”Viktigast är att förhindra covid-19”Det unga bioteknikbolaget Moderna har lagt allt krut på ny teknik, är miljardvärderat men har hittills inte fått ut en enda godkänd produkt på marknaden. Ny Teknik har intervjuat två av Modernas grundare – varav den ena är professor på Karolinska Institutet.

I Cambridge, Massachusetts på den amerikanska östkusten ligger två av USA:s mest prestigefyllda universitet, Harvard och MIT. Här ligger också bioteknikbolaget som många under coronapandemin har satt sitt hopp till: Moderna Inc.

Moderna grundades 2010 och utvecklar läkemedel baserade på syntetisk mRNA (budbärar-RNA). Läs mer om tekniken i vår artikel här.

Tekniken har länge betraktats som lovande, inte minst för att den öppnar för en snabbare vaccinutveckling. Men den har också varit förknippad med stora utmaningar, som har gjort vägen till marknad svår. Det är en förklaring till att det ännu inte finns några godkända mRNA-läkemedel eller vaccin.

Läs mer: Hela världen hoppas på ny vaccinteknik/Här är den oprövade vaccintekniken som världen hoppas på/Oprövade vaccintekniken som hela världen hoppas på

Att mRNA-molekylen så lätt bryts ner i och utanför kroppen har varit ett hinder. Att mRNA-läkemedel kan stimulera oönskade immunologiska reaktioner ett annat. Det är framför allt en utmaning vid utvecklingen av läkemedel som behöver tas regelbundet och hela livet.

Ändå är det på den här tekniken som Moderna har satsat alla sina kort.

Hittills har företaget inte lanserat en enda produkt på marknaden. Förhoppningen är att den vaccinkandidat mot covid-19, som bolaget har tagit fram ska ändra på det.

Lovande resultat

Bara dagar innan tidiga resultat av Modernas storskaliga fas 3-försök av vaccinet ska slå alla med häpnad (det visar att vaccinet skyddade 95 procent mot covid-19) får Ny Teknik en intervju med Robert Langer.

Robert Langer är en mångfaldigt prisbelönt professor i biomedicinsk teknik vid MIT, expert på metoder för distribution av läkemedel i kroppen och en av Modernas medgrundare.

Läs mer: Vaccin mot covid-19: Vad innebär 90 procents effektivitet?

Redan i oktober 1976 publicerade han en studie i Nature som visade att man kunde använda sig av polymerer för att distribuera proteiner och andra makromolekyler såsom nukleinsyror (vilket mNRA är) i kroppen, utan att orsaka inflammationer. Det här har varit en nyckel till utvecklingen av mRNA-tekniken.

Genom att packa mRNA i nanopartiklar av polymerer eller lipider (fettmolekyler) skapar man ett skydd för de känsliga mRNA-molekylerna, samtidigt som man gör det lättare för cellerna att ta upp dessa.

– Folk pratar mycket om mRNA, men det är bara en del. Vaccinet skulle inte fungera om man inte hade nanopartiklarna. Om du bara injicerade mRNA skulle det förstöras direkt, men genom att stoppa det i nanopartiklar kan det överleva i kroppen, förklarar Robert Langer för Ny Teknik.

Moderna använder sig av lipida nanopartiklar i sitt covid-19-vaccin.

Nanopartiklarnas utformning skulle kunna ha betydelse för ett vaccins lagringsförmåga, tror Robert Langer.

Lagring en utmaning

Moderna har uppgett att deras vaccin kan förvaras i kylskåpstemperatur i upp till 30 dagar. Pfizer och Biontechs vaccin, som också är baserat på mRNA, behöver lagras i -70 grader för att behålla sin effektivitet.

– Men det här är ett problem som går att lösa, med mer pengar och mer forskning. Med tiden kommer att vi få mer stabila mRNA-vaccin, säger Robert Langer.

Läs mer: 12 vaccinkandidater – kan någon av dem stoppa coronapandemin?

Enligt Robert Langer är fördelen med mRNA-tekniken att du så snabbt kan tillverka ett vaccin. I normalfallet brukar det ta 10–15 år från utveckling till färdigt vaccin. För Moderna tog det bara dryga 40 dagar efter att det nya coronavirusets genetiska kod blivit offentlig tills man hade sin vaccinkandidat redo.

I november 2020 är Moderna redan i slutfasen av sina kliniska fas 3-försök och räknar med att få ett snabbgodkännande av vaccinet i USA innan året är till ända.

Robert Langer ser inga skäl till oro över att det har gått så fort.

