Vasa dominerar bland kandidaterna i välfärdsområdesvalet – flitiga väljare på landsbygden väntas jämna ut resultatet


Nästan hälften av kandidaterna i välfärdsområdesvalet i Österbotten är Vasabor. I slutändan kommer den geografiska spridningen ändå att bli jämnare, tror statsvetare Thomas Karv vid Åbo Akademi.

Thomas Karv tror att det är bäddat för revirstrider då nya fullmäktige ska bevaka väljarnas intressen och så småningom ta beslut om budgetar.

– Det är ont om pengar och kommer alltid att vara ont om pengar. Hela syftet med de nya välfärdsområdena är att spara pengar och då måste det till strukturella förändringar och man måste spara in någonstans, säger Karv.

Just för att det kan bli dragkamp mellan orter tänker sig Karv att väljarna kommer att rösta på någon från den egna kommunen eller byn.

– Lyckas kandidaterna vinkla valet till att “nu säkerställer vi att hälsocentralen finns kvar” så kommer folk att rösta. För det är viktiga saker det handlar om.

Thomas Karv, forskare och statsvetare på ÅA i Vasa.

Bildtext

Statsvetaren Thomas Karv tror att väljarna prioriterar kandidater från den egna orten.

Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Få kandidater i Närpes, Vörå och Nykarleby

Eftersom österbottningarna på landsbygden dels är flitiga att rösta och dels röstar enligt postnummer så kommer de invalda att fördelas någorlunda jämnt, tror Karv.

– Jag misstänker att de flesta kommer att resonera som så att vi ska ha någon från den egna kommunen för att värna om intressena.

Förutom Vasa har också till exempel Larsmo och Kaskö i förhållande till folkmängd oväntat många kandidater. Å andra sidan har till exempel Närpes, Vörå och Nykarleby förhållandevis få kandidater.

Att fördelningen ser ut som den gör är både väntat och logiskt, enligt Karv.

– Vasa, Larsmo och Kaskö är orter med flera aktiva partier och Vasa är enda staden där i princip alla partier hittar kandidater, säger Karv och påpekar samtidigt att i till exempel Nykarleby, Vörå och Närpes lyckas inte det.

En vinterklädd gata gapar tomt i Kaskö.

Bildtext

Kaskö har många kandidater i förhållande till folkmängden.

Bild: Yle/Juho Karlsson

“Bor man inte i en tätort behöver man resa lite”

I Yles valkompass har 182 av totalt 397 kandidater i Österbotten svarat på ett par frågor som handlar om bostadsorten ska få påverka tillgången till service.

Vänsterförbundets och Centerns kandidater är enligt valkompassen de som mest motsätter sig att ens bostadsort ska få påverka servicen.

– Hittills har vi haft ett skatteutjämningssystem, som garanterat alla jämlik service förhållandevis nära. Om detta inte längre är möjligt, kommer reformen att misslyckas, skriver Stefan Håkans (VF) i Korsholm.

Juha Konttila (C) i Jakobstad skriver att målet för Centern är minst en vårdcentral i varje kommun.

– I olika kommuner har centralerna olika nivå av service. Alla kommuner kan inte erbjuda lika omfattande service.

Samlingspartiets kandidater är å andra sidan de som enligt Valkompassen i högst grad kan tänka sig att acceptera att bostadsort påverkar tillgången på service.

– Det går bättre att ordna service på tätbebyggt område. Det finns mer arbetskraft. Då kan man till exempel bygga större hälsocentraler. Det är svårt att ordna service på ett lönsamt sätt på ett område som är mycket glest befolkat, skriver Henri Ahokas (Saml) i Vasa.

Läkare och sjukvårdare i en sjukhuskorridor.

Bildtext

Alla har rätt till den vård man behöver, även om det inte är just på egna hemorten man får den, skriver Johanna Ahopelto (Saml) i Vasa i Yles valkompass. Arkivbild.

Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Partikollegan Johanna Ahopelto (Saml) i Vasa håller med.

– Tyvärr kan man inte vänta sig samma servicenivå i en liten by som i huvudstaden. På hälsocentralen kan man inte erbjuda operationskapacitet som ett universitetssjukhus, inte heller på ett centralsjukhus. Men alla har rätt till den vård och den service man behöver, även om det inte är just på egna hemorten man får det.

Karita Blom (SDP) i Vasa uppger att hon är helt av annan åsikt, alltså att hon inte alls accepterar att bostadsort påverkar tillgången till service.

– Alla ska ha lika och jämställd rätt till social- och hälsovårdens tjänster. Det är just det som är kärnan i sote-reformen, skriver Blom.

Alla ska ha lika och jämställd rätt till social- och hälsovårdens tjänster. Det är just det som är kärnan i sote-reformen.

― Karita Blom (SDP)

Daniel Tunér (KD) i Jakobstad nämner att det behöver finnas stark service i Jakobstad eftersom grannstaden Karleby annars kan locka många från regionen.

Tunér håller delvis med om att ens bostadsort kan påverka tillgången till service.

– Alla förstår att om man inte bor i en tätort behöver man resa lite för att få sin service. Däremot ska man få den i sin närmsta tätort, och inte tvingas till längre resor i onödan, skriver Tunér.

“Finns inte mycket att ge avkall på”

I Valkompassen ska kandidaterna också ta ställning till om de är redo att ge avkall på servicen på egna hemorten om det gynnar hela välfärdsområdet.

Där verkar Sannfinländarnas och De grönas kandidater vara de som är mest positiva. Kandidaterna från Vänsterförbundet, Centern, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna verkar vara de som är minst redo att ge avkall på servicen på egna hemorten till förmån för helheten.

– Ingen är nog redo att ge upp något utan att ha vänt på stenarna flera gånger. Samtidigt handlar det om att kunna se på hela välfärdsområdets servicestruktur och att den gynnar även mindre orter, skriver Jenni Ahlbäck (SFP) i Korsholm.

Lotta Alhonnoro (Gröna) i Vasa skriver att helheten alltid ska vara utgångspunkt i beslutsfattande.

– Alla behöver garanteras tillgång till läkare och andra nödvändiga social- och hälsotjänster, men viktigare än väggar är att säkerställa kvalitativa tjänster. Då är det smart att ta till rörliga och digitala tjänster.

Lars-Johan Andersson (VF) i Korsholm är inte alls redo att pruta på servicen på egna orten till gagn för hela välfärdsområdet.

– Nä, så skall det inte få fungera. Dessutom så bor jag inte på en sådan ort där det finns så mycket grundläggande service att ge avkall på. Kommunen har redan skurit mycket i servicen ut i byarna, skriver Andersson i Valkompassen.

Vårdare skuffar en äldre person i rullstol.

Bildtext

“Viktigare än väggar är att säkerställa kvalitativa tjänster”, skriver Lotta Alhonnoro (Gröna) i valkompassen. Arkivbild.

Bild: Eleni Paspatis / Yle

Nina Brännkärr-Friberg (SFP) i Jakobstad är inne på att nischa service mellan olika orter.

– Vi bör kanske tänka lite att koncentrera specialistkunskaper till olika ställen och då kanske mitt lokalsjukhus får ett specialiserat område, medan ett annat flyttar lite längre bort. Som fullmäktigeledamot bör man se till helheten.

– Det beror helt och hållet på vad det är för typ av service. Ifall att det är service för vuxna, friska människor och målgruppen är numerärt ganska liten är svaret ja, skriver Marice Sjöberg-Nuri (KD) i Jakobstad.

Som fullmäktigeledamot bör man se till helheten.

― Nina Brännkärr-Friberg (SFP)

Sami Laurila (Sannf) i Jakobstad uppger att han inte är beredd att ge avkall på grundservicen i egna staden.

– Jag är enbart beredd att pruta på förvaltningen.

Rainer Bystedt (SFP) i Vörå skriver att välfärdsområdet bör sträva efter att utveckla det som redan finns och inte ta bort service.

– Jag anser att min hemort har byggt upp en service som behövs för dess invånare liksom i övriga delar av Österbotten.

Utökat samarbete mellan orter en möjlighet

Peter Sjökvist (SDP) Närpes är inte alls beredd att pruta på servicenivån i hemstaden.

– Istället bör vi fokusera på förbättringar, kunde vi till exempel få en bättre service med tanke på akuternas öppethållningstider och avstånd till akuten för klienterna kvällstid i Närpes, Kristinestad och Kaskö genom ett utökat samarbete i fråga om läkarnas jour i respektive städer.

Läkare sitter vid dator, på bordet även ett stetoskop.

Bildtext

Peter Sjökvist (SDP) föreslår ett utökat samarbete kring läkarjouren i Närpes, Kristinestad och Kaskö. Arkiv.

Bild: Marjo Pirilä / Yle

Sjökvist tänker sig att en Närpesbo kan åka till Kristinestad några kvällar i veckan och på samma sätt kan Kristinestads- och Kasköbor växla mellan orterna.

– Säkert finns liknande scenarier även på andra ställen/områden i det nya välfärdsområdet som kunde åtgärdas och kostnader kunde till och med sparas för välfärdsområdet samtidigt som servicen förbättras för invånarna, skriver Sjökvist.

– Utgångspunkten måste vara att decentraliserad service med låg tröskel nära människan gynnar hela området, skriver å sin sida Johanna Borg (SFP) i Närpes.

Kandidater i Österbottens välfärdsområde per kommun
Kommun Kandidater Andel av alla kandidater (%) Invånare (31.12.2020) Andel av alla invånare (%)
Vasa 191 48,1 67 551 38,4
Jakobstad 36 9,1 19 066 10,8
Korsholm 32 8,1 19 453 11,1
Pedersöre 21 5,3 11 174 6,3
Laihela 21 5,3 7 996 4,5
Larsmo 20 5 5 534 3,1
Kristinestad 15 3,8 6 404 3,6
Malax 13 3,3 5 451 3,1
Nykarleby 11 2,8 7 479 4,3
Kronoby 9 2,3 6 416 3,7
Närpes 9 2,3 9 558 5,4
Vörå 8 2 6 388 3,6
Kaskö 7 1,7 1 278 0,7
Korsnäs 4 1 2 068 1,2Source link

Be the first to comment

Leave a Reply