruskrisen. Huvudvägarna må vara tomma men de fattiga har stängts in i trånga kvarter i kåkstäder och slumområden. De är mycket bekymrade över coronaviruset men det hotet är mindre verkligt och inte lika närvarande i deras liv som arbetslöshet, hunger och polisvåld
 • Covid-19 möts av fördomar som har sina rötter i religion, kast och klass. På en del håll anklagas muslimer för att ha uppfunnit och medvetet spridit viruset.
 • För en undernärd befolkning med försvagat allmäntillstånd kan också triviala sjukdomar bli dödliga vilket innebär att en svår epidemi blir ytterst svår att hantera.
 • Centralregeringen har varit långsam med att svara på det desperata behovet av pengar. Premiärministern Modis nationella hjälpfond uppges inte ha tillräckligt med pengar redo. Delstatsregeringar, fackförbund, organisationer och privatpersoner dock reagerat, och delar ut mat och annan nödhjälp
 • Premiärminister Modi delar för sin del med sig videor där en animerad Modi presenterar yogapositioner som ska hjälpa människor att hantera den stress som de upplever då de sitter i självisolering

En snickare som Arundhati Roy har träffat sade att “kanske [premiärminister] Modi beslöt att göra så här för att ingen hade berättat för honom om oss. Kanske han inte känner till oss.”
“Oss” betyder i det här fallet uppskattningsvis 460 miljoner människor.

Hälsovårdspersonal tittar på premiärminister Narendra Modi i tv 14.4.2020
Sjukvårdare tittar på premiärminister Narendra Modi som håller tal i tv 14.4.2020.
Hälsovårdspersonal tittar på premiärminister Narendra Modi i tv 14.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,coronavirus,Covid-19 (Coronaviridae virus 2019-202),Narendra Modi,sjukvårdare

Källor: Reuters, BBC, AP, AFP, Deutsche Welle , Financial TimesSource link

Be the first to comment

Leave a Reply