– Varför sker det så snabbt? Jo, för att så mycket pengar har pumpats in i det här arbetet och regulatoriska myndigheter skyndar på. Visst finns det alltid ett risk–belöningsförhållande, men jag tror inte att det finns några skäl att oroa sig över säkerheten kring specifikt mRNA-vaccin, säger han.

Han menar att bolagen som utvecklar vaccin mot covid-19 och de regulatoriska myndigheterna har varit försiktiga. Samtidigt säger han att coronapademin kan göra det motiverat att ta en högre risk. Det är redan alltför många som har dött för att det inte finns något vaccin mot den nya sjukdomen.

– Det är alltid möjligt att fokusera på de negativa sidorna, men med nyare tekniker som mRNA och Crisp menar jag att det positiva överväger. Jag tror på de här metoderna, och nu får vi bra exempel på hur de kan bidra till att stoppa pandemin, eller åtminstone kraftigt minska dess negativa effekter.

Modernagrundare på KI

Moderna har i dag 23 läkemedel under utveckling, däribland vaccin mot covid-19, zika, influensa och cancer. Men det som har varit avgörande för bolagets framfart, både forskningsmässigt och ekonomiskt, är arbetet kring hjärt- och kärlsjukdomar. Det har skett i samarbete med den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca.

Det var det här arbetet som tog en annan av Modernas medgrundare till Sverige och Karolinska institutet.

– Kärntekniken för Modernas vaccin mot covid-19 utvecklades inom det kardiovaskulära området, förklarar Kenneth Chien, professor i kardiovaskulär forskning på Karolinska institutet, för Ny Teknik.

Moderna har jobbat för att optimera mRNA-tekniken under fem–sex år, berättar Kenneth Chien. Bland annat genom att förbättra lipidbäraren, som mRNA:t packas in i.

– Lipiden kan hindra cellen från att tillverka protein från mRNA:t, och man vill inte att lipidbäraren ska blockera det steget. Moderna har i hög grad överkommit detta. En annan barriär för upprepad behandling med mRNA är att cellen kan skapa en resistens mot att skapa proteinet, säger han.

Kenneth Chien ser det som mycket sannolikt att man kommer att behöva tilläggsdoser av vaccinet längs vägen, inte bara för att blockera infektionen men också för att förhindra överföring av smittan till andra. Men för att säkert veta hur länge skyddet håller, om det kan bli livslångt eller kräva fler doser, behöver studierna pågå en längre tid.

Prio att förhindra covid-19

Både Moderna och Pfizer och Biontech har lyft fram hur bra deras vaccin är på att förhindra att någon insjuknar i covid-19, det som kallas vaccinets effektivitet. Men det är inte samma sak som att förhindra någon från att bli smittad av viruset.

Det innebär alltså att du skulle kunna bli smittad av det nya coronaviruset sars-cov-2, men inte drabbas av covid-19, den sjukdom som viruset orsakar.

– Det är en lägre, men viktigare, ribba. Om tillräckligt många vaccineras kan det lätta trycket på sjukvården. Men jag tror också att bred vaccinering kommer att minska den exponentiella spridningen av smittan, säger Kenneth Chien.

Hans eget arbete har fokus på användningen av mRNA-teknik vid hjärtsjukdom. Han förklarar att mRNA kan injiceras direkt i hjärtat för att stimulera tillväxten av blodkärl och förbättra hjärtats funktion. Metoden skulle till exempel kunna användas på patienter som ännu inte är redo för hjärttransplantation.

– Det är det här arbetet som verkligen lanserade Moderna, långt före vaccinen. Vi gör försök i fas 2 nu, och det kommer att dröja innan tekniken kommer att användas kliniskt.

När vi pratar om vad som är nästa steg för mRNA är det här ett område. Cancervaccin är ett annat, enligt Kenneth Chien.

– Om mRNA visar sig vara hållbart och svårigheterna med lagring kan lösas, vilket jag tror kommer att ske över tid, då tror jag mycket väl att det kan ersätta andra behandlingsmetoder. Men det kommer att ta tid.

Mer om Moderna

Moderna är ett amerikanskt läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel baserat på mRNA (messenger RNA, eller budbärar-RNA på svenska). Det kan man också förstå av bolagsnamnet, som är en kombination av orden “modified” (modifierad) och rna.

Bolaget grundades 2010 av Robert Langer, Derrick Rossi, Kenneth Chien, Timothy Springer, Noubar Afeyan och David Berry. Robert Langer och Noubar Afeyan sitter i dag i bolagets styrelse.

Moderna har sitt säte i Cambridge, Massachusetts. Bolaget har ännu inga godkända produkter på marknaden.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply