Yle jämförde hur olika länder coronatestar: Finland har kommit i kapp – Norge är fortfarande i en klass för sig | Inrikes


I Finland har man börjat testa fler personer för coronaviruset. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL hade man före måndagen undersökt 21 000 prover som uppfyller provkriterierna, rapporterar Yle Uutiset.

I början av coronaepidemin fick Finland kritik för att man inte testat i tillräcklig grad. Då man inte vet säkert hur många fall det finns blir också den stora bilden av hur viruset sprider sig oklar.

Enligt uppgifter som Yle samlat in har Finland nu coronatestat mer än för några veckor sedan. Pengar och kapacitet sätter ändå gränser för testandet.

– I början var det diagnosticeringen av proverna som satte stopp, nu har man utökat kapaciteten där. För tillfället ligger proppen i provtagningen, säger Lasse Lehtonen, diagnostikchef på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Yle tog reda på i hur stor utsträckning man coronatestat i olika länder genom att kontakta ländernas hälsomyndigheter och ministerier.

Skillnaderna mellan länderna är stora. I grafen nedan kan du jämföra Finlands siffror med läget i andra länder.

Siffrorna är i relation till befolkningsmängden. Olika länder har valt olika linje i frågan om vem ska testas och vem som inte ska testas.

Därutöver är uppgifterna om testantalet för Finlands och Sveriges del äldre än för andra länder. Det förklarar en del av glappet till Norge. Uppgifterna har uppdaterats den 29 mars.

Norge gör flest test, följt av Estland, Sydkorea och Italien.

Norge gör flest test, följt av Estland, Sydkorea och Italien.

Grafen visar att sett till befolkningsantalet har Finland undersökt virusproverna i snabbare takt än till exempel Sverige, USA och Storbritannien. Förra veckan meddelade Sverige att man kommer att börja testa fler för coronaviruset.

I till exempel Norge och Sydkorea har man däremot testat mer än i Finland. Länderna har bestämt att aktivt testande är ett verktyg i kampen mot virusspridningen.

Om man också hittar de symtomfria smittade kan man isolera dem. Man kan också mer noggrant uppskatta hur omfattande epidemin är då man identifierat en större del av smittofallen.

I grafen nedan kan du se hur stor andel av de undersökta proverna har varit positiva. Också här är värt att notera att testningskriterierna är olika i olika länder, vilket det här förklarar en del av skillnaderna. Kriterierna ändras också hela tiden.

Italien har har haft flest positiva test, med 21 procent, följt av Storbtiannien (15%), USA (13%) och Danmark (11%).

Italien har har haft flest positiva test, med 21 procent, följt av Storbtiannien (15%), USA (13%) och Danmark (11%).

Det lönar sig inte att bry sig om de små skillnaderna i den här grafen. De stora skillnaderna ger däremot en signal om i ett hur allvarligt skede av epidemin landet är.

Ju närmare epidemins topp man är, i desto större utsträckning måste man fokusera testandet på de sjukaste patienterna. Friska och symtomfria samt personer med lindriga symtom testas i mindre utsträckning. Således växer andelen andelen positiva test.

– Då man i början fokuserat på hälsovårdspersonalen är andelen positiva test förhoppningsvis liten. När epidemin fortskrider växer patienternas andel bland de som testas, säger Lasse Lehtonen.

Det här ser man i statistiken i synnerhet för Italiens del. Där har en exceptionellt stor del av proverna visat sig vara positiva, vilket överensstämmer med att också coronadödlingheten i landet är hög.

Utöver de bekräftade fallen finns det i Italien sannolikt ett stort antal symtomfria personer eller personer med endast lindriga symtom. Utan begränsningar i rörligheten kan de här personerna sprida viruset till ett allt större område.

Samma fenomen syns i miniatyrformat mellan Finland och Sverige. Enligt uppgifter i offentligheten har länderna utgått från likadana kriterier för testandet. Ändå är andelen positiva test i Sverige dubbelt större jämfört med Finland.

Också antalet rapporterade dödsfall är hittills fler i Sverige än i Finland. Allt detta tyder på att epidemin i Sverige har hunnit längre än i Finland.

Norge är däremot i en klass för sig i antalet coronavirustest. I Norge är dödligheten hittills väldigt låg, trots att man bekräftat över 4&nbs;000 fall.

Då man jämför antalet bekräftade fall i olika länger gäller det att komma ihåg att statistiken ligger efter det verkliga läget. En smitta som bekräftats i ett labb i dag kan ha uppstått över två veckor tidigare.

Yle Uutiset har samlat informationen från de olika länderna från hälsomyndigheter och -ministerier i undantag för USA. Uppgifterna för USA kommer från ett uttalande från landets regering, citerad i tidningen Washington Post. Då artikeln skrevs hade Sverige uppdaterat sina siffror 25.3, Finland 26.3, Norge 28.3 och de andra länderna 29.3. Också Pekka Nuorti, professor i epidemiologi vid Tammerfors universitet, har intervjuats för artikeln.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets Yle vertaili: Suomi on kirinyt koronan testaamisessa, Norja silti täysin omilla luvuillaan skriven av Joel Kanerva, Eetu Pietarinen och Veli-Pekka Hämäläinen. Artikeln är översatt av Sara Sundman.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply